16 feb 2016 06:00

16 feb 2016 06:00

Kulturarvet är vårt gemensamma öppna rum

:

Kulturarvet är vårt gemensamma öppna rum

Kulturarvet är ett sammanhållande kitt som förklarar mycket av det som sker i vår samtid och ger oss kontakt med tidigare generationer. Det har byggts med stora inslag av internationella kontakter och mångfald - men detta är en verklighet som Sverigedemokraterna inte tycks vilja se.

Debatten om kulturarvet har fått en förnyad aktualitet genom Sverigedemokraternas försök att definiera vårt gemensamma kulturarv på ett nytt sätt. De talar om det genuint svenska.

Kulturarvet kan beskrivas som ett gemensamt, allmänt och öppet rum. Det är mångsidigt och har inte minst formats genom tillvaratagande av erfarenheter och kunskaper runt om i världen. Men också genom att många har kommit till Sverige och bidragit till att utveckla vårt samhälle. Därför går det inte att definiera vad som är genuint svenskt.

Genom den svenska hembygdsrörelsen, som fyller 100 år i år, och dess många verksamheter går det tydligt att se att kulturarvet har inhämtat influenser från många olika håll –och gör så även i dag. Hembygdsrörelsen är oerhört viktig för att sprida kunskaper om det gemensamma svenska kulturarvet. För nyanlända kan därför besök vid hembygdsgårdar eller lokala museer vara en viktig introduktion till det svenska samhället.

Vi är stolta över vårt gemensamma kulturarv. Det ska bevaras, användas men också utvecklas. Kristdemokraterna vill aktivt vara med och lyfta fram det gemensamma kulturarvet.

Conny Brännberg (KD) regionpolitiker

Roland Utbult (KD) riksdagsledamot

Kulturarvet är vårt gemensamma öppna rum

Kulturarvet är ett sammanhållande kitt som förklarar mycket av det som sker i vår samtid och ger oss kontakt med tidigare generationer. Det har byggts med stora inslag av internationella kontakter och mångfald - men detta är en verklighet som Sverigedemokraterna inte tycks vilja se.

Debatten om kulturarvet har fått en förnyad aktualitet genom Sverigedemokraternas försök att definiera vårt gemensamma kulturarv på ett nytt sätt. De talar om det genuint svenska.

Kulturarvet kan beskrivas som ett gemensamt, allmänt och öppet rum. Det är mångsidigt och har inte minst formats genom tillvaratagande av erfarenheter och kunskaper runt om i världen. Men också genom att många har kommit till Sverige och bidragit till att utveckla vårt samhälle. Därför går det inte att definiera vad som är genuint svenskt.

Genom den svenska hembygdsrörelsen, som fyller 100 år i år, och dess många verksamheter går det tydligt att se att kulturarvet har inhämtat influenser från många olika håll –och gör så även i dag. Hembygdsrörelsen är oerhört viktig för att sprida kunskaper om det gemensamma svenska kulturarvet. För nyanlända kan därför besök vid hembygdsgårdar eller lokala museer vara en viktig introduktion till det svenska samhället.

Vi är stolta över vårt gemensamma kulturarv. Det ska bevaras, användas men också utvecklas. Kristdemokraterna vill aktivt vara med och lyfta fram det gemensamma kulturarvet.

Conny Brännberg (KD) regionpolitiker

Roland Utbult (KD) riksdagsledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.