12 jul 2016 06:00

12 jul 2016 06:00

Trafiksäkerhet för våra skolbarn

DEBATT

Irene Andersson, trafiksamordnare i Mariestads kommun, är förvånad över min inställning till trafiksäkerhet. (MT 8/7).

Jag utgår från den väg och korsning i Solberga som är aktuell ur ett trafiksäkerhetsperspektiv för alla inblandade. Att vända med buss i denna trevägskorsning innebär fri sikt åt alla tre hållen där barnen sitter i bussen innan den börjar backa. Det ser inte jag som en skälig anledning för att dra in skolskjutsen.

Trafiksamordnaren med support av trafikingenjör Eva Berdenius tycker att vi ska vara glada för att ingenting har hänt med döda vinklar på vägen! Det är vi alla glada för!

Är inte det underlag nog för att förstå att den lösningen som fungerat i flera år är den som borde gälla i fortsättningen? Att låta barnen gå själva i dessa döda vinklar istället för att åka i bussen är ju ett steg i fel riktning för trafiksäkerheten anser jag.

Bussen syns och ett barn i lågstadieålder syns inte så väl och har inte den förmågan att bedöma trafiksituationer på samma sätt som de något äldre barnen som går själva på Solbergavägen.

Att nämna Västtrafiks busslinjer är inte ett relevant argument. Västtrafiks linjer är delvis till för att skolbarn i alla åldrar ska kunna komma till och från skolan.

Om man i detta fall skulle göra någon jämförelse med en buss i linjetrafik, så vore det som om Linje 512 som går mellan Mariestad och Gårdsjö enbart skulle köra på E 20. Resenärerna fick ta sig till de hållplatser som ligger i anslutning till den vägen och Västtrafik skulle inte forma linjen utifrån de orter (Gårdsjö, Hova, Lyrestad, Hasslerör) där resenärerna bor.

En mätning som ska kunna användas för att bedöma trafikflöde och hastighet bör göras över en längre tid, minst en vecka. Faktorer andra tidpunkter på året som spelar in för bedömningen är, jordbruksmaskiner, transporter med större fordon till gårdar i området, mörker, fler som väljer denna väg för att ta sig till och från Töreboda för att slippa korsa E 20 med mera. Att tidningsbilen kör där är också en naturlig del av trafiken, det enda fordonet som kan tas bort är väl NTF:s bil som inte vistas där så ofta.

Kommunen i sin beställarroll har ett ansvar för att skolbarn skall komma till skolan trafiksäkert och i tid för en rimlig summa pengar. I det ingår också att chaufförerna skall ha en bra arbetsmiljö så att körtiderna är väl tilltagna samt att de vägarna är av den standarden att bussen kan framföras på ett trafiksäkert sätt.

Att låta bussen korsa E 20 i stället för att köra via undergången vid Guntorp för att komma till Solberga är inte att jobba trafiksäkerhetsmässigt. De förutsättningarna som till exempel om begränsad fordonshöjd med mera skall finnas med i upphandlingen av skoltrafiken, det ska inte vara ett argument i ett beslut att utföraren inte har tillräckligt låga fordon. Nu vet vi att det bussbolag som kör i dag har fordon som går under och då faller det argumentet.

Av min erfarenhet inom trafik bland annat som busschaufför i 12 år (körde skolbuss i sex av dem, bland annat på den aktuella sträckan), lärare inom bussutbildning, trafikinspektör med behörighet att utfärda körkort bland annat för tyngre fordon så har jag en bra erfarenhet att göra min bedömning i detta fall.

Att alla skolbarn skall bli hämtade vid deras ytterdörr är inte aktuellt!

Barnens ålder gör att behovet av skolbuss varierar från år till år vilket i sig gör att rutterna måste vara anpassade därefter.

Det som skall styra verksamheten är barnens och chaufförens förutsättningar och säkerhet i deras vardag.

Torbjörn Forsell

Verksamhetschef NTF Skaraborg

Jag utgår från den väg och korsning i Solberga som är aktuell ur ett trafiksäkerhetsperspektiv för alla inblandade. Att vända med buss i denna trevägskorsning innebär fri sikt åt alla tre hållen där barnen sitter i bussen innan den börjar backa. Det ser inte jag som en skälig anledning för att dra in skolskjutsen.

Trafiksamordnaren med support av trafikingenjör Eva Berdenius tycker att vi ska vara glada för att ingenting har hänt med döda vinklar på vägen! Det är vi alla glada för!

Är inte det underlag nog för att förstå att den lösningen som fungerat i flera år är den som borde gälla i fortsättningen? Att låta barnen gå själva i dessa döda vinklar istället för att åka i bussen är ju ett steg i fel riktning för trafiksäkerheten anser jag.

Bussen syns och ett barn i lågstadieålder syns inte så väl och har inte den förmågan att bedöma trafiksituationer på samma sätt som de något äldre barnen som går själva på Solbergavägen.

Att nämna Västtrafiks busslinjer är inte ett relevant argument. Västtrafiks linjer är delvis till för att skolbarn i alla åldrar ska kunna komma till och från skolan.

Om man i detta fall skulle göra någon jämförelse med en buss i linjetrafik, så vore det som om Linje 512 som går mellan Mariestad och Gårdsjö enbart skulle köra på E 20. Resenärerna fick ta sig till de hållplatser som ligger i anslutning till den vägen och Västtrafik skulle inte forma linjen utifrån de orter (Gårdsjö, Hova, Lyrestad, Hasslerör) där resenärerna bor.

En mätning som ska kunna användas för att bedöma trafikflöde och hastighet bör göras över en längre tid, minst en vecka. Faktorer andra tidpunkter på året som spelar in för bedömningen är, jordbruksmaskiner, transporter med större fordon till gårdar i området, mörker, fler som väljer denna väg för att ta sig till och från Töreboda för att slippa korsa E 20 med mera. Att tidningsbilen kör där är också en naturlig del av trafiken, det enda fordonet som kan tas bort är väl NTF:s bil som inte vistas där så ofta.

Kommunen i sin beställarroll har ett ansvar för att skolbarn skall komma till skolan trafiksäkert och i tid för en rimlig summa pengar. I det ingår också att chaufförerna skall ha en bra arbetsmiljö så att körtiderna är väl tilltagna samt att de vägarna är av den standarden att bussen kan framföras på ett trafiksäkert sätt.

Att låta bussen korsa E 20 i stället för att köra via undergången vid Guntorp för att komma till Solberga är inte att jobba trafiksäkerhetsmässigt. De förutsättningarna som till exempel om begränsad fordonshöjd med mera skall finnas med i upphandlingen av skoltrafiken, det ska inte vara ett argument i ett beslut att utföraren inte har tillräckligt låga fordon. Nu vet vi att det bussbolag som kör i dag har fordon som går under och då faller det argumentet.

Av min erfarenhet inom trafik bland annat som busschaufför i 12 år (körde skolbuss i sex av dem, bland annat på den aktuella sträckan), lärare inom bussutbildning, trafikinspektör med behörighet att utfärda körkort bland annat för tyngre fordon så har jag en bra erfarenhet att göra min bedömning i detta fall.

Att alla skolbarn skall bli hämtade vid deras ytterdörr är inte aktuellt!

Barnens ålder gör att behovet av skolbuss varierar från år till år vilket i sig gör att rutterna måste vara anpassade därefter.

Det som skall styra verksamheten är barnens och chaufförens förutsättningar och säkerhet i deras vardag.

Torbjörn Forsell

Verksamhetschef NTF Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.