12 sep 2016 11:31

12 sep 2016 11:31

Svenskundervisning och regler direkt vid ankomsten

Debatt:

Integration. Våra kommuner började ta emot den nya flyktingvågen på allvar för ungefär fem år sedan. Den välkomnar vi i centerpartiet verkligen! Vi behöver det tillskottet och det är värdefullt på många sätt.

Men vi kan inte sticka under stol med att vi också har fått problem och att de har ökat den sista tiden. Integrationen går långsamt och långsamheten kan vara en fara i sig.

En del tragiska händelser i våra kommuner, inte minst i Mariestad, har lett till att främlingsfientligheten har ökat. Då tänker vi bland annat på våldtäkter och skadegörelser, händelser som kanske hade kunnat undvikas om integrationen hade fungerat bättre.

Vi i centerpartiet i MTG-kommunerna är övertygade om att man kan förbättra integrationen avsevärt genom att jobba aktivt redan när våra nysvenskar anländer till oss.

En viktig åtgärd är att införa svenskundervisning direkt vid ankomsten. Det finns flera möjligheter att lösa det. Och att se till att svenska pratas varje dag vid asylboenden och boenden för ensamkommande ungdomar. Så är det långtifrån i dag.

En annan viktig åtgärd är att introducera våra nysvenskar i de regler, lagar och skyldigheter som gäller i vårt samhälle och börja göra det direkt. Idag dröjer det oftast alltför länge innan så sker.

Det svenska språket är nyckeln till det svenska samhället. Kan man det ordentligt och om man dessutom vet vilka skyldigheter man bör leva upp till och vilka lagar som gäller så har man kommit långt.

Integrationsarbetet i våra kommuner spretar en hel del i dag. Många jobbar med samma saker och den ene vet inte vad den andre gör.

Kommunerna behöver en flyktingsamordnare med befogenheter som kan få verksamheterna att dra åt samma håll. En sådan behöver ANSTÄLLAS DIREKT.

Dessutom är det så att en hel del nysvenskar har med sig färdigheter och kunskaper som vi i kommunerna kan få god nytta av. Därför tror vi att det vore oerhört bra att starta mötesplatser, både på nätet och på fysiska ställen, med syftet att samla in idéer och kanske till och med hjälpa till att starta företag.

Om vi tre centerpartister fick bestämma skulle våra kommuner bli föregångare när det gäller integration!

Inger Dernroth

Mariestad

Allan Jakobsson

Töreboda

Kjell Lindholm

Gullspång

Men vi kan inte sticka under stol med att vi också har fått problem och att de har ökat den sista tiden. Integrationen går långsamt och långsamheten kan vara en fara i sig.

En del tragiska händelser i våra kommuner, inte minst i Mariestad, har lett till att främlingsfientligheten har ökat. Då tänker vi bland annat på våldtäkter och skadegörelser, händelser som kanske hade kunnat undvikas om integrationen hade fungerat bättre.

Vi i centerpartiet i MTG-kommunerna är övertygade om att man kan förbättra integrationen avsevärt genom att jobba aktivt redan när våra nysvenskar anländer till oss.

En viktig åtgärd är att införa svenskundervisning direkt vid ankomsten. Det finns flera möjligheter att lösa det. Och att se till att svenska pratas varje dag vid asylboenden och boenden för ensamkommande ungdomar. Så är det långtifrån i dag.

En annan viktig åtgärd är att introducera våra nysvenskar i de regler, lagar och skyldigheter som gäller i vårt samhälle och börja göra det direkt. Idag dröjer det oftast alltför länge innan så sker.

Det svenska språket är nyckeln till det svenska samhället. Kan man det ordentligt och om man dessutom vet vilka skyldigheter man bör leva upp till och vilka lagar som gäller så har man kommit långt.

Integrationsarbetet i våra kommuner spretar en hel del i dag. Många jobbar med samma saker och den ene vet inte vad den andre gör.

Kommunerna behöver en flyktingsamordnare med befogenheter som kan få verksamheterna att dra åt samma håll. En sådan behöver ANSTÄLLAS DIREKT.

Dessutom är det så att en hel del nysvenskar har med sig färdigheter och kunskaper som vi i kommunerna kan få god nytta av. Därför tror vi att det vore oerhört bra att starta mötesplatser, både på nätet och på fysiska ställen, med syftet att samla in idéer och kanske till och med hjälpa till att starta företag.

Om vi tre centerpartister fick bestämma skulle våra kommuner bli föregångare när det gäller integration!

Inger Dernroth

Mariestad

Allan Jakobsson

Töreboda

Kjell Lindholm

Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.