27 jan 2016 06:00

27 jan 2016 06:00

Polisen måste tänka om

Debatt: Trafiksäkerhet

I måndags började polisens nya organisation att försämra trafiksäkerheten i vårt området avsevärt!

Man har tagit bort en stor del av de trafikpoliser som övervakar våra vägar och därmed ges de som tycker att våra lagar är till för att brytas en större möjlighet att härja fritt!

Det vi kan förvänta oss bland annat är fler som överträder gällande hastighet, kör med fordon som inte är ok, fler som kör påverkade av alkohol eller droger och de flest av dessa kommer att klarar sig från att åka dit.

I den tunga trafiken kommer även kör & vilotider överskridas, ett ökat antal överlastekipage åka omkring och veta att det är högst osannolikt att bli tagna även för dessa förseelser.

Med stor sannolikhet kommer någon person inom den omorganiserade myndigheten titta på statistiken kommande år och konstatera att det blev en förbättring med färre ingripanden bland de som kör onyktra, inte håller hastighetsbegränsningarna, fuskar med arbetstider och överlast med mera.

I praktiken är det precis tvärt om!

Det är fler som kommer att begå dessa brott och som kommer att klara sig tack vare Polismyndighetens inriktning på arbetsuppgifter.

Det är mycket frustrerande för alla vi som jobbar med trafiksäkerhet och de företagare som livnär sig på transporter då benen slås undan av dem som har möjligheten att få stopp på det kriminella förfarandet som existerar på våra vägar.

Även de poliser som har kvar tjänster som trafikpoliser kommer att känna en stor frustration över att veta att det förekommer många överträdelser av olika slag utan att ha möjlighet att kunna göra något åt det!

Ett stort arbetsmiljöproblem i mina ögon!

2015 var ett år utan en enda dödsolycka på vår del av E 20 trots den minst sagt undermåliga kvalité på en väg av den digniteten som den trots allt är!

Följden av en minskad övervakning på E20 och andra vägar kommer att öka risken att möta dessa förbrytare avsevärt.

Att ta till denna åtgärd innebär att vi alla utsätts för en ökad risk för att dö eller bli svårt skadade i trafiken!

Och de ärliga företagarna som följer våra regler kommer att utsättas för en ohållbar kokurrenssituatuion mot de ”gökarna” som inte bryr sig om varken det ena eller det andra!

Försäkringspremierna kommer att öka med anledning av att olyckorna inte kommer att kunna utredas i den utsträckningen som behövs!

Vart är vi på väg?

Nollvision kommer bara vara en urvattnad vision.

Trafikverket kommer att få slänga ut oerhört mycket extra pengar på förebyggande åtgärder bara för att kunna minska antalet olyckor som aldrig skulle hända om vi följer regelverket och har en organisation som ser till att vi gör det!!

Lidandet för alla de oskyldigt skadade samt anhöriga till de som dödas i trafiken kommer att öka!

Polismyndigheten måste riva upp sitt beslut och dra sitt strå till stacken när det gäller trafiksäkerheten och övervakningen av våra vägar!

Torbjörn Forsell

Verksamhetschef NTF Skaraborg

Vd Säker Trafik Vänerland AB

I måndags började polisens nya organisation att försämra trafiksäkerheten i vårt området avsevärt!

Man har tagit bort en stor del av de trafikpoliser som övervakar våra vägar och därmed ges de som tycker att våra lagar är till för att brytas en större möjlighet att härja fritt!

Det vi kan förvänta oss bland annat är fler som överträder gällande hastighet, kör med fordon som inte är ok, fler som kör påverkade av alkohol eller droger och de flest av dessa kommer att klarar sig från att åka dit.

I den tunga trafiken kommer även kör & vilotider överskridas, ett ökat antal överlastekipage åka omkring och veta att det är högst osannolikt att bli tagna även för dessa förseelser.

Med stor sannolikhet kommer någon person inom den omorganiserade myndigheten titta på statistiken kommande år och konstatera att det blev en förbättring med färre ingripanden bland de som kör onyktra, inte håller hastighetsbegränsningarna, fuskar med arbetstider och överlast med mera.

I praktiken är det precis tvärt om!

Det är fler som kommer att begå dessa brott och som kommer att klara sig tack vare Polismyndighetens inriktning på arbetsuppgifter.

Det är mycket frustrerande för alla vi som jobbar med trafiksäkerhet och de företagare som livnär sig på transporter då benen slås undan av dem som har möjligheten att få stopp på det kriminella förfarandet som existerar på våra vägar.

Även de poliser som har kvar tjänster som trafikpoliser kommer att känna en stor frustration över att veta att det förekommer många överträdelser av olika slag utan att ha möjlighet att kunna göra något åt det!

Ett stort arbetsmiljöproblem i mina ögon!

2015 var ett år utan en enda dödsolycka på vår del av E 20 trots den minst sagt undermåliga kvalité på en väg av den digniteten som den trots allt är!

Följden av en minskad övervakning på E20 och andra vägar kommer att öka risken att möta dessa förbrytare avsevärt.

Att ta till denna åtgärd innebär att vi alla utsätts för en ökad risk för att dö eller bli svårt skadade i trafiken!

Och de ärliga företagarna som följer våra regler kommer att utsättas för en ohållbar kokurrenssituatuion mot de ”gökarna” som inte bryr sig om varken det ena eller det andra!

Försäkringspremierna kommer att öka med anledning av att olyckorna inte kommer att kunna utredas i den utsträckningen som behövs!

Vart är vi på väg?

Nollvision kommer bara vara en urvattnad vision.

Trafikverket kommer att få slänga ut oerhört mycket extra pengar på förebyggande åtgärder bara för att kunna minska antalet olyckor som aldrig skulle hända om vi följer regelverket och har en organisation som ser till att vi gör det!!

Lidandet för alla de oskyldigt skadade samt anhöriga till de som dödas i trafiken kommer att öka!

Polismyndigheten måste riva upp sitt beslut och dra sitt strå till stacken när det gäller trafiksäkerheten och övervakningen av våra vägar!

Torbjörn Forsell

Verksamhetschef NTF Skaraborg

Vd Säker Trafik Vänerland AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.