01 jul 2016 06:00

01 jul 2016 06:00

Sverige och Skaraborg behöver en plan

Debatt: Politik

Sverige är på väg åt fel håll, enligt opinionsundersökningar. Det duger inte.

Därför behöver Sverige en plan för framtiden. För att Sverige och Skaraborg ska fungera, krävs både reformer och ansvar för ekonomin. Moderaterna kräver en framtidsplan och föreslår bl a besparingar på närmare 29 miljarder fram till 2020 på bidrag och i flyktingmottagande.

Vänsterregeringen vägrar se problem och tar inte väljarnas oro på allvar. En politik för att bryta det nya utanförskapet saknas. Moderaterna kommer inte att överge det finanspolitiska ramverk som tjänat Sverige väl. Då behövs finansierade förslag och ansvarsfulla reformer. Därför föreslår Moderaterna en rad samlade förslag för starkare offentliga finanser med minskade kostnader för bidrag och flyktingmottagande t ex,

- Sverige och Skaraborg behöver kostnadseffektivt flyktingmottagande. Ensamkommande barn försörjs av samhället genom placeringen i t ex HVB- eller familjehem. Därför är det inte rimligt att efterlevandestöd utgår på samma sätt som i dag.

- Unga vuxna som kommit som ensamkommande ska efter 20-årsdagen erbjudas vanligt boende istället för vårdhem. Därtill bör antal timmar med offentligt biträde för asylsökande i första instans begränsas till åtta timmar.

- Bidrag och sociala förmåner vid jobb eller permanent uppehållstillstånd. Att man som ny i Sverige automatisk får tillgång till hela den svenska välfärden är inte långsiktigt hållbart. I stället bör arbete, permanent uppehållstillstånd eller att vara svensk medborgare vara vägledande. Full föräldrapenning bör därför enbart tilldelas vid jobb eller permanent bosättning. Begränsad rätt upp till barnets ettårsdag ska gälla för personer med tillfälligt uppehållstillstånd.

- Samma kvalificeringsregler i garantipensionen ska gälla för alla. T ex att man behöver ha bott minst 40 år i Sverige för att få full garantipension. För personer som kommit som flykting eller skyddsbehövande räknas däremot bosättningstiden i hemlandet in.

- Tydlig arbetslinje i sjukförsäkring och a-kassa. Den bortre tidsgränsen bör återinföras. Det behövs också insatser för att minska de långa sjukfallen och stärka drivkrafterna att komma tillbaka i arbete. En ny karensdag dag 15 i sjukperioden bör införas och sjuk- och aktivitetsersättningen bör återställas.

- Stärk arbetslinjen i a-kassan så fler kan komma tillbaka till arbete. Arbetslöshetsförsäkringen ska ha en tydlig funktion som omställningsförsäkring, uppmuntra till arbete och vara utformad för att öka sysselsättningen.

Sverige och Skaraborg behöver en plan för framtiden som både tar ansvar och ger trygghet. Moderaterna kommer presentera konkreta förslag som förbättrar kvalitet och stärker arbetslinjen, fler i arbete snabbare. Det behövs för att Sverige och Skaraborg ska fungera.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Därför behöver Sverige en plan för framtiden. För att Sverige och Skaraborg ska fungera, krävs både reformer och ansvar för ekonomin. Moderaterna kräver en framtidsplan och föreslår bl a besparingar på närmare 29 miljarder fram till 2020 på bidrag och i flyktingmottagande.

Vänsterregeringen vägrar se problem och tar inte väljarnas oro på allvar. En politik för att bryta det nya utanförskapet saknas. Moderaterna kommer inte att överge det finanspolitiska ramverk som tjänat Sverige väl. Då behövs finansierade förslag och ansvarsfulla reformer. Därför föreslår Moderaterna en rad samlade förslag för starkare offentliga finanser med minskade kostnader för bidrag och flyktingmottagande t ex,

- Sverige och Skaraborg behöver kostnadseffektivt flyktingmottagande. Ensamkommande barn försörjs av samhället genom placeringen i t ex HVB- eller familjehem. Därför är det inte rimligt att efterlevandestöd utgår på samma sätt som i dag.

- Unga vuxna som kommit som ensamkommande ska efter 20-årsdagen erbjudas vanligt boende istället för vårdhem. Därtill bör antal timmar med offentligt biträde för asylsökande i första instans begränsas till åtta timmar.

- Bidrag och sociala förmåner vid jobb eller permanent uppehållstillstånd. Att man som ny i Sverige automatisk får tillgång till hela den svenska välfärden är inte långsiktigt hållbart. I stället bör arbete, permanent uppehållstillstånd eller att vara svensk medborgare vara vägledande. Full föräldrapenning bör därför enbart tilldelas vid jobb eller permanent bosättning. Begränsad rätt upp till barnets ettårsdag ska gälla för personer med tillfälligt uppehållstillstånd.

- Samma kvalificeringsregler i garantipensionen ska gälla för alla. T ex att man behöver ha bott minst 40 år i Sverige för att få full garantipension. För personer som kommit som flykting eller skyddsbehövande räknas däremot bosättningstiden i hemlandet in.

- Tydlig arbetslinje i sjukförsäkring och a-kassa. Den bortre tidsgränsen bör återinföras. Det behövs också insatser för att minska de långa sjukfallen och stärka drivkrafterna att komma tillbaka i arbete. En ny karensdag dag 15 i sjukperioden bör införas och sjuk- och aktivitetsersättningen bör återställas.

- Stärk arbetslinjen i a-kassan så fler kan komma tillbaka till arbete. Arbetslöshetsförsäkringen ska ha en tydlig funktion som omställningsförsäkring, uppmuntra till arbete och vara utformad för att öka sysselsättningen.

Sverige och Skaraborg behöver en plan för framtiden som både tar ansvar och ger trygghet. Moderaterna kommer presentera konkreta förslag som förbättrar kvalitet och stärker arbetslinjen, fler i arbete snabbare. Det behövs för att Sverige och Skaraborg ska fungera.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.