11 mar 2016 06:00

11 mar 2016 06:00

Dags att sätta fart på bostadsbyggandet

Debatt:

Bostäder. Sverige och Skaraborg behöver en effektiv bostadspolitik och högre bostadsbyggande. Regeringens bostadspolitik präglas av passivitet samt ensidigt fokus kring bostadssubventioner som så starkt kritiserats av flera viktiga remissinstanser och ledande forskare. Allianspartierna är istället pådrivande för att få reformer på plats som ger snabbare och enklare planprocesser, bättre byggregler och mer mark att bygga på.

Steget från idé till färdig bostad måste kortas ner, både i Skaraborg och Sverige. Processen till byggstart bör göras snabbare och handläggning bör därför effektiviseras.

Tidigare under riksdagsåret beslutade riksdagen och gav regeringen i uppdrag, på allianspartiernas initiativ att;

- kortare handläggning med tydliga tidsgränser ska knytas till ekonomiska sanktioner och incitament.

- fler åtgärder som kan anmälnings- och bygglovsbefrias, dels med förlag på hur tiden till byggstart kan kortas ner.

- fler byggåtgärder befrias från anmälningsplikt och krav på bygglov är viktigt för att minska administrationen och underlätta för privatpersoner.

Svensk bostadspolitik behöver enklare byggregler och mindre markrestriktioner för att underlätta byggandet. Strandskyddet behöver inte bara ses över, utan justeras, inte minst i områden med lågt exploateringstryck. Det krävs för en levande landsbygd. Migrationsinsatserna mellan allianspartierna och regeringen innebar bl a att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras när det gäller tillfälligt bygglov. Men kraftiga lättnader i byggregler behövs också för det långsiktiga byggandet i Skaraborg. Det är därför vi vill att fler åtgärder befrias från anmälningsplikt såväl som krav på bygglov.

Byggregler som exempelvis rör tekniska egenskapskrav och utformningskrav bör i flera fall förenklas. Alltifrån bullerregler till, i vissa fall, stelbenta tillgänglighetsregler behöver ändras för att främja ökat byggande. Lagstiftningen behöver anpassas efter det kraftigt ökade behovet av bostäder i Skaraborg.

Vi menar att bygg- och bostadspolitiken istället för att kopplas till ineffektiva subventioner bör ses som sammanvävd med en politik för tillväxt och utveckling. Ett gott företagsklimat med förutsägbara spelregler och fungerande jobbpolitik främjar bostadsbyggande, samtidigt som en fungerande bostadsmarknad främjar jobb, tillväxt och ekonomin.

Det är bra för Skaraborg.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Distriktsordförande

Pär Johnson (L)

Steget från idé till färdig bostad måste kortas ner, både i Skaraborg och Sverige. Processen till byggstart bör göras snabbare och handläggning bör därför effektiviseras.

Tidigare under riksdagsåret beslutade riksdagen och gav regeringen i uppdrag, på allianspartiernas initiativ att;

- kortare handläggning med tydliga tidsgränser ska knytas till ekonomiska sanktioner och incitament.

- fler åtgärder som kan anmälnings- och bygglovsbefrias, dels med förlag på hur tiden till byggstart kan kortas ner.

- fler byggåtgärder befrias från anmälningsplikt och krav på bygglov är viktigt för att minska administrationen och underlätta för privatpersoner.

Svensk bostadspolitik behöver enklare byggregler och mindre markrestriktioner för att underlätta byggandet. Strandskyddet behöver inte bara ses över, utan justeras, inte minst i områden med lågt exploateringstryck. Det krävs för en levande landsbygd. Migrationsinsatserna mellan allianspartierna och regeringen innebar bl a att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras när det gäller tillfälligt bygglov. Men kraftiga lättnader i byggregler behövs också för det långsiktiga byggandet i Skaraborg. Det är därför vi vill att fler åtgärder befrias från anmälningsplikt såväl som krav på bygglov.

Byggregler som exempelvis rör tekniska egenskapskrav och utformningskrav bör i flera fall förenklas. Alltifrån bullerregler till, i vissa fall, stelbenta tillgänglighetsregler behöver ändras för att främja ökat byggande. Lagstiftningen behöver anpassas efter det kraftigt ökade behovet av bostäder i Skaraborg.

Vi menar att bygg- och bostadspolitiken istället för att kopplas till ineffektiva subventioner bör ses som sammanvävd med en politik för tillväxt och utveckling. Ett gott företagsklimat med förutsägbara spelregler och fungerande jobbpolitik främjar bostadsbyggande, samtidigt som en fungerande bostadsmarknad främjar jobb, tillväxt och ekonomin.

Det är bra för Skaraborg.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Distriktsordförande

Pär Johnson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.