25 mar 2016 06:00

25 mar 2016 06:00

(M) tar vårdens utmaningar på allvar

Debatt:

Replik. Svar till statsrådet Gabriel Wikström (S) med flera i MT 21/3.

De allra största utmaningarna inom hälso- och sjukvården är långa väntetider och att säkerställa kompetensförsörjningen. Trots detta envisas vänsterregeringen och ansvarigt statsråd att fokusera sina förslag på mindre än en procent av den samlade vården. Så löser man inte vårdens omfattande utmaningar.

Enligt Riksdagens utredningstjänst är de satsningar som Wikström (S) för fram blygsamma. Det handlar om 1,58 miljarder kronor år 2016, vilket motsvarar 0,73 procent av vad hälso- och sjukvården kostar per år. Däremot under åren 2007 till och med 2013, med alliansregeringen, ökade de satsade extra resurserna i vården med över 56 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 26 procent.

Denna bild bekräftas av utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) som visar att det finns jämförelsevis mycket resurser i svensk vård. Denna ökning av resurser under senare år har varit möjlig att genomföra tack vare en systematisk arbetslinje med fokus på att minska utanförskapet, istället för den nuvarande förda bidragslinjen.

I Västra Götalandsregionen har den grönblå politiska majoriteten genomfört kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvården och satsningar för att stärka finansieringen av regionens sjukhus och särskilda satsningar på akutsjukvård och psykiatri. Totalt tillfördes exempelvis regionens sjukhus närmare 1 600 miljoner kronor mer under 2015 jämfört med året innan. Under 2016 fokuseras också på personcentrerad vård och på att utveckla den nära vården med bl a mobila team för att vården ska komma närmare de som är i störst behov av sjukvården som exempelvis de mest sjuka äldre.

En rad riktade satsningar har också genomförts för vårdens medarbetare. Det handlar t ex om extrasatsning på löner och lönekarriär, förstärkt yrkesintroduktion och satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Ett utökad satsning på allmänmedicinsk tjänstgöring för läkare och satsningar på betald utbildning för undersköterskor. Regionens majoritet satar även kommande år på förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor, skötare och barnsköterskor, bara för att nämna några av många prioriterade satsningar.

Vi moderater föreslår för att komma tillrätta med brister i kvalitet så som långa väntetider, undvikbara vårdskador och för låg kontinuitet i bemanningen bl a följande: Inför generell tillståndsplikt för alla utförare i vården och utveckla en prestationsbaserad vårdgaranti för att korta väntetider. Därtill en förstärkt patientlag som stärker patienternas rättigheter i vården. Därutöver behövs det nu tas fram en långsiktig nationell personalförsörjningsstrategi.

Utmaningarna och pressen på vården ökar snabbt. Var är vårdreformerna? Agera nu, regeringen och Wikström (S).

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande Västra Götaland

Gunilla Levén (M)

Regionråd, Västra Götaland

De allra största utmaningarna inom hälso- och sjukvården är långa väntetider och att säkerställa kompetensförsörjningen. Trots detta envisas vänsterregeringen och ansvarigt statsråd att fokusera sina förslag på mindre än en procent av den samlade vården. Så löser man inte vårdens omfattande utmaningar.

Enligt Riksdagens utredningstjänst är de satsningar som Wikström (S) för fram blygsamma. Det handlar om 1,58 miljarder kronor år 2016, vilket motsvarar 0,73 procent av vad hälso- och sjukvården kostar per år. Däremot under åren 2007 till och med 2013, med alliansregeringen, ökade de satsade extra resurserna i vården med över 56 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 26 procent.

Denna bild bekräftas av utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) som visar att det finns jämförelsevis mycket resurser i svensk vård. Denna ökning av resurser under senare år har varit möjlig att genomföra tack vare en systematisk arbetslinje med fokus på att minska utanförskapet, istället för den nuvarande förda bidragslinjen.

I Västra Götalandsregionen har den grönblå politiska majoriteten genomfört kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvården och satsningar för att stärka finansieringen av regionens sjukhus och särskilda satsningar på akutsjukvård och psykiatri. Totalt tillfördes exempelvis regionens sjukhus närmare 1 600 miljoner kronor mer under 2015 jämfört med året innan. Under 2016 fokuseras också på personcentrerad vård och på att utveckla den nära vården med bl a mobila team för att vården ska komma närmare de som är i störst behov av sjukvården som exempelvis de mest sjuka äldre.

En rad riktade satsningar har också genomförts för vårdens medarbetare. Det handlar t ex om extrasatsning på löner och lönekarriär, förstärkt yrkesintroduktion och satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Ett utökad satsning på allmänmedicinsk tjänstgöring för läkare och satsningar på betald utbildning för undersköterskor. Regionens majoritet satar även kommande år på förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor, skötare och barnsköterskor, bara för att nämna några av många prioriterade satsningar.

Vi moderater föreslår för att komma tillrätta med brister i kvalitet så som långa väntetider, undvikbara vårdskador och för låg kontinuitet i bemanningen bl a följande: Inför generell tillståndsplikt för alla utförare i vården och utveckla en prestationsbaserad vårdgaranti för att korta väntetider. Därtill en förstärkt patientlag som stärker patienternas rättigheter i vården. Därutöver behövs det nu tas fram en långsiktig nationell personalförsörjningsstrategi.

Utmaningarna och pressen på vården ökar snabbt. Var är vårdreformerna? Agera nu, regeringen och Wikström (S).

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Socialpolitisk talesperson

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande Västra Götaland

Gunilla Levén (M)

Regionråd, Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.