21 apr 2016 06:00

21 apr 2016 06:00

Låt oss kämpa för sjukhuset tillsammans

Debatt

Det är bra att vi enas om att slå vakt om vårt sjukhus och det är bra att man gör ett upprop för att ha kvar Mariestads sjukhus. Det är dessvärre olyckligt att vi inte gör det tillsammans efter som vi har exakt samma grundsyn och inställning.

Ett mycket gott exempel på en liknande situation är flytten av Skatteverket. I denna fråga jobbade vi över partigränserna för sakfrågan, och trots en otrolig uppförsbacke blev resultatet till sist positivt. Vid detta tillfälle existerade ingen partipolitik. Det viktiga var sakfrågan som drev oss att samarbeta.

Tyvärr vill inte socialdemokraterna samarbeta i frågan om medicinavdelningen, trots att vi har samsyn. Vi har ställt frågan till vårt oppositionsråd om att göra en riktig kraftsamling tillsammans för att rädda Mariestads sjukhus, liknande det vi gjorde kring Skatteverket. Svaret vi fick var: Partiet (socialdemokraterna) vill göra detta själva, som en valfråga.

Ensam är INTE stark. Tillsammans är vi starka! Ska vi klara av att bevara sjukhuset så är partipolitik och valrörelser en underordnad fråga. Om vi ska lyckas krävs sakargument och inte personliga valupptakter med pajkastning och annat.

2013 tog man ett mycket olyckligt beslut, då regionen beslöt att flytta sina arbetsplatser på Regionens hus till sjukhuset. ”-Vi har ett uppdrag att använda våra egna lokaler”, sa fastighetsnämndens ordförande Ulla Y Gustafsson (S).

Parallellt beslutade man att flytta ut tandläkarna från sjukhuset, från egna lokaler till hyrda lokaler, vilket innebar att man både drog på sig omställda hyreskostnader och nya hyror. Trots ett uppdrag att använda egna lokaler, valde regionen i detta fall alltså att tomställa stora delar av sjukhuset.

Hade inte dåvarande tandvårdstyrelse beslutat sig för lämna sjukhuset (för att hyra externa lokaler) hade denna flyttkarusell aldrig börjat. Nu ser vi konsekvenserna av det beslut som Jens Söder (S) drev igenom och som blev startskottet för nedmonteringen av Mariestads sjukhus.

Från SkaS sida använder man argument som sämre patientsäkerhet det finns inga indikationer på detta tvärt om så har medicinavdelningen en god kvalité på sin vård. Att renovera en medicinavdelning för att ett och ett halvt år senare stänga den visar tydligt hur man hanterar skattepengar. En minskning av vårdplatser innebär att man flyttar kostnader till kommunerna för något som är ett regionsansvar.

Patienter kommer att skrivas ut för tidigt och tvingas tillbaka till sina bostäder. Det kommer att leda till sämre vård med ökat lidande eftersom rehab-tiden blir för kort. När sjukhusstyrelsen går ut och säger att man måste våga ta tuffa beslut! I vår värld är det bättre att ta rätta beslut än tuffa beslut!

Vi kan inte påverka de beslut som tagits av tidigare majoriteter. Nu handlar det om att slå vakt om det vi har kvar. Vi måste gemensamt ta armkrok och arbeta tillsammans för att bevara och utveckla vårt sjukhus. Utan tvekan kan jag säga att vi saknar Hans Aronsson (S) och hans inflytande och tyngd i regionalpolitiken. Han visste var han kom ifrån och jobbade målmedvetet för vår del av regionen. När Hans var med och styrde i regionen var det ordning och reda. Idag har vi inga tunga politiker från vår del av Västra Götaland som står upp för vår del av regionen.

Vi vädjar till Socialdemokraterna att inte göra denna fråga till ett valutspel för att vinna röster. Gör inte partipolitik av detta. Vi stödjer uppropet och tycker det är bra. Låt oss sätta verksamheten i fokus och jobba gemensamt. Då kan vi påverka!

”Tillsammans blir vi starka. Var för sig blir vi svaga.”

Rune Skogsberg (C)

Jan Hallström (L)

Johan Abrahamsson (M)

Morgan Forsberg (KD)

Henrik Klarsson

Ett mycket gott exempel på en liknande situation är flytten av Skatteverket. I denna fråga jobbade vi över partigränserna för sakfrågan, och trots en otrolig uppförsbacke blev resultatet till sist positivt. Vid detta tillfälle existerade ingen partipolitik. Det viktiga var sakfrågan som drev oss att samarbeta.

Tyvärr vill inte socialdemokraterna samarbeta i frågan om medicinavdelningen, trots att vi har samsyn. Vi har ställt frågan till vårt oppositionsråd om att göra en riktig kraftsamling tillsammans för att rädda Mariestads sjukhus, liknande det vi gjorde kring Skatteverket. Svaret vi fick var: Partiet (socialdemokraterna) vill göra detta själva, som en valfråga.

Ensam är INTE stark. Tillsammans är vi starka! Ska vi klara av att bevara sjukhuset så är partipolitik och valrörelser en underordnad fråga. Om vi ska lyckas krävs sakargument och inte personliga valupptakter med pajkastning och annat.

2013 tog man ett mycket olyckligt beslut, då regionen beslöt att flytta sina arbetsplatser på Regionens hus till sjukhuset. ”-Vi har ett uppdrag att använda våra egna lokaler”, sa fastighetsnämndens ordförande Ulla Y Gustafsson (S).

Parallellt beslutade man att flytta ut tandläkarna från sjukhuset, från egna lokaler till hyrda lokaler, vilket innebar att man både drog på sig omställda hyreskostnader och nya hyror. Trots ett uppdrag att använda egna lokaler, valde regionen i detta fall alltså att tomställa stora delar av sjukhuset.

Hade inte dåvarande tandvårdstyrelse beslutat sig för lämna sjukhuset (för att hyra externa lokaler) hade denna flyttkarusell aldrig börjat. Nu ser vi konsekvenserna av det beslut som Jens Söder (S) drev igenom och som blev startskottet för nedmonteringen av Mariestads sjukhus.

Från SkaS sida använder man argument som sämre patientsäkerhet det finns inga indikationer på detta tvärt om så har medicinavdelningen en god kvalité på sin vård. Att renovera en medicinavdelning för att ett och ett halvt år senare stänga den visar tydligt hur man hanterar skattepengar. En minskning av vårdplatser innebär att man flyttar kostnader till kommunerna för något som är ett regionsansvar.

Patienter kommer att skrivas ut för tidigt och tvingas tillbaka till sina bostäder. Det kommer att leda till sämre vård med ökat lidande eftersom rehab-tiden blir för kort. När sjukhusstyrelsen går ut och säger att man måste våga ta tuffa beslut! I vår värld är det bättre att ta rätta beslut än tuffa beslut!

Vi kan inte påverka de beslut som tagits av tidigare majoriteter. Nu handlar det om att slå vakt om det vi har kvar. Vi måste gemensamt ta armkrok och arbeta tillsammans för att bevara och utveckla vårt sjukhus. Utan tvekan kan jag säga att vi saknar Hans Aronsson (S) och hans inflytande och tyngd i regionalpolitiken. Han visste var han kom ifrån och jobbade målmedvetet för vår del av regionen. När Hans var med och styrde i regionen var det ordning och reda. Idag har vi inga tunga politiker från vår del av Västra Götaland som står upp för vår del av regionen.

Vi vädjar till Socialdemokraterna att inte göra denna fråga till ett valutspel för att vinna röster. Gör inte partipolitik av detta. Vi stödjer uppropet och tycker det är bra. Låt oss sätta verksamheten i fokus och jobba gemensamt. Då kan vi påverka!

”Tillsammans blir vi starka. Var för sig blir vi svaga.”

Rune Skogsberg (C)

Jan Hallström (L)

Johan Abrahamsson (M)

Morgan Forsberg (KD)

Henrik Klarsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.