24 sep 2016 06:00

24 sep 2016 06:00

Regeringens budget leder Sverige åt fel håll

Debatt:

Budget. Många människor oroas över utvecklingen i Sverige och i Skaraborg. 6 av 10 tycker att vårt land är på väg åt fel håll. Ett växande utanförskap, allvarliga problem med integrationen, en skola som inte ger tillräckliga kunskaper, samt stor otrygghet i många områden, är samhällsproblem som kräver ledarskap.

När regeringen nu har presenterat sin budget är det uppenbart att det saknas reformer för att vända utvecklingen. I stället fortsätter regeringen att föra Sverige åt fel håll:

· Överger ansvaret för offentliga finanser. Ett starkt Sverige bygger på en stark ekonomi. Därför måste vi komma tillbaka till överskott. Stefan Löfven (S), Magdalena Andersson (S) och regeringen väljer istället att spendera mer pengar, låna till nya utgifter och sätta igång en miljardrullning. Det är inte hållbart. Sverige måste stå bättre rustat inför nästa kris –men regeringen saknar förmåga att ta ansvar.

· Underskattar samhällsproblemen. Motsvarande 1 miljon människor i Sverige är i utanförskap och bidragsberoende. Utrikes födda har särskilt svårt och integrationsutmaningar kommer att förvärras ytterligare. Förslag för fler enkla jobb, att bryta det ökande bidragsberoendet och för att det alltid ska löna sig att arbeta, lyser med sin frånvaro.

· Misslyckad jobbpolitik. I stället för att fokusera på reformer som kan göra verklig skillnad fortsätter regeringen på sin inslagna väg med traineejobb och extratjänster, satsningar som hittills varit närmast resultatlösa. Samtidigt blir det mindre lönsamt att arbeta. Inkomstskattehöjningar slår mot mer än 1 miljon löntagare. 6 av 10 förlorar på regeringens budget. Sammantaget handlar det om kostnadsökningar på över 19 000 kronor om året för en barnfamilj där både föräldrarna arbetar.

Efter halva mandatperioden och ytterligare en budget har Stefan Löfvens (S) regering varken lyckats leverera en plan eller några resultat. Trots detta är Löfven (S) nöjd.

För att Sverige och Skaraborg ska fungera och bli starkare krävs ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader, nolltolerans mot dåliga skolor, att arbete och ansträngningar alltid lönar sig, tillväxt i hela landet och en trygghet att lita på. Det är Moderaternas plan för ett starkare Sverige och Skaraborg.

Ulf Kristersson (M)

ekonomiskpolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

När regeringen nu har presenterat sin budget är det uppenbart att det saknas reformer för att vända utvecklingen. I stället fortsätter regeringen att föra Sverige åt fel håll:

· Överger ansvaret för offentliga finanser. Ett starkt Sverige bygger på en stark ekonomi. Därför måste vi komma tillbaka till överskott. Stefan Löfven (S), Magdalena Andersson (S) och regeringen väljer istället att spendera mer pengar, låna till nya utgifter och sätta igång en miljardrullning. Det är inte hållbart. Sverige måste stå bättre rustat inför nästa kris –men regeringen saknar förmåga att ta ansvar.

· Underskattar samhällsproblemen. Motsvarande 1 miljon människor i Sverige är i utanförskap och bidragsberoende. Utrikes födda har särskilt svårt och integrationsutmaningar kommer att förvärras ytterligare. Förslag för fler enkla jobb, att bryta det ökande bidragsberoendet och för att det alltid ska löna sig att arbeta, lyser med sin frånvaro.

· Misslyckad jobbpolitik. I stället för att fokusera på reformer som kan göra verklig skillnad fortsätter regeringen på sin inslagna väg med traineejobb och extratjänster, satsningar som hittills varit närmast resultatlösa. Samtidigt blir det mindre lönsamt att arbeta. Inkomstskattehöjningar slår mot mer än 1 miljon löntagare. 6 av 10 förlorar på regeringens budget. Sammantaget handlar det om kostnadsökningar på över 19 000 kronor om året för en barnfamilj där både föräldrarna arbetar.

Efter halva mandatperioden och ytterligare en budget har Stefan Löfvens (S) regering varken lyckats leverera en plan eller några resultat. Trots detta är Löfven (S) nöjd.

För att Sverige och Skaraborg ska fungera och bli starkare krävs ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader, nolltolerans mot dåliga skolor, att arbete och ansträngningar alltid lönar sig, tillväxt i hela landet och en trygghet att lita på. Det är Moderaternas plan för ett starkare Sverige och Skaraborg.

Ulf Kristersson (M)

ekonomiskpolitisk talesperson

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.