12 mar 2016 06:00

12 mar 2016 06:00

Naturskyddsföreningen värnar om att lagarna följs

Debatt:

I en debattartikel den 24/2 påstår Christofer Fjellner (M) att det nyligen avslöjades att Naturvårdsverket gett Naturskyddsföreningen stöd bland annat för att pröva lagligheten i beslutet om förvaltningsjakt på varg. Detta har dock inte varit någon hemlighet, utan offentlig information som finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse och helt transparent med varifrån våra medel kommer . Grunden för vår verksamhet är medlemsavgifter och gåvor från våra 224 000 medlemmar. För 2016 har vi också bland annat ansökt och beviljats stöd från Naturvårdsverket på totalt 2,5 miljoner kronor för två projekt:

1. Miljörättsprojekt: deltagande och bättre styrning mot miljömålen i regelverk och rättstillämpning.

2. EU-orienterat påverkansarbete: i syfte att förbättra miljömålens genomförande.

Syftet med Natursvårdsverkets stöd är bland annat att skapa god praxis på miljörättsområdet och stärka miljö- och naturskydd genom att driva rättsprocesser inom prioriterade miljömål. Syftet är också att bevaka efterlevandet av EU-lagstiftning och internationella konventioner och fungera som ett miljörättsligt informationsnav för medborgare.

Fjellner anser att det är en direkt odemokratisk ordning att statliga myndigheter öppnar skattebetalarnas plånbok när intresseorganisationer vill bråka med staten och ger stöd till projekt som enligt honom direkt syftar till att stoppa och riva upp demokratiskt fattade beslut. Vi instämmer inte med detta. I själva verket är det ju precis tvärtom.

Naturskyddsföreningen värnar om att de demokratiskt beslutade lagarna följs. När det gäller vinterns förvaltningsjakt på varg dömde domstolen till vår fördel. Tack vare vårt engagemang har samhället alltså undvikit en situation där lagarna bryts - bland annat de lagar som Fjellner ansvarar för.

Som medlem i EU ska Sverige följa EU:s regler. Fjellner som EU-parlamentariker borde ha intresse av att Sverige liksom andra medlemsländer ska följa EU:s miljölagar, och att det finns ett aktivt civilt samhälle som bevakar att det sker.

Vår närvaro med många ideellt arbetande medlemmar i 270 av landets kommuner ger möjlighet att sprida kunskap om hur man deltar i samhällets beslutsprocesser. Naturskyddsföreningen vill bidra till att miljölagarna följs och att demokratin stärks. Vi har gjort det i över hundra år och kommer att fortsatta att försöka göra det utifrån bästa förmåga.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse och helt transparent med varifrån våra medel kommer . Grunden för vår verksamhet är medlemsavgifter och gåvor från våra 224 000 medlemmar. För 2016 har vi också bland annat ansökt och beviljats stöd från Naturvårdsverket på totalt 2,5 miljoner kronor för två projekt:

1. Miljörättsprojekt: deltagande och bättre styrning mot miljömålen i regelverk och rättstillämpning.

2. EU-orienterat påverkansarbete: i syfte att förbättra miljömålens genomförande.

Syftet med Natursvårdsverkets stöd är bland annat att skapa god praxis på miljörättsområdet och stärka miljö- och naturskydd genom att driva rättsprocesser inom prioriterade miljömål. Syftet är också att bevaka efterlevandet av EU-lagstiftning och internationella konventioner och fungera som ett miljörättsligt informationsnav för medborgare.

Fjellner anser att det är en direkt odemokratisk ordning att statliga myndigheter öppnar skattebetalarnas plånbok när intresseorganisationer vill bråka med staten och ger stöd till projekt som enligt honom direkt syftar till att stoppa och riva upp demokratiskt fattade beslut. Vi instämmer inte med detta. I själva verket är det ju precis tvärtom.

Naturskyddsföreningen värnar om att de demokratiskt beslutade lagarna följs. När det gäller vinterns förvaltningsjakt på varg dömde domstolen till vår fördel. Tack vare vårt engagemang har samhället alltså undvikit en situation där lagarna bryts - bland annat de lagar som Fjellner ansvarar för.

Som medlem i EU ska Sverige följa EU:s regler. Fjellner som EU-parlamentariker borde ha intresse av att Sverige liksom andra medlemsländer ska följa EU:s miljölagar, och att det finns ett aktivt civilt samhälle som bevakar att det sker.

Vår närvaro med många ideellt arbetande medlemmar i 270 av landets kommuner ger möjlighet att sprida kunskap om hur man deltar i samhällets beslutsprocesser. Naturskyddsföreningen vill bidra till att miljölagarna följs och att demokratin stärks. Vi har gjort det i över hundra år och kommer att fortsatta att försöka göra det utifrån bästa förmåga.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.