23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Omprövar migrations- och integrationspolitiken

Debatt:

Flyktingkrisen. Sverige behöver förnya migrations- och integrationspolitiken. Det handlar om att bättre kunna hantera historiska folkvandringar och det akuta läget som flyktingkrisen innebär för Sverige, samtidigt som vi måste svara upp mot långsiktiga integrationsutmaningar.

Världen möter i dag den mest omfattande folkvandringar sedan andra världskriget. Sverige har tagit ett stort ansvar, men läget har dessvärre blivit ohållbart. För Skaraborg har över 6 000 nyanlända tillkommit, vilket är i storleken av en ny kommun. Människor har till exempel fått sova utomhus när tak över huvudet inte har kunnat ordnas i den takt som krävts.

Det visar att Sverige inte varit tillräckligt rustat för att möta utmaningen. Moderaterna hade i regeringsställning behövt genomföra reformer för ett bättre fungerande mottagande och en stärkt integration. Sverige hade tidigare behövt harmoniserat vår migrationspolitik mot övriga EU. Då hade mottagandet mellan medlemsländer kunnat vara jämnare fördelat. Det hade också krävts fler reformer för integration, jobb och bostäder.

Moderaterna omprövar och förnyar politiken. Verkligheten kräver det. En viktig del är att stärka migrations- och integrationspolitiken och flera förslag har presenterats. Det krävs en bred verktygslåda för att kunna stärka Sverige i detta utmanande läge.

Sverige behöver tillfällig paus i flyktingmottagandet. De asylsökande som anländer hit från annat EU-land bör direktavvisas till annat EU-land om man inte tidigare registrerats i EU. Det är en nödvändig tillfällig åtgärd i ett akut läge. Att skapa ordning och reda i flyktingmottagandet handlar också om att säkerställa den öppenhet som är avgörande, eftersom invandring berikar Sverige och behövs för att vi ska stå starkt i framtiden.

Att skapa enklare vägar till arbetsmarknaden kombinerat med krav på att fler måste göra sig anställningsbara är centralt för att långsiktigt förbättra integrationen och minska utanförskapet. Vi vill ha obligatorisk samhällsorientering för nyanlända.

Därför har vi moderater presenterat tydliga reformer för jobb och egen försörjning; sänkt skatt på små inkomster, utökad jobbstimulans, förstajobbet-anställning, utbildningsplikt för nyanlända som saknar färdig grundskoleutbildning och bättre möjlighet till yrkesutbildning.

Moderaterna är beredda att genomföra vad som krävs för att Sverige ska klara krisen. Det som väntar är tuffa beslut, tydliga reformer och svåra avvägningar. Det Sverige behöver är vilja, ansvarstagande och ledarskap.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Världen möter i dag den mest omfattande folkvandringar sedan andra världskriget. Sverige har tagit ett stort ansvar, men läget har dessvärre blivit ohållbart. För Skaraborg har över 6 000 nyanlända tillkommit, vilket är i storleken av en ny kommun. Människor har till exempel fått sova utomhus när tak över huvudet inte har kunnat ordnas i den takt som krävts.

Det visar att Sverige inte varit tillräckligt rustat för att möta utmaningen. Moderaterna hade i regeringsställning behövt genomföra reformer för ett bättre fungerande mottagande och en stärkt integration. Sverige hade tidigare behövt harmoniserat vår migrationspolitik mot övriga EU. Då hade mottagandet mellan medlemsländer kunnat vara jämnare fördelat. Det hade också krävts fler reformer för integration, jobb och bostäder.

Moderaterna omprövar och förnyar politiken. Verkligheten kräver det. En viktig del är att stärka migrations- och integrationspolitiken och flera förslag har presenterats. Det krävs en bred verktygslåda för att kunna stärka Sverige i detta utmanande läge.

Sverige behöver tillfällig paus i flyktingmottagandet. De asylsökande som anländer hit från annat EU-land bör direktavvisas till annat EU-land om man inte tidigare registrerats i EU. Det är en nödvändig tillfällig åtgärd i ett akut läge. Att skapa ordning och reda i flyktingmottagandet handlar också om att säkerställa den öppenhet som är avgörande, eftersom invandring berikar Sverige och behövs för att vi ska stå starkt i framtiden.

Att skapa enklare vägar till arbetsmarknaden kombinerat med krav på att fler måste göra sig anställningsbara är centralt för att långsiktigt förbättra integrationen och minska utanförskapet. Vi vill ha obligatorisk samhällsorientering för nyanlända.

Därför har vi moderater presenterat tydliga reformer för jobb och egen försörjning; sänkt skatt på små inkomster, utökad jobbstimulans, förstajobbet-anställning, utbildningsplikt för nyanlända som saknar färdig grundskoleutbildning och bättre möjlighet till yrkesutbildning.

Moderaterna är beredda att genomföra vad som krävs för att Sverige ska klara krisen. Det som väntar är tuffa beslut, tydliga reformer och svåra avvägningar. Det Sverige behöver är vilja, ansvarstagande och ledarskap.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.