12 maj 2016 06:00

12 maj 2016 06:00

Förstärkt LAS motverkar missbruk av visstid

Debatt:

LAS. Den 1 maj stärktes lagen om anställningsskydd, LAS. Alla riksdagspartier har ställt sig bakom beslutet –utom Sverigedemokraterna. Lagändringen ska göra det svårare för arbetsgivare att missbruka tillfälliga anställningar.

Det är främst unga och kvinnor som drabbats av de regler som Alliansregeringen införde och som möjliggjorde att arbetsgivare kunde stapla visstidsanställningar på varandra. Med de tidigare reglerna kunde du vara tillfälligt anställd hos en arbetsgivare i princip hur länge som helst utan rätt till fast anställning. Den nya lagstiftningen gör det svårare att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra. Förslaget om en förstärkning av LAS förankrades hos både LO och Svenskt Näringsliv innan det hamnade på riksdagens bord.

Sverigedemokraterna röstade emot förslaget och vill att arbetsgivarna även fortsättningsvis ska kunna stapla olika former av visstidsanställningar på varandra. Åter en fråga där partiet ställer sig emot vanligt folk som vill ha en fast anställning, som ger trygghet och möjlighet till att exempelvis skaffa en fast bostad.

Förstärkningen av LAS är bra, inte minst för unga och kvinnor som varit särskilt drabbade av de tidigare reglerna.

Patrik Björck (S)

Riksdagsledamot och

ledamot av Arbetsmarknadsutskottet

Skaraborg

Det är främst unga och kvinnor som drabbats av de regler som Alliansregeringen införde och som möjliggjorde att arbetsgivare kunde stapla visstidsanställningar på varandra. Med de tidigare reglerna kunde du vara tillfälligt anställd hos en arbetsgivare i princip hur länge som helst utan rätt till fast anställning. Den nya lagstiftningen gör det svårare att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra. Förslaget om en förstärkning av LAS förankrades hos både LO och Svenskt Näringsliv innan det hamnade på riksdagens bord.

Sverigedemokraterna röstade emot förslaget och vill att arbetsgivarna även fortsättningsvis ska kunna stapla olika former av visstidsanställningar på varandra. Åter en fråga där partiet ställer sig emot vanligt folk som vill ha en fast anställning, som ger trygghet och möjlighet till att exempelvis skaffa en fast bostad.

Förstärkningen av LAS är bra, inte minst för unga och kvinnor som varit särskilt drabbade av de tidigare reglerna.

Patrik Björck (S)

Riksdagsledamot och

ledamot av Arbetsmarknadsutskottet

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.