20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Högern offrar jobb och miljö på kärnkraftens altare

DEBATT

Replik på Erik Thyselius ledare i MT den 13/4-16.

Argumenten från kärnkraftsfanatikerna är alltmer osammanhängande och krystade. Deras blinda dyrkan av denna livsfarliga, föråldrade teknik trotsar all logik – då är det inte konstigt att deras argument också gör det.

Kärnkraftens dåliga lönsamhet är enkel att förklara. Vi har i ett par decennier nu kraftigt byggt ut de förnybara alternativen. Tanken är att successivt ersätta våra gamla reaktorer med förnybara energikällor, men än så länge producerar kärnkraften ungefär lika mycket el som förut. Vi har alltså en kraftig överproduktion och historiskt låga elpriser.

Medan den snabba gröna tekniska utvecklingen gör den förnybara energin allt billigare och flexiblare ökar istället kostnaden för kärnkraften. Precis som förväntat börjar förnybar energi nu konkurrera ut kärnkraften, och ny kärnkraft blir minst tre-fyra gånger så dyr som dagens. Problemet är att även vindkraften brottas med lönsamheten idag. Det är ingen katastrof att några reaktorer ska pensioneras – tvärtom är det räddningen för återstående kärnkraft liksom den fortsatta gröna energiomställningen. Det är både planenligt och helt nödvändigt för att återställa balansen och lönsamheten på marknaden.

Vad gäller vår industris konkurrenskraft så kan man inte annat än häpna över den faktaresistens som uttrycks. Med vår energiintensiva industri är låga elpriser en enorm konkurrensfördel. Med ett av världens absolut äldsta kärnkraftsparker – där samtliga reaktorer kommer att ha passerat sin maximala tekniska livslängd inom nio år – så är det enda rimliga att satsa stort på den gröna energiomställningen och billig, förnybar energi. Det stärker vår traditionella svenska industri samtidigt som sysselsättningseffekterna av ett hållbart energisystem kan generera ytterligare 60.000 nya arbetstillfällen i Sverige. Den förnybara energins globala frammarsch medför dessutom fantastiska exportmöjligheter för våra många duktiga miljö- och energiteknikföretag. Högerns kärnkraftsdyrkan är ett direkt svek mot vår svenska industri!

Sverige har också potential att kunna exportera förnybar el i framtiden. Energimyndigheten bedömde förra året att det finns en långsiktig potential om 80 TWh landbaserad vindkraft för en kostnad av 45–55 öre/kWh i Sverige, och ytterligare 80 TWh för 55–65 öre/kWh. Havsbaserad vindkraft är än så länge dyrare, men Greenpeace har i en studie visat att Sverige skulle kunna producera 47 TWh/år på enbart 2 % av den yta som uppfyller alla rimliga förutsättningar. Kärnkraften producerar i jämförelse omkring 60 TWh/år till en kostnad av 60 öre/kWh. Den kostnaden lär öka när säkerhetskravet på passiv kylning ska uppfyllas.

Behovet av reglerkraft ökar såklart när andelen förnybar el byggs ut. I Sverige kan vattenkraften enligt flera studier möta detta behov nästan fullt ut, men på kontinenten förväntas gasturbiner stå för en allt större del av reglerkraften. Det är ett utmärkt alternativ även för Sverige. Dessa bör såklart drivas med biogas. Idag produceras omkring 2 TWh biogas om året i Sverige och både produktion och efterfrågan ökar snabbt vilket inte bara är bra för miljön – det genererar även jobb och intäkter på landsbygden. Den totala biogaspotentialen från rötning av restprodukter uppgår till runt 15 TWh/år. Inkluderar man potentialen från termisk förgasning av skoglig biomassa ökar det till 74 TWh/år.

Det är tragiskt att den politiska högern är så bakåtsträvande och inskränkt. Framtiden är full av möjligheter och potential som åtminstone inspirerar oss att vilja bygga ett bättre, grönare Sverige.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad.

Argumenten från kärnkraftsfanatikerna är alltmer osammanhängande och krystade. Deras blinda dyrkan av denna livsfarliga, föråldrade teknik trotsar all logik – då är det inte konstigt att deras argument också gör det.

Kärnkraftens dåliga lönsamhet är enkel att förklara. Vi har i ett par decennier nu kraftigt byggt ut de förnybara alternativen. Tanken är att successivt ersätta våra gamla reaktorer med förnybara energikällor, men än så länge producerar kärnkraften ungefär lika mycket el som förut. Vi har alltså en kraftig överproduktion och historiskt låga elpriser.

Medan den snabba gröna tekniska utvecklingen gör den förnybara energin allt billigare och flexiblare ökar istället kostnaden för kärnkraften. Precis som förväntat börjar förnybar energi nu konkurrera ut kärnkraften, och ny kärnkraft blir minst tre-fyra gånger så dyr som dagens. Problemet är att även vindkraften brottas med lönsamheten idag. Det är ingen katastrof att några reaktorer ska pensioneras – tvärtom är det räddningen för återstående kärnkraft liksom den fortsatta gröna energiomställningen. Det är både planenligt och helt nödvändigt för att återställa balansen och lönsamheten på marknaden.

Vad gäller vår industris konkurrenskraft så kan man inte annat än häpna över den faktaresistens som uttrycks. Med vår energiintensiva industri är låga elpriser en enorm konkurrensfördel. Med ett av världens absolut äldsta kärnkraftsparker – där samtliga reaktorer kommer att ha passerat sin maximala tekniska livslängd inom nio år – så är det enda rimliga att satsa stort på den gröna energiomställningen och billig, förnybar energi. Det stärker vår traditionella svenska industri samtidigt som sysselsättningseffekterna av ett hållbart energisystem kan generera ytterligare 60.000 nya arbetstillfällen i Sverige. Den förnybara energins globala frammarsch medför dessutom fantastiska exportmöjligheter för våra många duktiga miljö- och energiteknikföretag. Högerns kärnkraftsdyrkan är ett direkt svek mot vår svenska industri!

Sverige har också potential att kunna exportera förnybar el i framtiden. Energimyndigheten bedömde förra året att det finns en långsiktig potential om 80 TWh landbaserad vindkraft för en kostnad av 45–55 öre/kWh i Sverige, och ytterligare 80 TWh för 55–65 öre/kWh. Havsbaserad vindkraft är än så länge dyrare, men Greenpeace har i en studie visat att Sverige skulle kunna producera 47 TWh/år på enbart 2 % av den yta som uppfyller alla rimliga förutsättningar. Kärnkraften producerar i jämförelse omkring 60 TWh/år till en kostnad av 60 öre/kWh. Den kostnaden lär öka när säkerhetskravet på passiv kylning ska uppfyllas.

Behovet av reglerkraft ökar såklart när andelen förnybar el byggs ut. I Sverige kan vattenkraften enligt flera studier möta detta behov nästan fullt ut, men på kontinenten förväntas gasturbiner stå för en allt större del av reglerkraften. Det är ett utmärkt alternativ även för Sverige. Dessa bör såklart drivas med biogas. Idag produceras omkring 2 TWh biogas om året i Sverige och både produktion och efterfrågan ökar snabbt vilket inte bara är bra för miljön – det genererar även jobb och intäkter på landsbygden. Den totala biogaspotentialen från rötning av restprodukter uppgår till runt 15 TWh/år. Inkluderar man potentialen från termisk förgasning av skoglig biomassa ökar det till 74 TWh/år.

Det är tragiskt att den politiska högern är så bakåtsträvande och inskränkt. Framtiden är full av möjligheter och potential som åtminstone inspirerar oss att vilja bygga ett bättre, grönare Sverige.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.