26 jul 2016 06:00

26 jul 2016 06:00

Vi satsar på personalen i Regionen

Debatt:

Replik. De socialdemokratiska oppositionsråden Helen Eliasson och Karin Engdahl har tydligen blivit nervösa av att vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen gjort satsning i vår budget för att stärka det personalpolitiska området. De skriver flera rena felaktigheter i sin debattartikel från 19 juli.

Regionen har många enheter som är väl fungerande och de ska premieras och ses som förebilder. Vi behöver bli bättre på att sprida goda exempel i vår region. Vår budget ger ökade regionbidrag på 5,6 procent. Den största delen av detta går givetvis till personalkostnader. Att vi har en grunduppräkning till all verksamhet på 2 procent är något annat. Detta förklarades mycket tydligt i regionfullmäktiges budgetdebatt i juni.

Vi får kritik för att vi vill utvärdera nya statliga medel innan de fördelas. Givetvis kommer resurserna att fördelas till hälso- och sjukvården och sjukvårdspersonalen när vi vet hur de gör bäst nytta. Att kasta ut pengarna är inte att föra en ansvarsfull politik. De ska användas där de gör mest nytta. S budget bygger till stor del på utlagda statsbidrag som aldrig är säkra pengar då de ofta är engångs eller för några år. Vi för en ansvarfull politik som går att räkna med mer än ett år. Våra satsningar är ofta ramhöjande och sällan av en engångsart.

Personalen i Västra Götalandsregionen är vår viktigaste resurs och vi kommer målmedvetet fortsätta att stärka det personalpolitiska området. Vi gör satsningar inom löner, arbetsmiljö, karriärvägar, utbildning, ser över arbetstidsmodeller men också på de medarbetare som blivit eller ligger i riskzon för att bli sjukskrivna, 15 miljoner kronor är bara en del av åtgärder som ska bidra till att sjukskrivningarna går ner.

Det är bra att S nu efter 14 år som ledande parti i Västra Götalandsregionen nu inser vikten av en god personalpolitik. Tyvärr använde de inte sin regeringsmakt för att genomföra detta. Grönblå Samverkan har kraftfulla åtgärder för att satsa på personalen i Västra Götalandsregionen.

Personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M),

ledamöter Tina Ehn (MP),

Birgitta Adolfsson (L),

Cecilia Andersson (C)

och ersättare Conny Brännberg (KD)

Regionen har många enheter som är väl fungerande och de ska premieras och ses som förebilder. Vi behöver bli bättre på att sprida goda exempel i vår region. Vår budget ger ökade regionbidrag på 5,6 procent. Den största delen av detta går givetvis till personalkostnader. Att vi har en grunduppräkning till all verksamhet på 2 procent är något annat. Detta förklarades mycket tydligt i regionfullmäktiges budgetdebatt i juni.

Vi får kritik för att vi vill utvärdera nya statliga medel innan de fördelas. Givetvis kommer resurserna att fördelas till hälso- och sjukvården och sjukvårdspersonalen när vi vet hur de gör bäst nytta. Att kasta ut pengarna är inte att föra en ansvarsfull politik. De ska användas där de gör mest nytta. S budget bygger till stor del på utlagda statsbidrag som aldrig är säkra pengar då de ofta är engångs eller för några år. Vi för en ansvarfull politik som går att räkna med mer än ett år. Våra satsningar är ofta ramhöjande och sällan av en engångsart.

Personalen i Västra Götalandsregionen är vår viktigaste resurs och vi kommer målmedvetet fortsätta att stärka det personalpolitiska området. Vi gör satsningar inom löner, arbetsmiljö, karriärvägar, utbildning, ser över arbetstidsmodeller men också på de medarbetare som blivit eller ligger i riskzon för att bli sjukskrivna, 15 miljoner kronor är bara en del av åtgärder som ska bidra till att sjukskrivningarna går ner.

Det är bra att S nu efter 14 år som ledande parti i Västra Götalandsregionen nu inser vikten av en god personalpolitik. Tyvärr använde de inte sin regeringsmakt för att genomföra detta. Grönblå Samverkan har kraftfulla åtgärder för att satsa på personalen i Västra Götalandsregionen.

Personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M),

ledamöter Tina Ehn (MP),

Birgitta Adolfsson (L),

Cecilia Andersson (C)

och ersättare Conny Brännberg (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.