09 mar 2016 06:00

09 mar 2016 06:00

Regeringens drönarpolitik har kraschat

Debatt:

Regelverk. Drönare har en enorm potential. De kan klara av allt från att inspektera kraftledningar, till att leverera varor eller hjälpa räddningstjänsten att få en bra överblick över en olycksplats eller katastrofområde. I vår vardag kan vi i framtiden få varor levererade, posten utdelad till otillgängliga platser och annat vi inte kunde föreställa oss. Utvecklingen går snabbt och en av de saker som idag sätter gränserna är regelverket runt hur drönare får vistas i luftrummet. Tyvärr har regeringen inte insett det här och saknar därför helt en politik för drönarnas framtid.

Utgångspunkten måste alltid vara att flygsäkerheten sätts främst. Vi får aldrig riskera att en drönare orsakar en flygolycka, men regelverket måste vara rimligt och lättbegripligt. Drönare finns i en mängd olika storlekar så det är fullständigt självklart att en drönare som väger runt några hundra gram och flyger några meter över marken inte utgör ett lika stort hot mot flygsäkerheten som en 20 kilo tung drönare flera hundra meter upp i luften gör. I dagens regelverk tas ingen hänsyn till detta och de flesta drönare bedöms som likvärdiga.

Vi vill att Transportstyrelsen ska se över reglerna för separation i luftrummet för att skapa förutsättningar för drönare och passagerarflyg att samsas på ett bättre sätt. Osäkerhet runt vad som gäller hämmar utveckling och innovation. För att detta ska ske måste regeringen ge ett uppdrag till Transportstyrelsen att göra detta. Moderaterna vill bejaka den svenska traditionen av att ligga i framkant av teknikutvecklingen. Vad framtidens användning av drönare för med sig för problem och möjligheter kan vi inte förutse idag. Det vi däremot med all säkerhet vet är att dagens regelverk måste uppdateras för att hänga med i utvecklingen. Ska vi ligga i framkant har vi inte tid att invänta andra länder som regeringen nu försöker göra.

Drönare kommer i framtiden att få ett bredare användningsområde och kunna utföra allt fler uppgifter. Det förutsätter dock att vi från politiskt håll anpassar lagar och regler så att vi kan ta vara på den fulla potentialen. Regelverket måste vara teknikneutralt och långsiktigt för att företag och entreprenörer ska våga investera i utvecklandet av drönare. Här har regeringen mycket kvar att göra. Att sätta sig i baksätet och låta andra länder köra vittnar om för låga ambitioner för vi vet att Sverige kan mer.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Trafikutskottet

Erik Ottoson (M)

Riksdagsledamot Stockholms län

Trafikutskottet

Utgångspunkten måste alltid vara att flygsäkerheten sätts främst. Vi får aldrig riskera att en drönare orsakar en flygolycka, men regelverket måste vara rimligt och lättbegripligt. Drönare finns i en mängd olika storlekar så det är fullständigt självklart att en drönare som väger runt några hundra gram och flyger några meter över marken inte utgör ett lika stort hot mot flygsäkerheten som en 20 kilo tung drönare flera hundra meter upp i luften gör. I dagens regelverk tas ingen hänsyn till detta och de flesta drönare bedöms som likvärdiga.

Vi vill att Transportstyrelsen ska se över reglerna för separation i luftrummet för att skapa förutsättningar för drönare och passagerarflyg att samsas på ett bättre sätt. Osäkerhet runt vad som gäller hämmar utveckling och innovation. För att detta ska ske måste regeringen ge ett uppdrag till Transportstyrelsen att göra detta. Moderaterna vill bejaka den svenska traditionen av att ligga i framkant av teknikutvecklingen. Vad framtidens användning av drönare för med sig för problem och möjligheter kan vi inte förutse idag. Det vi däremot med all säkerhet vet är att dagens regelverk måste uppdateras för att hänga med i utvecklingen. Ska vi ligga i framkant har vi inte tid att invänta andra länder som regeringen nu försöker göra.

Drönare kommer i framtiden att få ett bredare användningsområde och kunna utföra allt fler uppgifter. Det förutsätter dock att vi från politiskt håll anpassar lagar och regler så att vi kan ta vara på den fulla potentialen. Regelverket måste vara teknikneutralt och långsiktigt för att företag och entreprenörer ska våga investera i utvecklandet av drönare. Här har regeringen mycket kvar att göra. Att sätta sig i baksätet och låta andra länder köra vittnar om för låga ambitioner för vi vet att Sverige kan mer.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Trafikutskottet

Erik Ottoson (M)

Riksdagsledamot Stockholms län

Trafikutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.