20 aug 2016 06:00

20 aug 2016 06:00

Skaraborgselever tillbaka i skolbänken

:

Sommarlovet är snart över och Skaraborgs elever är tillbaka i skolan eller börjar skolan för första gången. Det är starten på en kunskapsresa som ska ge bästa möjliga förutsättningar för vägen in till samhället, vägen till arbetslivet och att förverkliga just sina drömmar. Inget är så viktigt för människors livschanser som att få en bra start och utbildning.

Svensk skola ska därför präglas av kunskap, trygghet och framtidstro.

Men idag är det många magar som kniper. I dag saknar tyvärr flera elever lärare, skolor saknar skolledare och avsaknad av framtidstro finns. Skaraborg och Sverige har stora utmaningar för att utveckla kunskapsskolan för alla elever, på var och ens villkor. Vill man bygga Skaraborg och Sverige starkare, då måste kunskapsresultaten höjas.

I Moderaternas plan för ett starkare Skaraborg och Sverige är nolltolerans mot dåliga skolor en bärande del. Det ska inte finnas skolor som inte lever upp till att elever får tillräckligt goda kunskaper. Moderaterna vill att Skolinspektionens granskningar i högre utsträckning ska mäta undervisningens kvalitet och resultatutveckling. Skolor med fallande kunskapsresultat ska, få skräddarsydda ”kunskapskontrakt” för att vända utvecklingen. Om kontraktet inte följs kan staten besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola –oavsett huvudman.

Vi fortsätter att förnya skolpolitiken för att ytterligare stärka elever, lärare och skolledares fokus på kvalitet och kunskap. Våra förslag för en modern kunskapsskola ska säkerställa att alla elever får den hjälp och det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Varje lärare skall ges stöd och ledarskap för att på bästa sätt kunna vara pedagog och, skolledare ska erbjudas coaching för att kunna utveckla kunskapsskolan ytterligare.

Vägen till en bättre skola går genom fler skickliga lärare. Vi föreslår därför t ex

- höjd kvalitet på lärarutbildningen,

- för att skickliga lärarna ska bli fler behöver läraryrkets attraktivitet höjas,

- Moderaterna investerar 3 miljarder på högre lärarlöner, fler karriärtjänster och fler relevanta kurser och mer lärarledd tid.

- frigör mer tid till skolundervisning så satsar Moderaterna 200 miljoner kronor per år för att fler skolor ska kunna anställa lärarassistenter som ska avlasta lärarnas administrativa arbete.

Vi har ansvar för att Sverige och Skaraborg erbjuder alla barn förutsättningar för att nå målen. Utan en grundläggande utbildning riskerar vi våra barn och unga ett livslångt utanförskap. Skaraborgs elevers framtid är vår framtid.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Svensk skola ska därför präglas av kunskap, trygghet och framtidstro.

Men idag är det många magar som kniper. I dag saknar tyvärr flera elever lärare, skolor saknar skolledare och avsaknad av framtidstro finns. Skaraborg och Sverige har stora utmaningar för att utveckla kunskapsskolan för alla elever, på var och ens villkor. Vill man bygga Skaraborg och Sverige starkare, då måste kunskapsresultaten höjas.

I Moderaternas plan för ett starkare Skaraborg och Sverige är nolltolerans mot dåliga skolor en bärande del. Det ska inte finnas skolor som inte lever upp till att elever får tillräckligt goda kunskaper. Moderaterna vill att Skolinspektionens granskningar i högre utsträckning ska mäta undervisningens kvalitet och resultatutveckling. Skolor med fallande kunskapsresultat ska, få skräddarsydda ”kunskapskontrakt” för att vända utvecklingen. Om kontraktet inte följs kan staten besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola –oavsett huvudman.

Vi fortsätter att förnya skolpolitiken för att ytterligare stärka elever, lärare och skolledares fokus på kvalitet och kunskap. Våra förslag för en modern kunskapsskola ska säkerställa att alla elever får den hjälp och det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Varje lärare skall ges stöd och ledarskap för att på bästa sätt kunna vara pedagog och, skolledare ska erbjudas coaching för att kunna utveckla kunskapsskolan ytterligare.

Vägen till en bättre skola går genom fler skickliga lärare. Vi föreslår därför t ex

- höjd kvalitet på lärarutbildningen,

- för att skickliga lärarna ska bli fler behöver läraryrkets attraktivitet höjas,

- Moderaterna investerar 3 miljarder på högre lärarlöner, fler karriärtjänster och fler relevanta kurser och mer lärarledd tid.

- frigör mer tid till skolundervisning så satsar Moderaterna 200 miljoner kronor per år för att fler skolor ska kunna anställa lärarassistenter som ska avlasta lärarnas administrativa arbete.

Vi har ansvar för att Sverige och Skaraborg erbjuder alla barn förutsättningar för att nå målen. Utan en grundläggande utbildning riskerar vi våra barn och unga ett livslångt utanförskap. Skaraborgs elevers framtid är vår framtid.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.