07 nov 2016 06:00

07 nov 2016 06:00

Affären drabbar hyresgästerna

Debatt: Fastighetsaffären

Öppet brev till Kommunledningen/Alliansen i Mariestads kommun

Som anställda på Mariehus AB har vi följt det eventuella fastighetsförvärvet av Ärlan 3 och Lejonet 9 i MT men även internt inom organisationen och har därmed flertalet frågeställningar till bolagsstyrelsen i Mariehus AB, kommunchefen och Alliansen som vi kräver svar på.

För att ta det från början så kräver vi svar på hur den här fastighetsaffären har uppkommit? Vi tycker att det är väldigt underligt att kommunchef Lars Arvidsson tillsammans med privata aktörer förhandlar fram ett fastighetsförvärv där de privata aktörerna får köpa de fastigheter som är i bra skick och till stor del uthyrda medan kommunen och senare Mariehus står kvar med två fastigheter där den ena fastigheten Lejonet 9 (mot Hamngatan) står med tomma kontorslokaler och den andra fastigheten Ärlan 3 är i ett mycket stort underhållsbehov. Varför involverades inte Mariehus från början i affären? Har det scenario som nu utspelar sig varit planen från början? Vi kräver att kommunchefen Lars Arvidsson redovisar de kalkyler och underlag som ligger till grund för den här affären.

Till de ledamöter i Mariehus styrelse som har tagit beslutet att genomföra köpet av Ärlan 3 och Lejonet 9 undrar vi om ni har tänkt på hur detta fastighetsförvärv kommer att påverka de anställda på Mariehus och dess hyresgäster? De kalkyler som ligger till grund för styrelsebeslutet visar tydligt att ett förvärv av dessa två fastigheter till en köpeskilling på 46 miljoner är en mycket dålig affär för Mariehus. Utöver köpeskillingen tillkommer ombyggnadskostnader på ca 63 miljoner. Totalt kommer den här affären alltså kosta Mariehus ca 109 miljoner. Hyresnivån på de nya lägenheterna efter ombyggnad kommer att bli ca 1 400 kr/kvm/år vilket innebär ca 8750 kr/mån för en 3 rok på 75 kvm utan varken garage eller p-plats. Går det ens att hyra ut de nya lägenheterna? Har det gjorts någon marknadsundersökning?

Alliansen har i MT flertalet gånger hävdat att detta är en bra affär för Mariehus som går ihop ekonomiskt utan att redovisa en enda siffra, vi kräver att de kalkyler och utredningar som ligger till grund för dessa uttalanden redovisas. Det som kommer att hända om den här affären genomförs är att Mariehus befintliga fastighetsbestånd kommer att bli lidande med eftersatt underhåll vilket i slutändan drabbar både personal och hyresgäster.

Kommunala bostadsbolag ska enligt lag bedrivas affärsmässigt och beslutet att förvärva dessa fastigheter är allt annat än affärsmässigt. Vi kräver att styrelsen förklarar hur man kan ta ett sådant beslut trots tydligt redovisad information att det är en dålig affär för Mariehus. Om fastighetsaffären drivs igenom kommer det att generera ett kraftigt underskott i Mariehus underhållsbudget för att täcka upp för den här affären. Är det rätt? Vad tycker styrelsen att vi ska säga till våra hyresgäster när underhållet på befintligt fastighetsbestånd blir lidande? Kommer vi bli tvungna att höja hyrorna för våra hyresgäster? Vi kräver att styrelsen tar sitt ansvar och svarar på dessa frågor.

Alla vi som arbetar på Mariehus värnar om Mariestad och dess utveckling men det kan inte ske till vilket pris som helst, och definitivt inte på bekostnad av våra hyresgäster.

Eva Hedström Johansson, Anders Belsing, Lena Svensson Johansson, Lotta Linusson, Eric Svensson, Ilse Hedström, Marcus Sandberg, Maria Andersson, Kent Hultman, Carl Erik Bouveng, Rikard Olsson Dalquist, Samir Botonjic, Mats Carlsson, Anders Bäckvall, John Borell, Keijo Pollari, Jan Samuelsson, Niklas Johansson, Jonathan Micheletti, Markus Dagobert, Bernt Andersson, Conny Johansson, Madelene Pettersson, Dat Petersson, Mikael Lundgren, Niklas Gustafsson

Öppet brev till Kommunledningen/Alliansen i Mariestads kommun

Som anställda på Mariehus AB har vi följt det eventuella fastighetsförvärvet av Ärlan 3 och Lejonet 9 i MT men även internt inom organisationen och har därmed flertalet frågeställningar till bolagsstyrelsen i Mariehus AB, kommunchefen och Alliansen som vi kräver svar på.

För att ta det från början så kräver vi svar på hur den här fastighetsaffären har uppkommit? Vi tycker att det är väldigt underligt att kommunchef Lars Arvidsson tillsammans med privata aktörer förhandlar fram ett fastighetsförvärv där de privata aktörerna får köpa de fastigheter som är i bra skick och till stor del uthyrda medan kommunen och senare Mariehus står kvar med två fastigheter där den ena fastigheten Lejonet 9 (mot Hamngatan) står med tomma kontorslokaler och den andra fastigheten Ärlan 3 är i ett mycket stort underhållsbehov. Varför involverades inte Mariehus från början i affären? Har det scenario som nu utspelar sig varit planen från början? Vi kräver att kommunchefen Lars Arvidsson redovisar de kalkyler och underlag som ligger till grund för den här affären.

Till de ledamöter i Mariehus styrelse som har tagit beslutet att genomföra köpet av Ärlan 3 och Lejonet 9 undrar vi om ni har tänkt på hur detta fastighetsförvärv kommer att påverka de anställda på Mariehus och dess hyresgäster? De kalkyler som ligger till grund för styrelsebeslutet visar tydligt att ett förvärv av dessa två fastigheter till en köpeskilling på 46 miljoner är en mycket dålig affär för Mariehus. Utöver köpeskillingen tillkommer ombyggnadskostnader på ca 63 miljoner. Totalt kommer den här affären alltså kosta Mariehus ca 109 miljoner. Hyresnivån på de nya lägenheterna efter ombyggnad kommer att bli ca 1 400 kr/kvm/år vilket innebär ca 8750 kr/mån för en 3 rok på 75 kvm utan varken garage eller p-plats. Går det ens att hyra ut de nya lägenheterna? Har det gjorts någon marknadsundersökning?

Alliansen har i MT flertalet gånger hävdat att detta är en bra affär för Mariehus som går ihop ekonomiskt utan att redovisa en enda siffra, vi kräver att de kalkyler och utredningar som ligger till grund för dessa uttalanden redovisas. Det som kommer att hända om den här affären genomförs är att Mariehus befintliga fastighetsbestånd kommer att bli lidande med eftersatt underhåll vilket i slutändan drabbar både personal och hyresgäster.

Kommunala bostadsbolag ska enligt lag bedrivas affärsmässigt och beslutet att förvärva dessa fastigheter är allt annat än affärsmässigt. Vi kräver att styrelsen förklarar hur man kan ta ett sådant beslut trots tydligt redovisad information att det är en dålig affär för Mariehus. Om fastighetsaffären drivs igenom kommer det att generera ett kraftigt underskott i Mariehus underhållsbudget för att täcka upp för den här affären. Är det rätt? Vad tycker styrelsen att vi ska säga till våra hyresgäster när underhållet på befintligt fastighetsbestånd blir lidande? Kommer vi bli tvungna att höja hyrorna för våra hyresgäster? Vi kräver att styrelsen tar sitt ansvar och svarar på dessa frågor.

Alla vi som arbetar på Mariehus värnar om Mariestad och dess utveckling men det kan inte ske till vilket pris som helst, och definitivt inte på bekostnad av våra hyresgäster.

Eva Hedström Johansson, Anders Belsing, Lena Svensson Johansson, Lotta Linusson, Eric Svensson, Ilse Hedström, Marcus Sandberg, Maria Andersson, Kent Hultman, Carl Erik Bouveng, Rikard Olsson Dalquist, Samir Botonjic, Mats Carlsson, Anders Bäckvall, John Borell, Keijo Pollari, Jan Samuelsson, Niklas Johansson, Jonathan Micheletti, Markus Dagobert, Bernt Andersson, Conny Johansson, Madelene Pettersson, Dat Petersson, Mikael Lundgren, Niklas Gustafsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.