30 aug 2016 06:00

30 aug 2016 06:00

Var är planen för fler jobb i Skaraborg?

Debatt:

Arbetsmarknad. Att Sverige har problem med matchning på arbetsmarknaden är välkänt. Nyligen släppte Arbetsförmedlingen ännu en rapport som visar att de arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, bland annat lågutbildade och utrikes födda, fortsätter att öka och utgör nu en majoritet av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen, trots den starka konjunkturen.

Utvecklingen är allvarlig och kräver reformer för att underlätta för fler att ställa om sin kompetens, men framförallt en integrationspolitik som vågar ställa krav.

För en bättre matchning på arbetsmarknaden är 5 delar helt avgörande. Detta är delar av Moderaternas plan för ett starkare Skaraborg och bättre matchning;

· En förstajobbet-anställning möjliggör för personer som saknar arbetslivserfarenhet att kombinera arbete med utbildning och lära sig jobbet på jobbet. Detta bör vänsterregeringen genast införa.

· Fokus ska ligga på att göra sig själv anställningsbar. Kompetenskartläggning och språkundervisning måste ske från dag ett.

· Det måste bli enklare att göra karriärbyten mitt i livet. Det kräver bl a förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Åldersgränsen för studiemedel behöver därför höjas till 60 år och möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år utökas. Ökade möjligheter till tilläggslån och höjt fribelopp är också viktiga steg för att underlätta rörligheten.

· Anpassa utbildning efter behov. Det behövs kortare kurser som är anpassade till den som redan arbetar men som behöver bygga på sin kompetens. Vi vill också se samverkan mellan akademi och näringsliv för att anpassa utbildningsutbudet till den verkliga efterfrågan.

· I dag tar det alltför lång tid att få tillstånd för arbetskraftsinvandring. Det är oacceptabelt eftersom det är avgörande för företags konkurrenskraft. Moderaterna vill därför införa en 30-dagarsgaranti för arbetstillstånd.

Att regeringen inte lyckats prestera mer halvvägs i mandatperioden är oroväckande. Matchningen måste fungera bättre. Vi har en plan för ett starkare Skaraborg och Sverige med kraftfulla jobbreformer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Utvecklingen är allvarlig och kräver reformer för att underlätta för fler att ställa om sin kompetens, men framförallt en integrationspolitik som vågar ställa krav.

För en bättre matchning på arbetsmarknaden är 5 delar helt avgörande. Detta är delar av Moderaternas plan för ett starkare Skaraborg och bättre matchning;

· En förstajobbet-anställning möjliggör för personer som saknar arbetslivserfarenhet att kombinera arbete med utbildning och lära sig jobbet på jobbet. Detta bör vänsterregeringen genast införa.

· Fokus ska ligga på att göra sig själv anställningsbar. Kompetenskartläggning och språkundervisning måste ske från dag ett.

· Det måste bli enklare att göra karriärbyten mitt i livet. Det kräver bl a förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Åldersgränsen för studiemedel behöver därför höjas till 60 år och möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år utökas. Ökade möjligheter till tilläggslån och höjt fribelopp är också viktiga steg för att underlätta rörligheten.

· Anpassa utbildning efter behov. Det behövs kortare kurser som är anpassade till den som redan arbetar men som behöver bygga på sin kompetens. Vi vill också se samverkan mellan akademi och näringsliv för att anpassa utbildningsutbudet till den verkliga efterfrågan.

· I dag tar det alltför lång tid att få tillstånd för arbetskraftsinvandring. Det är oacceptabelt eftersom det är avgörande för företags konkurrenskraft. Moderaterna vill därför införa en 30-dagarsgaranti för arbetstillstånd.

Att regeringen inte lyckats prestera mer halvvägs i mandatperioden är oroväckande. Matchningen måste fungera bättre. Vi har en plan för ett starkare Skaraborg och Sverige med kraftfulla jobbreformer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.