28 jun 2016 06:00

28 jun 2016 06:00

Rättsväsendet får inte svika utsatta kvinnor

Debatt:

Våld. Än en gång har en kvinna berövats livet av en man som hon haft någon sorts relation till. Än en gång besinningslöst våld och en människas liv som abrupt avslutas. Lotta, en kvinna mitt i livet, råkade träffa fel person. En person som visade sig vara väldigt våldsam.

Mannen är dömd sedan tidigare både för kvinnomisshandel och för misshandel av en man som senare dog av sina skador. För det senare brottet hade mannen blivit villkorligt frigiven från fängelset. Under denna villkorliga frigivning träffade han Lotta.

Enligt medieuppgifter blev mannen tidigt hotfull och Lotta anmälde mannen som också blev anhållen i sin frånvaro. Dock hävdes anhållandet. Lotta ska inte ha orkat eller vågat att gå vidare med utredningen.

Det är omöjligt att inte bli väldigt upprörd och arg av de här händelserna. Vi menar att samhället måste bli mycket bättre på att ta hand om de som är helt utsatta. En kvinna som lever under dödshot ska självklart få skydd, men också stöd för att kunna orka och våga gå vidare med utredningen mot den som hotar att döda henne. Vårt samhälle och rättsväsende får inte svika de allra mest utsatta.

För Kristdemokraterna är det centralt att brottsoffret är i fokus. Det måste finnas hjälp att få för den som råkar illa ut. Vi vill se en förbättrad vittnesstödsverksamhet där brottsoffer kan känna trygghet i rättsprocessen. Kvinnojourerna gör också ett viktigt arbete för våldsutsatta kvinnor. Därför har Kristdemokraterna föreslagit en ökad statlig finansiering av vittnesstödet och kvinnojourerna och skjuter till 20 miljoner kronor extra till Brottsoffermyndigheten.

När det gäller den villkorliga frigivningen har riksdagen på Kristdemokraternas och Alliansens initiativ uppmanat regeringen att återkomma med ett lagändringsförslag. Det går ut på att personer som återfaller i brott ska avtjäna minst tre fjärdedelar av straffet innan villkorlig frigivning kan bli aktuellt. Dessutom har en utredning tillsatts som ska ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas som skäl mot villkorlig frigivning. Vi menar att det är det enda rimliga. En person som uppenbart är farlig bör inte friges innan fulla tiden av straffet är avtjänat.

Kristdemokraterna har varit med och genomfört en rad straffskärpningar med fokus på grova våldsbrott. Avsikten var att väsentligt skärpa de straff som döms ut. Men reformen har inte fått önskat genomslag. Detta måste åtgärdas.

För Lotta hjälper inget av detta. Men det finns fler kvinnor, som i detta nu lever under liknande omständigheter som hon gjorde. Vi måste ta deras utsatta situation på allvar, i ord och handling. Låt oss bli bättre på att hjälpa dem.

Andreas Carlson,

Rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Mannen är dömd sedan tidigare både för kvinnomisshandel och för misshandel av en man som senare dog av sina skador. För det senare brottet hade mannen blivit villkorligt frigiven från fängelset. Under denna villkorliga frigivning träffade han Lotta.

Enligt medieuppgifter blev mannen tidigt hotfull och Lotta anmälde mannen som också blev anhållen i sin frånvaro. Dock hävdes anhållandet. Lotta ska inte ha orkat eller vågat att gå vidare med utredningen.

Det är omöjligt att inte bli väldigt upprörd och arg av de här händelserna. Vi menar att samhället måste bli mycket bättre på att ta hand om de som är helt utsatta. En kvinna som lever under dödshot ska självklart få skydd, men också stöd för att kunna orka och våga gå vidare med utredningen mot den som hotar att döda henne. Vårt samhälle och rättsväsende får inte svika de allra mest utsatta.

För Kristdemokraterna är det centralt att brottsoffret är i fokus. Det måste finnas hjälp att få för den som råkar illa ut. Vi vill se en förbättrad vittnesstödsverksamhet där brottsoffer kan känna trygghet i rättsprocessen. Kvinnojourerna gör också ett viktigt arbete för våldsutsatta kvinnor. Därför har Kristdemokraterna föreslagit en ökad statlig finansiering av vittnesstödet och kvinnojourerna och skjuter till 20 miljoner kronor extra till Brottsoffermyndigheten.

När det gäller den villkorliga frigivningen har riksdagen på Kristdemokraternas och Alliansens initiativ uppmanat regeringen att återkomma med ett lagändringsförslag. Det går ut på att personer som återfaller i brott ska avtjäna minst tre fjärdedelar av straffet innan villkorlig frigivning kan bli aktuellt. Dessutom har en utredning tillsatts som ska ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas som skäl mot villkorlig frigivning. Vi menar att det är det enda rimliga. En person som uppenbart är farlig bör inte friges innan fulla tiden av straffet är avtjänat.

Kristdemokraterna har varit med och genomfört en rad straffskärpningar med fokus på grova våldsbrott. Avsikten var att väsentligt skärpa de straff som döms ut. Men reformen har inte fått önskat genomslag. Detta måste åtgärdas.

För Lotta hjälper inget av detta. Men det finns fler kvinnor, som i detta nu lever under liknande omständigheter som hon gjorde. Vi måste ta deras utsatta situation på allvar, i ord och handling. Låt oss bli bättre på att hjälpa dem.

Andreas Carlson,

Rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.