16 sep 2016 06:00

16 sep 2016 06:00

Satsning på polisen

Debatt:

Utökning. Polisen behöver mer resurser. Därför föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen ett tillskott på sammanlagt över två miljarder kronor fram till år 2020.

Pengarna ska bland annat gå till att förstärka bemanningen inom både polisen och säkerhetspolisen med 2 000 poliser och 1 300 civilanställda. Det finns inget viktigare än att människor känner sig trygga i ett samhälle. Den senaste tidens höjda terrorberedskap, bilbränder och stenkastning mot polis ska hanteras. Där spelar polisen en avgörande roll.

I Skaraborg har vi ännu varit i princip förskonade från dessa brott. Här handlar det mer om att polisen ska kunna finnas till hands ute i våra kommuner och ges en möjlighet att såväl lösa de brott som begås som att ta emot anmälningar. Polisens brottsförebyggande arbete ska heller inte underskattas och då behövs mer resurser. En ökning av den civilanställda personalen ger möjlighet till avlastning av administrativa sysslor för de operativa delarna av polisens verksamhet.

Därför föreslår regeringen i höstbudgeten att polisen får 100 miljoner kronor mer nästa år. Därefter ska anslagen trappas upp ytterligare så att polisen under perioden 2017-2020 får sammantaget drygt två miljarder kronor mer. Det behöver utbildas fler poliser för att klara rekryteringsbehovet. Bland annat så kommer den distansutbildning i Lidköping som lades ned 2010 att åter startas upp i dagarna. Sju personer har antagits till utbildningen som genomförs som en distansutbildning från universitetet i Växjö.

I förslaget ligger också att polisens arbetsuppgifter ska renodlas, bland annat genom att Kriminalvården får överta viss handräckning och att Kustbevakningen ges utökade befogenheter. Detta avlastar polisen och frigör personella resurser.

Patrik Björck

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Pengarna ska bland annat gå till att förstärka bemanningen inom både polisen och säkerhetspolisen med 2 000 poliser och 1 300 civilanställda. Det finns inget viktigare än att människor känner sig trygga i ett samhälle. Den senaste tidens höjda terrorberedskap, bilbränder och stenkastning mot polis ska hanteras. Där spelar polisen en avgörande roll.

I Skaraborg har vi ännu varit i princip förskonade från dessa brott. Här handlar det mer om att polisen ska kunna finnas till hands ute i våra kommuner och ges en möjlighet att såväl lösa de brott som begås som att ta emot anmälningar. Polisens brottsförebyggande arbete ska heller inte underskattas och då behövs mer resurser. En ökning av den civilanställda personalen ger möjlighet till avlastning av administrativa sysslor för de operativa delarna av polisens verksamhet.

Därför föreslår regeringen i höstbudgeten att polisen får 100 miljoner kronor mer nästa år. Därefter ska anslagen trappas upp ytterligare så att polisen under perioden 2017-2020 får sammantaget drygt två miljarder kronor mer. Det behöver utbildas fler poliser för att klara rekryteringsbehovet. Bland annat så kommer den distansutbildning i Lidköping som lades ned 2010 att åter startas upp i dagarna. Sju personer har antagits till utbildningen som genomförs som en distansutbildning från universitetet i Växjö.

I förslaget ligger också att polisens arbetsuppgifter ska renodlas, bland annat genom att Kriminalvården får överta viss handräckning och att Kustbevakningen ges utökade befogenheter. Detta avlastar polisen och frigör personella resurser.

Patrik Björck

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.