22 apr 2016 06:00

22 apr 2016 06:00

Varför står ni inte upp för Mariestads sjukhus?

Öppet brev till politikerna i sjukhusstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, östra: Öka vårdplatserna vid medicinavdelningen i Mariestad med fyra till sex platser!
Anställ ett par läkare som i huvudsak tjänstgör i Mariestad! Minska sommarstängningarna av medicinavdelningen! Och öppna den stängda medicinmottagningen!

Med dessa förslag skulle nedmonteringen av Mariestads sjukhus brytas och en positiv utveckling starta.

Avlövningen i smyg vid sjukhuset startade i början av 2000-talet, utan att ansvariga politiker insåg vad som var på gång.

Många chefer hade ansvar för var sin del av specialistmottagningarna och detta gjorde att konsekvenserna av besparingarna inte märktes så tydligt.

Politikerna såg inte konsekvenserna och det ledde till att nedmonteringen satte fart. Nu ser vi resultatet!

Mariestads sjukhus öppnade 1973, samtidigt som det gamla sjukhuset lades ner.

Det skulle fungera enligt Mariestadsmodellen, med många specialiteter representerade på sjukhuset och läkare som var stationerade där och som kunde avlasta Kärnsjukhuset med läkarbesök. Detta fungerade under många år, men genom olika organisationsförändringar spreds budgeten ut på ett stort antal händer. Det ledde till att ingen hade den totala överblicken.

Det vi ser i dag av det som skulle heta diagnostiskt centrum är oerhört långt ifrån den ursprungliga tanken. I dag finns bara gynekologi-, ögon- och gynmottagningarna kvar plus röntgen och hörcentralen. Öron finns där en dag i månaden för att tillsammans med hudläkare diagnostisera hudförändringar. Från början skulle det finnas ytterligare fem specialiteter som nu är nedlagda.

Barn- och ungdomscentrum som hade sådana ambitioner och möjligheter att utveckla och samverka på plats har också slagits isär.

I Mariestad-Tidningen den 20 april ser vi hur socialdemokraterna Johan Ask och Linnéa Wall står och demonstrerar vid sjukhuset utan att säga ett ord. Han är vice ordförande i sjukhusstyrelsen och hon är ledamot i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Båda har befogenhet att säga ifrån och förändra ett kommande beslut. Vad gör ni, undrar vi undertecknare.

Och Ulla-Britt Hagström, L, ordförande i sjukhusstyrelsen, vi vädjar till dig att fatta ett beslut som låter Mariestads verksamhet växa i stället för att minska! Närsjukvårdscentrum i Ängelholm i alla ära, men hela den tanken har redan funnits i Mariestad sedan 1973.

Putsa av och anpassa den modellen! Utifrån dagens situation och ekonomi, så tror vi fortfarande att man kan göra något väldigt bra och nödvändigt för sjukvården i Mariestad.

Det är alltid lätt för en ny sjukhusdirektör att slå på en verksamhet som ligger längst bort och är minst.

Smygstängningen av jourcentralen kvällar och helger har pågått under flera år. utan att politikerna har agerat nämnvärt.

Vi menar att patienten ska vara i centrum och inte behöva åka många mil för små åkommor som kan åtgärdas på nära håll.

Anita Frisk

Inger Dernroth

Med dessa förslag skulle nedmonteringen av Mariestads sjukhus brytas och en positiv utveckling starta.

Avlövningen i smyg vid sjukhuset startade i början av 2000-talet, utan att ansvariga politiker insåg vad som var på gång.

Många chefer hade ansvar för var sin del av specialistmottagningarna och detta gjorde att konsekvenserna av besparingarna inte märktes så tydligt.

Politikerna såg inte konsekvenserna och det ledde till att nedmonteringen satte fart. Nu ser vi resultatet!

Mariestads sjukhus öppnade 1973, samtidigt som det gamla sjukhuset lades ner.

Det skulle fungera enligt Mariestadsmodellen, med många specialiteter representerade på sjukhuset och läkare som var stationerade där och som kunde avlasta Kärnsjukhuset med läkarbesök. Detta fungerade under många år, men genom olika organisationsförändringar spreds budgeten ut på ett stort antal händer. Det ledde till att ingen hade den totala överblicken.

Det vi ser i dag av det som skulle heta diagnostiskt centrum är oerhört långt ifrån den ursprungliga tanken. I dag finns bara gynekologi-, ögon- och gynmottagningarna kvar plus röntgen och hörcentralen. Öron finns där en dag i månaden för att tillsammans med hudläkare diagnostisera hudförändringar. Från början skulle det finnas ytterligare fem specialiteter som nu är nedlagda.

Barn- och ungdomscentrum som hade sådana ambitioner och möjligheter att utveckla och samverka på plats har också slagits isär.

I Mariestad-Tidningen den 20 april ser vi hur socialdemokraterna Johan Ask och Linnéa Wall står och demonstrerar vid sjukhuset utan att säga ett ord. Han är vice ordförande i sjukhusstyrelsen och hon är ledamot i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Båda har befogenhet att säga ifrån och förändra ett kommande beslut. Vad gör ni, undrar vi undertecknare.

Och Ulla-Britt Hagström, L, ordförande i sjukhusstyrelsen, vi vädjar till dig att fatta ett beslut som låter Mariestads verksamhet växa i stället för att minska! Närsjukvårdscentrum i Ängelholm i alla ära, men hela den tanken har redan funnits i Mariestad sedan 1973.

Putsa av och anpassa den modellen! Utifrån dagens situation och ekonomi, så tror vi fortfarande att man kan göra något väldigt bra och nödvändigt för sjukvården i Mariestad.

Det är alltid lätt för en ny sjukhusdirektör att slå på en verksamhet som ligger längst bort och är minst.

Smygstängningen av jourcentralen kvällar och helger har pågått under flera år. utan att politikerna har agerat nämnvärt.

Vi menar att patienten ska vara i centrum och inte behöva åka många mil för små åkommor som kan åtgärdas på nära håll.

Anita Frisk

Inger Dernroth

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.