17 jun 2016 06:00

17 jun 2016 06:00

Bort med allmän visstid

: Debatt

LO-kongress. Den svenska arbetsmarknaden förändras snabbt och drastiskt. Det är inte en självklarhet att verksamheter bygger på trygga tillsvidareanställningar och att arbetstagare erbjuds heltid som gör det möjligt både att försörja sig och att utvecklas i sitt arbete.

Arbetstagarna får betala priset för arbetsgivarnas krav på en ökad flexibilitet. Tjänstesektorn går i bräschen för denna negativa utveckling, branscher där många kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund arbetar. Hand i hand med de försämrade anställningsvillkoren går en utarmning av yrkesrollen.

Inom tjänstesektorn ser vi en visstidsnorm växa fram. Tidsbegränsade anställningar är inte något komplement eller undantag som arbetstagaren har några år i början av sitt arbetsliv. Medelåldern bland dem av Kommunals medlemmar som har en tidsbegränsad anställning är 36 år. Det är inga ungdomar – det är ofta unga föräldrar.

De tidsbegränsat anställda har lägre lön – också per timma - arbetar ofta deltid och har delade turer i högre utsträckning än tillsvidareanställda. Kommunal har visat att var femte timanställd har fler än ett arbete. För gruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter sammanslaget, vilket är ungefär 42 procent av alla som arbetar inom vård och omsorg, är var fjärde tidsbegränsat anställd. Andelen tidsbegränsade anställningarna för den här gruppen har inom privat vård och omsorg under perioden 1997-2015 i snitt legat sex till fyra procentenheter över motsvarande grupp i offentliga anställningar.

Konsekvensen blir en arbetsmarknad där människor inte vågar ställa krav på att lag och avtal följs, inte vågar påtala missförhållanden, inte vågar organisera sig fackligt. Tidsbegränsat anställda är drygt hälften så organiserade som tillsvidareanställda. Så undergrävs den svenska arbetsmarknadsmodellen trots att den formellt är intakt. För den enskilde innebär en tidsbegränsad anställning ekonomisk otrygghet, svårigheter att planera sitt liv och en lös anknytning till arbetsplatsen. Även de tillsvidareanställda påverkas då visstidsanställda arbetskamrater behöver stöd och ofta endast utför de mest rutinarbetade arbetsuppgifterna. Och det påverkar kvalitén i arbetet. Tänk i hemtjänsten där den äldre hela tiden möter nya ansikten.

När den borgerliga regeringen införde allmän visstidsanställning gav de makt till arbetsgivarna. Den makten har framför allt använts mot kvinnodominerade yrken. För de kvinnodominerade LO-facken skulle det kosta väldigt mycket att få tillbaka den makten förhandlingsvägen. Därför kräver vi att allmän visstidsanställning tas bort helt.

Jenni Moverare, Ordförande Kommunal Vänerväst och ombud på LO-kongressen

Arbetstagarna får betala priset för arbetsgivarnas krav på en ökad flexibilitet. Tjänstesektorn går i bräschen för denna negativa utveckling, branscher där många kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund arbetar. Hand i hand med de försämrade anställningsvillkoren går en utarmning av yrkesrollen.

Inom tjänstesektorn ser vi en visstidsnorm växa fram. Tidsbegränsade anställningar är inte något komplement eller undantag som arbetstagaren har några år i början av sitt arbetsliv. Medelåldern bland dem av Kommunals medlemmar som har en tidsbegränsad anställning är 36 år. Det är inga ungdomar – det är ofta unga föräldrar.

De tidsbegränsat anställda har lägre lön – också per timma - arbetar ofta deltid och har delade turer i högre utsträckning än tillsvidareanställda. Kommunal har visat att var femte timanställd har fler än ett arbete. För gruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter sammanslaget, vilket är ungefär 42 procent av alla som arbetar inom vård och omsorg, är var fjärde tidsbegränsat anställd. Andelen tidsbegränsade anställningarna för den här gruppen har inom privat vård och omsorg under perioden 1997-2015 i snitt legat sex till fyra procentenheter över motsvarande grupp i offentliga anställningar.

Konsekvensen blir en arbetsmarknad där människor inte vågar ställa krav på att lag och avtal följs, inte vågar påtala missförhållanden, inte vågar organisera sig fackligt. Tidsbegränsat anställda är drygt hälften så organiserade som tillsvidareanställda. Så undergrävs den svenska arbetsmarknadsmodellen trots att den formellt är intakt. För den enskilde innebär en tidsbegränsad anställning ekonomisk otrygghet, svårigheter att planera sitt liv och en lös anknytning till arbetsplatsen. Även de tillsvidareanställda påverkas då visstidsanställda arbetskamrater behöver stöd och ofta endast utför de mest rutinarbetade arbetsuppgifterna. Och det påverkar kvalitén i arbetet. Tänk i hemtjänsten där den äldre hela tiden möter nya ansikten.

När den borgerliga regeringen införde allmän visstidsanställning gav de makt till arbetsgivarna. Den makten har framför allt använts mot kvinnodominerade yrken. För de kvinnodominerade LO-facken skulle det kosta väldigt mycket att få tillbaka den makten förhandlingsvägen. Därför kräver vi att allmän visstidsanställning tas bort helt.

Jenni Moverare, Ordförande Kommunal Vänerväst och ombud på LO-kongressen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.