09 feb 2016 06:00

09 feb 2016 06:00

Samarbete för Sveriges bästa

Debatt:

Politik. Det går bra för Sverige. Arbetslösheten minskar, inte minst ungdomsarbetslösheten, och ekonomin rullar på. Redan efter ett år har regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, förutom de satsningar som nu görs, också kunnat minska det stora budgetunderskott som Alliansregeringen lämnade efter sig.

Vår regering har ambitionen att träffa breda överenskommelser i riksdagen. I det parlamentariska läge vi har idag krävs det överenskommelser över de så kallade blockgränserna, oavsett vilken regeringskonstellation vi har.

Sedan årsskiftet har vi den budget som regeringen lade fram i höstas. Det innebär att vi nu kan börja avvecklingen av den så kallade pensionärsskatten, där pensionärer fått betala högre skatt än de förvärvsarbetande med motsvarande inkomst. I dagarna togs den bortre gränsen i sjukförsäkringen bort, ett annat av de vallöften våra partier gav vid valet 2014. Satsningar görs inom skola, vård och omsorg.

Samtidigt kan vi konstatera att det under 2015 skedde en hel del viktiga överenskommelser över de så kallade blockgränserna. Det gällde exempelvis:

Försvaret –där regeringen kom till en överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Föräldraförsäkringen –förslaget om en mer individualiserad föräldraförsäkring röstades igenom i riksdagen av regeringspartierna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Migration och integration –i höstas gjordes en överenskommelse mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vårdnadsbidraget –regeringen kom till en överenskommelse med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna om avskaffande av vårdnadsbidraget.

Vår regering har ambitionen att fortsätta arbetet med att nå så breda överenskommelser som möjligt i riksdagen. Sverige vinner på en uppluckring av blockgränserna och vi hoppas att den samarbetsvilja och ansvarstagande som stundtals visade sig under 2015 ska fortsätta.

Vår regering har ambitionen att vara en samarbetsregering. Vi är villiga att samarbeta med andra partier som delar vår grundläggande tanke om alla människors lika värde. Vi tror på samverkan för landets bästa.

Patrik Björck (S)

Distriktsordförande

Skaraborg

Nils Farken (Mp)

Distriktsordförande/Språkrör

Skaraborg

Vår regering har ambitionen att träffa breda överenskommelser i riksdagen. I det parlamentariska läge vi har idag krävs det överenskommelser över de så kallade blockgränserna, oavsett vilken regeringskonstellation vi har.

Sedan årsskiftet har vi den budget som regeringen lade fram i höstas. Det innebär att vi nu kan börja avvecklingen av den så kallade pensionärsskatten, där pensionärer fått betala högre skatt än de förvärvsarbetande med motsvarande inkomst. I dagarna togs den bortre gränsen i sjukförsäkringen bort, ett annat av de vallöften våra partier gav vid valet 2014. Satsningar görs inom skola, vård och omsorg.

Samtidigt kan vi konstatera att det under 2015 skedde en hel del viktiga överenskommelser över de så kallade blockgränserna. Det gällde exempelvis:

Försvaret –där regeringen kom till en överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Föräldraförsäkringen –förslaget om en mer individualiserad föräldraförsäkring röstades igenom i riksdagen av regeringspartierna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Migration och integration –i höstas gjordes en överenskommelse mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vårdnadsbidraget –regeringen kom till en överenskommelse med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna om avskaffande av vårdnadsbidraget.

Vår regering har ambitionen att fortsätta arbetet med att nå så breda överenskommelser som möjligt i riksdagen. Sverige vinner på en uppluckring av blockgränserna och vi hoppas att den samarbetsvilja och ansvarstagande som stundtals visade sig under 2015 ska fortsätta.

Vår regering har ambitionen att vara en samarbetsregering. Vi är villiga att samarbeta med andra partier som delar vår grundläggande tanke om alla människors lika värde. Vi tror på samverkan för landets bästa.

Patrik Björck (S)

Distriktsordförande

Skaraborg

Nils Farken (Mp)

Distriktsordförande/Språkrör

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.