01 jun 2016 06:00

01 jun 2016 06:00

Sätt vuxna på skolbänken kring barns rättigheter

DEBATT: Barnkonventionen

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn och ungdomsorganisation och vi arbetar för att alla barn ska få ett bra liv. Alla barn ska kunna vara barn till de är 18 år och vi ska ta hänsyn till barnen och ungdomarna enligt vad som sägs i barnkonventionen.

Unga Örnar firar i år 85 år som organisation och har under hela tiden sett till barnets bästa i sin verksamhet. I Unga Örnar lär sig barnen om vänskap, jämlikhet och demokrati. Vi försöker att se till att alla barn har det bra och att ingen behöver fara illa. Nu har vi haft vår 20e kongress och där diskuterade barnen och ungdomarna om att barnkonventionen fortfarande inte har blivit lag och därför gjordes ett enhälligt uttalande om detta som lyder enligt följande:

” Unga örnar har under lång tid drivit frågan om att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Vi är oerhört glada att det nu, enligt regeringen, ska bli verklighet!

Men det räcker inte att göra barnkonventionen till svensk lag för att förverkliga en värld där barns rättigheter sätts främst. Till denna lag förändring behöver det kopplas en stor utbildningsinsats i hela samhället.

Barn som kan sina rättigheter kan också tydligare kräva sin rätt. Vi i Unga Örnar kräver att alla barn ska ha rätt att få kunskap om sina rättigheter i förskola och skola. I detta arbete kan man med fördel ta vara på all den kraft och kunskap som finns inom barnrättsorganisationerna i Sverige.

Samtidigt som barn får lära sig om sina rättigheter måste vuxenvärlden sättas i skolbänken. Alla vuxna som jobbar med barn eller möter barn i sitt jobb ska få utbildning i hur barns rättigheter stärks, deras åsikter tas till vara och vilka saker som skulle behöva förändras eller utvecklas i just deras verksamhet när barnkonventionen blir svensk lag.”

Lena Karlsson

Ordförande för Unga Örnar Skaraborg

Och ombud på kongressen.

Unga Örnar firar i år 85 år som organisation och har under hela tiden sett till barnets bästa i sin verksamhet. I Unga Örnar lär sig barnen om vänskap, jämlikhet och demokrati. Vi försöker att se till att alla barn har det bra och att ingen behöver fara illa. Nu har vi haft vår 20e kongress och där diskuterade barnen och ungdomarna om att barnkonventionen fortfarande inte har blivit lag och därför gjordes ett enhälligt uttalande om detta som lyder enligt följande:

” Unga örnar har under lång tid drivit frågan om att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Vi är oerhört glada att det nu, enligt regeringen, ska bli verklighet!

Men det räcker inte att göra barnkonventionen till svensk lag för att förverkliga en värld där barns rättigheter sätts främst. Till denna lag förändring behöver det kopplas en stor utbildningsinsats i hela samhället.

Barn som kan sina rättigheter kan också tydligare kräva sin rätt. Vi i Unga Örnar kräver att alla barn ska ha rätt att få kunskap om sina rättigheter i förskola och skola. I detta arbete kan man med fördel ta vara på all den kraft och kunskap som finns inom barnrättsorganisationerna i Sverige.

Samtidigt som barn får lära sig om sina rättigheter måste vuxenvärlden sättas i skolbänken. Alla vuxna som jobbar med barn eller möter barn i sitt jobb ska få utbildning i hur barns rättigheter stärks, deras åsikter tas till vara och vilka saker som skulle behöva förändras eller utvecklas i just deras verksamhet när barnkonventionen blir svensk lag.”

Lena Karlsson

Ordförande för Unga Örnar Skaraborg

Och ombud på kongressen.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.