21 jun 2016 06:00

21 jun 2016 06:00

Britternas omröstning kan definiera vår tid

Debatt:

Brexit. Folkomröstningen om det brittiska EU-medlemskapet närmar sig allt mer och utgången är fortfarande oviss. Omröstningen är en av de viktigaste omröstningarna i Europa i modern tid. Inte bara för ekonomin, säkerheten och miljöarbetet. Omröstningen kommer även att peka ut vår tids riktning för Europa.

Ett brittiskt utträde riskerar att bli början på en tid av splittring snarare än samarbete och en tid där vi flyr undan problem istället för att lösa dem.

Stora samhällsförändringar i Europa är inte något nytt. Under 80 och 90-talen såg vi hur friheten vann mark och kommunismen trycktes tillbaka. Under 00-talet såg vi hur såväl en tilltagande globalisering som digitalisering gjorde världen mindre och möjligheterna större. Vad som kommer att definiera vårt tidevarv kan komma att avgöras vid omröstningen i juni. Kommer vår tid att kännetecknas av samarbete eller kommer den att kännetecknas av splittring?

Ur ett svenskt perspektiv är den brittiska omröstningen mycket viktig. Storbritannien är vår fjärde största exportmarknad och mängder med Svenska familjer har sin försörjning från företag som är beroende av export till de brittiska öarna. Vi ser också att Storbritannien och Sverige ofta har en gemensam syn på EU:s utveckling. Vid omröstningarna i EU:s ministerråd är Sverige det land som oftast röstar tillsammans med Storbritannien. Ett brittiskt utträde skulle försvaga såväl den svenska ekonomin som våra möjligheter till inflytande.

För Centerpartiets arbete i Europaparlamentet är omröstningen av stor betydelse. Europaparlamentariker från Storbritannien är ofta våra allierade i arbetet för en politik där vi stoppar klimatförändringarna samtidigt som vi skapar jobb och tillväxt. Denna gröna och tillväxtvänliga syn som många brittiska parlamentariker står för behövs vid vår sida.

Det finns stora utmaningar med det europeiska samarbetet. Oförmågan att lösa flyktingsituationen. En osäker omvärld. Ständigt pågående ekonomiska kriser. Frågan vår tid i allmänhet och det brittiska folket i synnerhet måste fråga sig är om ett splittrat Europa klarar av att möta dessa utmaningar. Vår övertygelse är att denna tid, vår tid, ska definieras av att lösa samhällsutmaningar gemensamt.

Valet ligger helt och fullt i det brittiska folkets händer men möjligheten för svenskar som tror på ett enat Europa att delta i kampanjens slutskede är stora. Runt 90 000 svenskar lever i Storbritannien. De drar nytta av det Europeiska samarbetet och bidrar till det brittiska samhället. Vi har svårt att tänka oss bättre ambassadörer för varför Europa mår bäst av att hålla ihop. Vi uppmanar alla svenskar i Storbritannien att engagera sig i valkampanjen. Ni har möjligheten att bidra till att det inte ska vara splittring utan samarbete som ska definiera vår tid.

Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)

Magnus Ek, Förbundsordförande CUF

Simon Palme, Förbundsordförande Centerstudenter

Ett brittiskt utträde riskerar att bli början på en tid av splittring snarare än samarbete och en tid där vi flyr undan problem istället för att lösa dem.

Stora samhällsförändringar i Europa är inte något nytt. Under 80 och 90-talen såg vi hur friheten vann mark och kommunismen trycktes tillbaka. Under 00-talet såg vi hur såväl en tilltagande globalisering som digitalisering gjorde världen mindre och möjligheterna större. Vad som kommer att definiera vårt tidevarv kan komma att avgöras vid omröstningen i juni. Kommer vår tid att kännetecknas av samarbete eller kommer den att kännetecknas av splittring?

Ur ett svenskt perspektiv är den brittiska omröstningen mycket viktig. Storbritannien är vår fjärde största exportmarknad och mängder med Svenska familjer har sin försörjning från företag som är beroende av export till de brittiska öarna. Vi ser också att Storbritannien och Sverige ofta har en gemensam syn på EU:s utveckling. Vid omröstningarna i EU:s ministerråd är Sverige det land som oftast röstar tillsammans med Storbritannien. Ett brittiskt utträde skulle försvaga såväl den svenska ekonomin som våra möjligheter till inflytande.

För Centerpartiets arbete i Europaparlamentet är omröstningen av stor betydelse. Europaparlamentariker från Storbritannien är ofta våra allierade i arbetet för en politik där vi stoppar klimatförändringarna samtidigt som vi skapar jobb och tillväxt. Denna gröna och tillväxtvänliga syn som många brittiska parlamentariker står för behövs vid vår sida.

Det finns stora utmaningar med det europeiska samarbetet. Oförmågan att lösa flyktingsituationen. En osäker omvärld. Ständigt pågående ekonomiska kriser. Frågan vår tid i allmänhet och det brittiska folket i synnerhet måste fråga sig är om ett splittrat Europa klarar av att möta dessa utmaningar. Vår övertygelse är att denna tid, vår tid, ska definieras av att lösa samhällsutmaningar gemensamt.

Valet ligger helt och fullt i det brittiska folkets händer men möjligheten för svenskar som tror på ett enat Europa att delta i kampanjens slutskede är stora. Runt 90 000 svenskar lever i Storbritannien. De drar nytta av det Europeiska samarbetet och bidrar till det brittiska samhället. Vi har svårt att tänka oss bättre ambassadörer för varför Europa mår bäst av att hålla ihop. Vi uppmanar alla svenskar i Storbritannien att engagera sig i valkampanjen. Ni har möjligheten att bidra till att det inte ska vara splittring utan samarbete som ska definiera vår tid.

Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)

Magnus Ek, Förbundsordförande CUF

Simon Palme, Förbundsordförande Centerstudenter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.