26 maj 2016 06:00

26 maj 2016 06:00

Gröna framgångar i sjukvårdsbudget

Debatt

Regionen. Inför valet år 2014 drev Miljöpartiet fyra tydliga hälso- och sjukvårdspolitiska frågor:

1. Bygg ut den nära vården in i hemmets trygga vrå, 2. Förstärk psykiatrin för barn och unga, 3. Satsa på IT och ehälsa i vården och 4. Prioritera hälsofrämjande insatser.
I det grönblå budgetförslag som nu presenteras inför 2017 kan vi konstatera att våra vallöften är på god väg att infrias.

Under planperioden avsätter den grönblå majoriteten i regionen 1,1 miljarder kronor extra för att modernisera och stärka den nära vården in i hemmets trygga vrå. Vi gör det i flera steg och börjar 2017 med att skapa en fast sjuksköterskekontakt för de mest behövande patienterna. Därefter följer en förstärkning av den mobila vården, ett förtydligande av uppdragen för de lokala närsjukhusen följt av en ordnad överföring av vardagssjukvård från de stora sjukhusen och sällansjukvård in till de stora sjukhusen. Devisen ”i en sal på lasarettet” ska för de flesta åkommor vara ett föråldrat synsätt på hur vården ska bedrivas. Istället ska vården komma hem. På så vis kan vi bättre ta tillvara det friska också hos den som är sjuk.

De barn och unga som är för sjuka för elevhälsan men för friska för BUP hamnar dessvärre mellan stolarna i dag. Genom den satsning vi nu gör på psykiatrin hoppas vi dels kunna kapa köerna på BUP, men också på allvar stärka vården för psykisk ohälsa och sjukdom utanför sjukhusets väggar. Därför skjuter vi till 125 miljoner kronor redan år 2017.

Ett fungerande IT- system i vården är nödvändigt för att kunna stärka kvalitet och trygghet. Både som patient och medarbetare ska du kunna känna dig trygg i att journalhanteringen ska kunna skötas utan fax och internbrev som kan försvinna eller tolkas fel. Du ska också kunna få behandling via nätet och få en första bedömning via Skype-liknande program istället för att ringa och jaga telefontider. Ett stärkt IT-system är en del av en stärkt närsjukvård. Därför investerar vi över 1 miljard kronor på IT och e-hälsa.

Att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser är att motverka sjukdomar. Västra Götalandsregionen är, bland landets regioner och landsting, redan en spjutspets när det gäller det förebyggande arbetet. Nu stärker vi regionens profil ytterligare genom att avsätta 25 miljoner konor till insatser som ska premiera trygga uppväxtvillkor, sysselsättning och delaktighet. Detta är inte minst viktigt i en tid när vi ser att de socioekonomiska skillnaderna i landet ökar.

När Miljöpartiet valde att samverka GrönBlått i Västra Götalandsregionen så framförde en del människor viss kritik mot vårt beslut. Vi hoppas dock att dessa kritiker nu ser att Miljöpartiet genom grönblå samverkan lyckas genomföra de fyra punkter som vårt parti hade överst på agendan i valrörelsen. Vi moderniserar Västra Götaland!

Tony Johansson, Mellerud (MP)

1:a vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Manijeh Mehdihyar, Göteborg (MP)

1:a vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg

Nicklas Attefjord, Öckerö (MP)

ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd Västra

Marianne Bonnevier, Lidköping (MP)

ledamot hälso- och sjukvårdsnämnd Skaraborg

Kerstin Berggren, Ulricehamn (MP)

ledamot hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad

Mona Eriksson, Sjövik (MP)

ersättare hälso- och sjukvårdsnämnd Norra

Under planperioden avsätter den grönblå majoriteten i regionen 1,1 miljarder kronor extra för att modernisera och stärka den nära vården in i hemmets trygga vrå. Vi gör det i flera steg och börjar 2017 med att skapa en fast sjuksköterskekontakt för de mest behövande patienterna. Därefter följer en förstärkning av den mobila vården, ett förtydligande av uppdragen för de lokala närsjukhusen följt av en ordnad överföring av vardagssjukvård från de stora sjukhusen och sällansjukvård in till de stora sjukhusen. Devisen ”i en sal på lasarettet” ska för de flesta åkommor vara ett föråldrat synsätt på hur vården ska bedrivas. Istället ska vården komma hem. På så vis kan vi bättre ta tillvara det friska också hos den som är sjuk.

De barn och unga som är för sjuka för elevhälsan men för friska för BUP hamnar dessvärre mellan stolarna i dag. Genom den satsning vi nu gör på psykiatrin hoppas vi dels kunna kapa köerna på BUP, men också på allvar stärka vården för psykisk ohälsa och sjukdom utanför sjukhusets väggar. Därför skjuter vi till 125 miljoner kronor redan år 2017.

Ett fungerande IT- system i vården är nödvändigt för att kunna stärka kvalitet och trygghet. Både som patient och medarbetare ska du kunna känna dig trygg i att journalhanteringen ska kunna skötas utan fax och internbrev som kan försvinna eller tolkas fel. Du ska också kunna få behandling via nätet och få en första bedömning via Skype-liknande program istället för att ringa och jaga telefontider. Ett stärkt IT-system är en del av en stärkt närsjukvård. Därför investerar vi över 1 miljard kronor på IT och e-hälsa.

Att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser är att motverka sjukdomar. Västra Götalandsregionen är, bland landets regioner och landsting, redan en spjutspets när det gäller det förebyggande arbetet. Nu stärker vi regionens profil ytterligare genom att avsätta 25 miljoner konor till insatser som ska premiera trygga uppväxtvillkor, sysselsättning och delaktighet. Detta är inte minst viktigt i en tid när vi ser att de socioekonomiska skillnaderna i landet ökar.

När Miljöpartiet valde att samverka GrönBlått i Västra Götalandsregionen så framförde en del människor viss kritik mot vårt beslut. Vi hoppas dock att dessa kritiker nu ser att Miljöpartiet genom grönblå samverkan lyckas genomföra de fyra punkter som vårt parti hade överst på agendan i valrörelsen. Vi moderniserar Västra Götaland!

Tony Johansson, Mellerud (MP)

1:a vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Manijeh Mehdihyar, Göteborg (MP)

1:a vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg

Nicklas Attefjord, Öckerö (MP)

ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd Västra

Marianne Bonnevier, Lidköping (MP)

ledamot hälso- och sjukvårdsnämnd Skaraborg

Kerstin Berggren, Ulricehamn (MP)

ledamot hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad

Mona Eriksson, Sjövik (MP)

ersättare hälso- och sjukvårdsnämnd Norra

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.