08 jun 2016 06:00

08 jun 2016 06:00

Minoritet styr med hjälp av SD

Debatt

Politik. Töreboda styrs idag av en (M)inoritet och inte en majoritet som det stod i MT den 1 Juni.

Det är skillnad på att styra i majoritet och att styra i minoritet. I en majoritet får majoriteten igenom sina förslag utan att ha något stödparti att luta sig emot. I Töreboda har minoriteten inte egen majoritet och måste därför förlita sig på att få stöd från andra partier. Nu har den styrande minoriteten i Töreboda ett tydligt stödparti i Sverigedemokraterna. Minoriteten får igenom alla sina förslag i fullmäktige med hjälp av SD. Det är tydligt att den styrande minoriteten sätter sig i knät på SD för att få igenom sina förslag, utan några motkrav från SD.

Att minoriteten litar på ett främlingsfientligt parti förvånar mig inte. Minoriteten har faktiskt en viss historisk koppling till främlingsfientliga ideologier.

De som verkligen styr i Töreboda är SD. Detta faktum är kanske inte så känt, men så är det. Efter valet 2014 lämnade MP samarbetet med oss socialdemokrater och Vänsterpartiet för att ingå i en koalition där de visste att SD skulle stötta en sådan minoritet. Tidigare hade dåvarande FP nu L redan lämnat samarbetet.

Att låta SD styra i Töreboda är faktiskt lite som att demokratin inte riktigt fungerar. SD är i mina ögon inte ett demokratiskt parti, och att då lämna över makten till dem skrämmer mig. De lämnar över makten till ett parti som aldrig varit uppe i talarstolen på fullmäktiges möten. De har aldrig lämnat något eget budgetförslag. De har aldrig lämnat in någon motion.

SD lokalt i Töreboda tycker att det är bra att Töreboda tar emot ensamkommande flyktingbarn, och personer med flyktingstatus. De har inte protesterat mot att Töreboda tar emot ensamkommande flyktingbarn, eller personer som har flyktingstatus. Inte med en enda stavelse eller ett enda ord har de profilerat sig inför fullmäktige med sin politik. Det kan ju förklaras med att de inte har någon egen politisk agenda.

Med andra ord, så är SD i Töreboda ett främlingsfientligt parti med ett icke rasistiskt budskap. Hur går detta ihop?

Likväl, så är det Sverigedemokraterna som styr i Töreboda.

Kenneth Carlsson

Ordförande i Töreboda Arbetarekommun.

Det är skillnad på att styra i majoritet och att styra i minoritet. I en majoritet får majoriteten igenom sina förslag utan att ha något stödparti att luta sig emot. I Töreboda har minoriteten inte egen majoritet och måste därför förlita sig på att få stöd från andra partier. Nu har den styrande minoriteten i Töreboda ett tydligt stödparti i Sverigedemokraterna. Minoriteten får igenom alla sina förslag i fullmäktige med hjälp av SD. Det är tydligt att den styrande minoriteten sätter sig i knät på SD för att få igenom sina förslag, utan några motkrav från SD.

Att minoriteten litar på ett främlingsfientligt parti förvånar mig inte. Minoriteten har faktiskt en viss historisk koppling till främlingsfientliga ideologier.

De som verkligen styr i Töreboda är SD. Detta faktum är kanske inte så känt, men så är det. Efter valet 2014 lämnade MP samarbetet med oss socialdemokrater och Vänsterpartiet för att ingå i en koalition där de visste att SD skulle stötta en sådan minoritet. Tidigare hade dåvarande FP nu L redan lämnat samarbetet.

Att låta SD styra i Töreboda är faktiskt lite som att demokratin inte riktigt fungerar. SD är i mina ögon inte ett demokratiskt parti, och att då lämna över makten till dem skrämmer mig. De lämnar över makten till ett parti som aldrig varit uppe i talarstolen på fullmäktiges möten. De har aldrig lämnat något eget budgetförslag. De har aldrig lämnat in någon motion.

SD lokalt i Töreboda tycker att det är bra att Töreboda tar emot ensamkommande flyktingbarn, och personer med flyktingstatus. De har inte protesterat mot att Töreboda tar emot ensamkommande flyktingbarn, eller personer som har flyktingstatus. Inte med en enda stavelse eller ett enda ord har de profilerat sig inför fullmäktige med sin politik. Det kan ju förklaras med att de inte har någon egen politisk agenda.

Med andra ord, så är SD i Töreboda ett främlingsfientligt parti med ett icke rasistiskt budskap. Hur går detta ihop?

Likväl, så är det Sverigedemokraterna som styr i Töreboda.

Kenneth Carlsson

Ordförande i Töreboda Arbetarekommun.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.