05 feb 2016 06:00

05 feb 2016 06:00

Utgå från korrekt statistik i vargfrågan

Debatt:

Replik på Sten Bergheden (M) om vargfrågan i MT 2/2.

Moderaternas landsbygdspolitiker Sten Bergheden försöker lyfta över vargproblematiken på nuvarande regering, när de i själva verket är egen allianspolitik som är orsak till EU-kommissionens allvarliga överträdelseärenden som nu förs mot Sverige. Ärenden som drivs på grund av alltför väl tilltagna licensjakter enligt Art- och habitatdirektivet, liksom åsidosättandet av Århuskonventionen, då alliansregeringen tog bort den grundläggande rätten för organisationers möjlighet till överklagan i svensk domstol av beslut som strider mot gällande lagstiftning.

Högsta Förvaltningsdomstolens facit på överklaganderätten har vi nu och det är sannolikt bara en tidsfråga innan EU-kommissionen sätter ner foten på riktigt gentemot Sveriges begränsningspolitik.

Närmast pinsamt blir det när den moderata landsbygdspolitikern på allvar tycks mena att vargens antal och härjningar äventyrar tamdjursnäringen och därmed att livsmedelsproduktionen, jobben och människors möjligheter att leva på landsbygden hotas. Man måste fråga sig vilka underlag Bergheden använt sig av för att komma fram till en sådan anmärkningsvärd slutsats? Uppenbarligen inte den officiella statistik som finns tillgänglig avseende bidrags- och skadestatistik, samt fårnäringens positiva utveckling i Västa Götaland och inom det svenska vargbältet.

Nedanstående jordbruks- och viltskadestatistik står i skarp kontrast till Berghedens och Moderaternas domedagsprofetia över vargens påverkan på landsbygden och tamdjursnäringens förutsättningar och som läsarna själva får dra slutsatser av.

Uppenbarligen har Bergheden fullständigt missat det faktum att antalet får i Västra Götaland har ökat med drygt 36 procent sedan millennieskiftet, trots att just får är det tamdjursslag som huvudsakligen drabbas av rovdjursangrepp.

Han har också missat det faktum att i genomsnitt endast 47 av länets får och lamm årligen drabbas av vargangrepp under perioden 2003-2013, vilket motsvarar mindre än en promille (0,06 procent) av länets genomsnittliga andel får och lamm under perioden. En förlust som utgör en bråkdel av många andra förluster som påverkar fårnäringen.

Under samma period har samhället bidragit med 14,2 miljoner kronor till länets tamdjursnäring för förebyggande åtgärder mot rovdjursskador, främst i form av rovdjursavvisande stängsel i syfte att värna och öka acceptansen inom tamdjursnäringen. Motsvarande ersättningar för uppkomna skador orsakade av varg utgör bara lite drygt 1,5 miljoner, eller motsvarande drygt 10 procent av bidragen till förebyggande åtgärder från samhället.

Man måste fråga sig hur stora bristande kunskaper en landsbygdspolitiker för Moderaterna tillåts ha eller helt ignorera, men i Sveriges näst största parti är det uppenbarligen inte verkliga fakta och officiell statistik som ligger till grund för deras uppfattning om vargförekomsten? Inte heller det faktum att kommunikation, närhet till skola, omsorg och övrig daglig service som är landsbygdens stora problem.

I Moderaternas värld skapar vargen bara elände och skall helst reduceras till minsta möjliga nivå.

Anders Ekholm vargkramare

Moderaternas landsbygdspolitiker Sten Bergheden försöker lyfta över vargproblematiken på nuvarande regering, när de i själva verket är egen allianspolitik som är orsak till EU-kommissionens allvarliga överträdelseärenden som nu förs mot Sverige. Ärenden som drivs på grund av alltför väl tilltagna licensjakter enligt Art- och habitatdirektivet, liksom åsidosättandet av Århuskonventionen, då alliansregeringen tog bort den grundläggande rätten för organisationers möjlighet till överklagan i svensk domstol av beslut som strider mot gällande lagstiftning.

Högsta Förvaltningsdomstolens facit på överklaganderätten har vi nu och det är sannolikt bara en tidsfråga innan EU-kommissionen sätter ner foten på riktigt gentemot Sveriges begränsningspolitik.

Närmast pinsamt blir det när den moderata landsbygdspolitikern på allvar tycks mena att vargens antal och härjningar äventyrar tamdjursnäringen och därmed att livsmedelsproduktionen, jobben och människors möjligheter att leva på landsbygden hotas. Man måste fråga sig vilka underlag Bergheden använt sig av för att komma fram till en sådan anmärkningsvärd slutsats? Uppenbarligen inte den officiella statistik som finns tillgänglig avseende bidrags- och skadestatistik, samt fårnäringens positiva utveckling i Västa Götaland och inom det svenska vargbältet.

Nedanstående jordbruks- och viltskadestatistik står i skarp kontrast till Berghedens och Moderaternas domedagsprofetia över vargens påverkan på landsbygden och tamdjursnäringens förutsättningar och som läsarna själva får dra slutsatser av.

Uppenbarligen har Bergheden fullständigt missat det faktum att antalet får i Västra Götaland har ökat med drygt 36 procent sedan millennieskiftet, trots att just får är det tamdjursslag som huvudsakligen drabbas av rovdjursangrepp.

Han har också missat det faktum att i genomsnitt endast 47 av länets får och lamm årligen drabbas av vargangrepp under perioden 2003-2013, vilket motsvarar mindre än en promille (0,06 procent) av länets genomsnittliga andel får och lamm under perioden. En förlust som utgör en bråkdel av många andra förluster som påverkar fårnäringen.

Under samma period har samhället bidragit med 14,2 miljoner kronor till länets tamdjursnäring för förebyggande åtgärder mot rovdjursskador, främst i form av rovdjursavvisande stängsel i syfte att värna och öka acceptansen inom tamdjursnäringen. Motsvarande ersättningar för uppkomna skador orsakade av varg utgör bara lite drygt 1,5 miljoner, eller motsvarande drygt 10 procent av bidragen till förebyggande åtgärder från samhället.

Man måste fråga sig hur stora bristande kunskaper en landsbygdspolitiker för Moderaterna tillåts ha eller helt ignorera, men i Sveriges näst största parti är det uppenbarligen inte verkliga fakta och officiell statistik som ligger till grund för deras uppfattning om vargförekomsten? Inte heller det faktum att kommunikation, närhet till skola, omsorg och övrig daglig service som är landsbygdens stora problem.

I Moderaternas värld skapar vargen bara elände och skall helst reduceras till minsta möjliga nivå.

Anders Ekholm vargkramare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.