03 aug 2016 06:00

03 aug 2016 16:42

Grillköttet skapar jobb i Skaraborg

DEBATT

Vi är ett grillande folk. Enligt TNS-SIFOs undersökning av svenskarnas grillvanor 2016 tar drygt hälften av svenskarna fram grillen i maj, och i juli grillar hela 85 procent av befolkningen vid något tillfälle. Svenskproducerade råvaror blir alltmer populärt.

60 procent av svenskarna vill grilla mer svenskt kött och 52 procent vill grilla mer svenska grönsaker i år. Även om en del är vegetariskt är det fortfarande kött som dominerar. 47 procent anger att svenskt ursprung är den viktigaste faktorn när de köper kött till grillen. Av de som anger att svenskt ursprung är avgörande när de väljer kött, anger 71 procent att de väljer svenskt för att stötta svenska lantbrukare. Det är ett glädjande besked och en positiv utveckling. Detta skapar jobb i Skaraborg och i Sverige.

Svenskt lantbruk är ett av de renaste och mest hållbara i världen. Att ge djur antibiotika i annat än medicinskt syfte har varit förbjudet sedan 1986 vilket innebär att vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning i djuruppfödningen. Även användningen av tillväxthormoner är förbjuden. Jämfört med många andra länder är köttproduktionens påverkan på klimatet liten. När du köper svenskt kött vet du därför att det har blivit producerat under bra förhållanden och att användandet av antibiotika har varit minimalt.

Jordbruksverket har tidigare även lyft fram svensk köttproduktion som ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet. Självklart innebär våra ökade krav på djurproducenterna att omkostnaderna ökar. Genom att vi som konsumenter gör ett aktivt val kan vi välja att stödja svenskt lantbruk genom att köpa svenskproducerade livsmedel i vår butik. Det finns många val i vardagen som vi kan göra för att minska vår påverkan på miljön vilket även gäller valet av vad vi äter.

När du tänker grilla en köttbit i sommar gör du klokt i att välja kött från en svensk producent. Det är bättre för miljön än alternativ från många andra länder samtidigt som det skapar jobb på landsbygden.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg

60 procent av svenskarna vill grilla mer svenskt kött och 52 procent vill grilla mer svenska grönsaker i år. Även om en del är vegetariskt är det fortfarande kött som dominerar. 47 procent anger att svenskt ursprung är den viktigaste faktorn när de köper kött till grillen. Av de som anger att svenskt ursprung är avgörande när de väljer kött, anger 71 procent att de väljer svenskt för att stötta svenska lantbrukare. Det är ett glädjande besked och en positiv utveckling. Detta skapar jobb i Skaraborg och i Sverige.

Svenskt lantbruk är ett av de renaste och mest hållbara i världen. Att ge djur antibiotika i annat än medicinskt syfte har varit förbjudet sedan 1986 vilket innebär att vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning i djuruppfödningen. Även användningen av tillväxthormoner är förbjuden. Jämfört med många andra länder är köttproduktionens påverkan på klimatet liten. När du köper svenskt kött vet du därför att det har blivit producerat under bra förhållanden och att användandet av antibiotika har varit minimalt.

Jordbruksverket har tidigare även lyft fram svensk köttproduktion som ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet. Självklart innebär våra ökade krav på djurproducenterna att omkostnaderna ökar. Genom att vi som konsumenter gör ett aktivt val kan vi välja att stödja svenskt lantbruk genom att köpa svenskproducerade livsmedel i vår butik. Det finns många val i vardagen som vi kan göra för att minska vår påverkan på miljön vilket även gäller valet av vad vi äter.

När du tänker grilla en köttbit i sommar gör du klokt i att välja kött från en svensk producent. Det är bättre för miljön än alternativ från många andra länder samtidigt som det skapar jobb på landsbygden.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.