16 sep 2016 06:00

16 sep 2016 06:00

Alla jobb behövs

:

Arbete. Att ha ett arbete att gå till varje dag och att kunna försörja sig på egen hand ses nog som en självklarhet för de flesta i dag.

Men för dem som står långt från arbetsmarknaden av olika skäl är detta inte självklart.

Vad ska vi då göra åt detta? För mig som centerpartist ser jag alla människors lika rätt och värde, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Finns det då jobb för alla? Ja absolut, men då måste vi skapa förutsättningar för att alla människor ska vara välkomna in på arbetsmarknaden efter sin arbetsförmåga och bakgrund.

Om jobb till alla ska skapas måste vi sätta till alla klutar för att skapa dem. Vi måste göra något åt de höga kostnaderna som företagen, inte minst de mindre, dras med och som leder till att de inte vågar anställa så många de egentligen vill.

Kommuner och landsting har ett stort ansvar i dag. Anställ människor som gått i pension och nyrekrytera personal i stället för att dra in på tjänster och anlita timvikarier och bemanningsföretag, när det blir kris! Detta leder bara till högre kostnader i längden och utsliten personal och höga sjukskrivningskostnader.

Jag är övertygad om att ALLA jobb finns för alla människor i samhället bara alla parter kommer överens och hjälps åt för varje individs bästa.

Människan mår bäst av sysselsättning och uppskattning av förmågan att utföra den. Ingen mår bra av att drivas ut i bidragsförsörjning, åtgärdsprogram eller långa sjukskrivningar. Det finns sannolikt jobb för alla bara vi anstränger oss.

Emil Gullbrantz

centerpartiet, Mariestad

Men för dem som står långt från arbetsmarknaden av olika skäl är detta inte självklart.

Vad ska vi då göra åt detta? För mig som centerpartist ser jag alla människors lika rätt och värde, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Finns det då jobb för alla? Ja absolut, men då måste vi skapa förutsättningar för att alla människor ska vara välkomna in på arbetsmarknaden efter sin arbetsförmåga och bakgrund.

Om jobb till alla ska skapas måste vi sätta till alla klutar för att skapa dem. Vi måste göra något åt de höga kostnaderna som företagen, inte minst de mindre, dras med och som leder till att de inte vågar anställa så många de egentligen vill.

Kommuner och landsting har ett stort ansvar i dag. Anställ människor som gått i pension och nyrekrytera personal i stället för att dra in på tjänster och anlita timvikarier och bemanningsföretag, när det blir kris! Detta leder bara till högre kostnader i längden och utsliten personal och höga sjukskrivningskostnader.

Jag är övertygad om att ALLA jobb finns för alla människor i samhället bara alla parter kommer överens och hjälps åt för varje individs bästa.

Människan mår bäst av sysselsättning och uppskattning av förmågan att utföra den. Ingen mår bra av att drivas ut i bidragsförsörjning, åtgärdsprogram eller långa sjukskrivningar. Det finns sannolikt jobb för alla bara vi anstränger oss.

Emil Gullbrantz

centerpartiet, Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.