11 aug 2016 06:00

11 aug 2016 06:00

Gör Skaraborg tryggare

DEBATT: Trygghet

Under de senaste tiden har vi tyvärr sett en rad exempel på angrepp, våld och hot mot blåljuspersonal. Vi kan aldrig tolerera våld som riktar sig mot polis, ambulans eller annan utryckningspersonal som varje dag arbetar för att rädda liv och göra Skaraborg och Sverige tryggare.

Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för rättsstaten.

Detta vittnar om en bristande respekt för till exempel polis eller ambulanspersonal och är en faktisk fara för dem som möter detta. Det är även en attack mot det demokratiska samhället. Dessvärre är det en vardag som t ex polis i flera utsatta områden alltmer vittnar om. Vi behöver tydliga insatser för att Skaraborg och Sverige ska vara tryggt för alla. Vi kan aldrig tolerera brottslighet, våld och hot eller svika dem som bor i särskilt utsatta områden. Det handlar om fler poliser, skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och angrepp på väsentliga samhällsfunktioner samt ökade möjligheter att bekämpa brott.

Vi, allianspartier, har därför gemensamt en rad konkreta förbättrings förslag och vi vill bland annat utöka antalet poliser med minst 2 000 fram till år 2020. Räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården bör få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Det bör också införas ett nytt brott –våld mot alarmeringstjänstpersonal. För att frigöra resurser för polisiärt arbete, och ökat fokus på brottsbekämpning, föreslås även att Polismyndigheten får fler civilanställda. Vi vill införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Det är viktigt att Skaraborgare upplever blåljuspersonalens närvaro i vardagen. Det ökar trygghet och förebygger brott. Fler poliser och förstärkt rättskedja leder till att fler brott kan klaras upp. Med Alliansens konkreta förbättringsförslag ökar tryggheten i Skaraborg.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för rättsstaten.

Detta vittnar om en bristande respekt för till exempel polis eller ambulanspersonal och är en faktisk fara för dem som möter detta. Det är även en attack mot det demokratiska samhället. Dessvärre är det en vardag som t ex polis i flera utsatta områden alltmer vittnar om. Vi behöver tydliga insatser för att Skaraborg och Sverige ska vara tryggt för alla. Vi kan aldrig tolerera brottslighet, våld och hot eller svika dem som bor i särskilt utsatta områden. Det handlar om fler poliser, skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och angrepp på väsentliga samhällsfunktioner samt ökade möjligheter att bekämpa brott.

Vi, allianspartier, har därför gemensamt en rad konkreta förbättrings förslag och vi vill bland annat utöka antalet poliser med minst 2 000 fram till år 2020. Räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården bör få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Det bör också införas ett nytt brott –våld mot alarmeringstjänstpersonal. För att frigöra resurser för polisiärt arbete, och ökat fokus på brottsbekämpning, föreslås även att Polismyndigheten får fler civilanställda. Vi vill införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Det är viktigt att Skaraborgare upplever blåljuspersonalens närvaro i vardagen. Det ökar trygghet och förebygger brott. Fler poliser och förstärkt rättskedja leder till att fler brott kan klaras upp. Med Alliansens konkreta förbättringsförslag ökar tryggheten i Skaraborg.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.