09 aug 2016 06:00

09 aug 2016 06:00

Järnväg - snart omodernt?

DEBATT: Trafik

Just nu råder järnvägsyra, såväl här i Skaraborg liksom i landet som helhet. Det talas varmt för storsatsningar på såväl Kinnekullebanan som Västra Stambanan.

På riksnivå arbetas det för anläggning av nya höghastighetsjärnvägar mellan våra tre största städer. Det är dyrt att bygga och rusta upp järnväg, miljarderna springer snabbt iväg. Ändå anses det lönsamt –det är ju ytterst långsiktiga investeringar som ska generera nytta i hundratals år framöver.

Frågan är hur sant det påståendet har kommit att bli på sistone. Transportbranschen står just nu inför två teknikskiften som vart och ett för sig är epokgörande och nu råkar inträffa samtidigt: elektrifieringen och självkörningen. Elbilen slår sin fossila motsvarighet på fingrarna när det gäller såväl körglädje, ljudnivå, komfort, ekonomi, driftsäkerhet och miljö. Med självkörning läggs till listan även tidseffektivitet, trafiksäkerhet, restid, bildelning och samåkning.

Idag står den genomsnittliga personbilen still under större delen av dygnet. Bildelning och ett bränslepris på närmare 1 krona per mil kan göra det historiskt billigt att förflytta sig. När datorer ansvarar för körningen kan fartgränserna höjas utan att olycksrisken ökar nämnvärt. Lägg till det att tiden bakom ratten kan utnyttjas till att arbeta, äta frukost, läsa tidningen eller ta sig en tupplur.

Tankarna förs lätt till science fiction, men faktum är att allt detta väntar just kring hörnet. Modellerna av elbilar blir ständigt allt fler, erhåller längre räckvidd och sjunker samtidigt i pris. System för självkörning är just nu begränsade till lands- och motorväg men väntas etappvis bli fullärda till 2020. De flesta biltillverkare av rang är alla inne på samma spår, även vår egen ute på Hisingen. Nästa år rullar de första självkörande Volvobilarna ut för test hos helt vanliga familjer kring Göteborg. Samtidigt lanseras den första svenskutvecklade elbilen. I Skaraborg rustar Mariestad för vad som komma skall genom sitt stadsprojekt Electric Village.

Givet att självkörande, eldrivna personbilar, bussar och taxibilar snart är ute på vägarna –vilket syfte fyller då lokal- och regionaltåg? Samtliga av tågets paradgrenar –att utnyttja tiden, komma fram snabbt till rimligt pris samt spara miljön –överträffas ju plötsligt av vägtrafiken. Samtidigt kan den självkörande taxin erbjuda en flexibilitet som hittills ingen kollektivtrafik kunnat ge. Vem vill ta sig till en hållplats eller perrong när taxin kör från dörr till dörr till ett lägre pris?

Byggen som Götalands- och Europabanorna motiveras till stor del av att de nuvarande stambanorna är överbelastade. Om lokal- och regionaltågstrafik försvinner förvandlas kapacitetsbrist plötsligt till överskott, inte minst för att blandtrafik har en mycket stor negativ inverkan på en banas kapacitet. Det argument som då återstår för ny höghastighetsjärnväg är den höga farten. Dessvärre väntas den överträffas med råge av andra, mer lovande transportlösningar redan inom det närmsta året.

Det är ytterst viktigt att vi beaktar de förändrade spelregler men också möjligheter som nu erbjuds. Det värsta som kan hända är att hundratals miljarder äntligen bryts loss, men till infrastrukturprojekt som är omoderna redan innan de hunnit invigas. Risken är då att vi snällt får vänta till nästa gång det finns pengar över, kanske en sisådär hundra år.

Andreas Svensson

Centerpartiet i Skaraborg

Daniel Nord

Centerpartiet i Töreboda

På riksnivå arbetas det för anläggning av nya höghastighetsjärnvägar mellan våra tre största städer. Det är dyrt att bygga och rusta upp järnväg, miljarderna springer snabbt iväg. Ändå anses det lönsamt –det är ju ytterst långsiktiga investeringar som ska generera nytta i hundratals år framöver.

Frågan är hur sant det påståendet har kommit att bli på sistone. Transportbranschen står just nu inför två teknikskiften som vart och ett för sig är epokgörande och nu råkar inträffa samtidigt: elektrifieringen och självkörningen. Elbilen slår sin fossila motsvarighet på fingrarna när det gäller såväl körglädje, ljudnivå, komfort, ekonomi, driftsäkerhet och miljö. Med självkörning läggs till listan även tidseffektivitet, trafiksäkerhet, restid, bildelning och samåkning.

Idag står den genomsnittliga personbilen still under större delen av dygnet. Bildelning och ett bränslepris på närmare 1 krona per mil kan göra det historiskt billigt att förflytta sig. När datorer ansvarar för körningen kan fartgränserna höjas utan att olycksrisken ökar nämnvärt. Lägg till det att tiden bakom ratten kan utnyttjas till att arbeta, äta frukost, läsa tidningen eller ta sig en tupplur.

Tankarna förs lätt till science fiction, men faktum är att allt detta väntar just kring hörnet. Modellerna av elbilar blir ständigt allt fler, erhåller längre räckvidd och sjunker samtidigt i pris. System för självkörning är just nu begränsade till lands- och motorväg men väntas etappvis bli fullärda till 2020. De flesta biltillverkare av rang är alla inne på samma spår, även vår egen ute på Hisingen. Nästa år rullar de första självkörande Volvobilarna ut för test hos helt vanliga familjer kring Göteborg. Samtidigt lanseras den första svenskutvecklade elbilen. I Skaraborg rustar Mariestad för vad som komma skall genom sitt stadsprojekt Electric Village.

Givet att självkörande, eldrivna personbilar, bussar och taxibilar snart är ute på vägarna –vilket syfte fyller då lokal- och regionaltåg? Samtliga av tågets paradgrenar –att utnyttja tiden, komma fram snabbt till rimligt pris samt spara miljön –överträffas ju plötsligt av vägtrafiken. Samtidigt kan den självkörande taxin erbjuda en flexibilitet som hittills ingen kollektivtrafik kunnat ge. Vem vill ta sig till en hållplats eller perrong när taxin kör från dörr till dörr till ett lägre pris?

Byggen som Götalands- och Europabanorna motiveras till stor del av att de nuvarande stambanorna är överbelastade. Om lokal- och regionaltågstrafik försvinner förvandlas kapacitetsbrist plötsligt till överskott, inte minst för att blandtrafik har en mycket stor negativ inverkan på en banas kapacitet. Det argument som då återstår för ny höghastighetsjärnväg är den höga farten. Dessvärre väntas den överträffas med råge av andra, mer lovande transportlösningar redan inom det närmsta året.

Det är ytterst viktigt att vi beaktar de förändrade spelregler men också möjligheter som nu erbjuds. Det värsta som kan hända är att hundratals miljarder äntligen bryts loss, men till infrastrukturprojekt som är omoderna redan innan de hunnit invigas. Risken är då att vi snällt får vänta till nästa gång det finns pengar över, kanske en sisådär hundra år.

Andreas Svensson

Centerpartiet i Skaraborg

Daniel Nord

Centerpartiet i Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.