29 nov 2016 06:00

29 nov 2016 06:00

Stå upp för sjysta villkor vid offentliga upphandlingar

Debatt:

Upphandling. Varje år köper stat, landsting och kommuner in varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Det motsvarar en sjundedel av Sveriges BNP. Våra skattepengar. Det borde ligga i varje ansvarsfull medborgare och politikers intresse att kräva sjysta villkor – i nivå med kollektivavtalens – vid offentliga upphandlingar, och att dessa ska omfatta alla som jobbar i Sverige.

Så är det inte idag. Samtidigt som allt fler i samhällets tjänst får sina arbetsplatser och jobb upphandlade vart och vartannat år råder en högst osund konkurrens där seriösa aktörer slås ut av skumraskföretag på jakt efter snabba pengar och som endast konkurrerar genom ständigt dumpade löner och villkor.

En Novus-undersökning beställd av TCO tidigare i år visar att en fullkomligt överväldigande majoritet av svenska folket – från vänster till höger – är ytterst missnöjda med dagens situation och ställer sig bakom kravet på rättvisa villkor vid offentliga upphandlingar. Ändå kommer Alliansen –med Sverigedemokraternas stöd sedan de plötsligt tvärvänt i frågan – att i riksdagen rösta ner de rödgrönas proposition med krav på sjysta villkor vid offentliga upphandlingar. Därmed väljer allianspartierna och SD medvetet och aktivt att stödja osund konkurrens, att våra offentliga upphandlingar fortsätter utnyttjas för social och lönedumpning. Man väljer att ställa sig på ett fåtal oseriösa aktörers sida – den sida som verkar utanför den svenska modellen och som pressar löner, villkor och arbetsmiljöförhållanden långt under inte bara kollektivavtalens utan i många fall även anständighetens nivåer. Det är förkastligt!

86 % av de privatanställda i Sverige jobbar i företag med kollektivavtal. Bland småföretagen väljer många att inte teckna kollektiv- eller hängavtal eftersom de anses krångliga och dyra att administrera, men erbjuder ändå ofta villkor minst i paritet med kollektivavtalens. Kravet på lön, semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension i nivå med kollektivavtalens är alltså egentligen rätt självklart och odramatiskt. Det är alla dessa seriösa arbetsgivare och deras anställda som riskerar att slås ut av osund konkurrens.

Svenska folkets stöd för sjysta villkor vid offentliga upphandlingar är som sagt överväldigande –den saknar partifärg. Det är tragiskt att en liten minoritet högerpolitiker så grundligt sviker både svenska folket och våra företag i denna viktiga fråga. Det är våra skattepengar som det handlar om. 600 miljarder om året som genom detta svek högst medvetet sätts i system för att göda osund konkurrens och effektivt driva på social- och lönedumpning på svensk arbetsmarknad.

I veckan tas propositionen om nytt regelverk vid offentliga upphandlingar upp till omröstning i Riksdagen. Vänsterpartiet kommer då göra allt vi kan och stå upp för sjysta och rättvisa villkor på svensk arbetsmarknad.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet.

Så är det inte idag. Samtidigt som allt fler i samhällets tjänst får sina arbetsplatser och jobb upphandlade vart och vartannat år råder en högst osund konkurrens där seriösa aktörer slås ut av skumraskföretag på jakt efter snabba pengar och som endast konkurrerar genom ständigt dumpade löner och villkor.

En Novus-undersökning beställd av TCO tidigare i år visar att en fullkomligt överväldigande majoritet av svenska folket – från vänster till höger – är ytterst missnöjda med dagens situation och ställer sig bakom kravet på rättvisa villkor vid offentliga upphandlingar. Ändå kommer Alliansen –med Sverigedemokraternas stöd sedan de plötsligt tvärvänt i frågan – att i riksdagen rösta ner de rödgrönas proposition med krav på sjysta villkor vid offentliga upphandlingar. Därmed väljer allianspartierna och SD medvetet och aktivt att stödja osund konkurrens, att våra offentliga upphandlingar fortsätter utnyttjas för social och lönedumpning. Man väljer att ställa sig på ett fåtal oseriösa aktörers sida – den sida som verkar utanför den svenska modellen och som pressar löner, villkor och arbetsmiljöförhållanden långt under inte bara kollektivavtalens utan i många fall även anständighetens nivåer. Det är förkastligt!

86 % av de privatanställda i Sverige jobbar i företag med kollektivavtal. Bland småföretagen väljer många att inte teckna kollektiv- eller hängavtal eftersom de anses krångliga och dyra att administrera, men erbjuder ändå ofta villkor minst i paritet med kollektivavtalens. Kravet på lön, semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension i nivå med kollektivavtalens är alltså egentligen rätt självklart och odramatiskt. Det är alla dessa seriösa arbetsgivare och deras anställda som riskerar att slås ut av osund konkurrens.

Svenska folkets stöd för sjysta villkor vid offentliga upphandlingar är som sagt överväldigande –den saknar partifärg. Det är tragiskt att en liten minoritet högerpolitiker så grundligt sviker både svenska folket och våra företag i denna viktiga fråga. Det är våra skattepengar som det handlar om. 600 miljarder om året som genom detta svek högst medvetet sätts i system för att göda osund konkurrens och effektivt driva på social- och lönedumpning på svensk arbetsmarknad.

I veckan tas propositionen om nytt regelverk vid offentliga upphandlingar upp till omröstning i Riksdagen. Vänsterpartiet kommer då göra allt vi kan och stå upp för sjysta och rättvisa villkor på svensk arbetsmarknad.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.