29 dec 2015 06:00

29 dec 2015 06:00

Vi tar oss an utmaningarna 2016

Debatt: Sjukvård

Nya styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har varit igång ett år. Mycket positivt händer. Akutvårdskedjan har fått ett lyft. Vi upplever att de allra flesta är nöjda med vården. Skaraborgs Sjukhus med sina fyra enheter i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad ger god kvalitét i vården.

Vi har en imponerande verksamhet med cirka 4 200 medarbetare och en omsättning på 3,7 – 3,8 miljarder. Men vi upplever också stora utmaningar. Underskottet har en prognos på 70 miljoner för 2015 samtidigt som vårdbehoven ökar och kostnadsökningen för bland annat läkemedel skenar. Det är svårt att säga nej till läkemedel som botar och höjer livskvalitén. Alltfler unga upplever psykisk ohälsa, nyinflyttade behöver vård, det blir allt svårare att rekrytera personal osv.

Vi arbetar aktivt med den internkontroll som revisionen bland annat gav påpekanden om. Under 2015 har vi genom olika åtgärder i verksamheten reducerat kostnaderna med 48 miljoner. Ytterligare krafttag krävs under 2016. Skaraborgs Sjukhus har ändå lyckats med en god produktivitet under 2015. Skas är inte ensamt bland sjukhusen inom Västra Götaland att kämpa med ekonomin

Vi har ett gott samarbete med Hälso- och Sjukvårdsnämnd Östra som bland annat har rollen att möta medborgare, beställa och fördela medel till den vård Skaraborgs Sjukhus ska ge. Tillsammans arbetar vi också med utveckling av närsjukvård och psykiatri. Den psykiatriska vården har förbättrats under året. Under första halvåret la vi tillsammans ned mycket tid på att lyfta psykiatrin med gott resultat.

Under 2016 kommer arbetet med personcentrerad vård att vara i fokus. Dialogen mellan patienten och vårdpersonalen höjer kvalitén samtidigt som kostnaderna kan bli lägre då vårdtiden på sjukhus kan kortas. Det goda samarbetet mellan sjukhuset och Patientnämnden börjar bli känt i hela regionen, trots att antalet ärenden ökar. Det är viktigt att minimera att vårdskador uppstår. Däremot måste vi bli bättre på jämlik vård.

Tapprast är personalen. Rekryteringen av personal har varit tuff. Tyvärr har flera sjuksköterskor av olika anledningar slutat men vi har ändå lyckats minska övertiden för att förbättra arbetsmiljön. Utvecklingen för jämställda löner fortsätter. 33 medarbetare läser vidareutbildning med bibehållen lön. Läkarutbildningen är mycket positiv för SkaS.

På byggsidan är det fart med flera ny- och ombyggnader. Nya lokaler för barnsjukvården i Skövde invigs under 2016. De fantastiska förlossningslokalerna är redan i bruk. Beslut om ny akutbyggnad har tagits på regionledningsnivå. Tandvårdshus är på gång. Ny mottagning har invigts i Mariestad. Solvärmeprojektet i Skövde omfattar 2700 kvadratmeter.

Jag vill också rikta ett varmt tack till Röda Korsets frivilligarbete. Ni gör en värdefull insats genom stödet till våra patienter.

Ulla-Britt Hagström (L)

Ordförande Skaraborgs sjukhus

Vi har en imponerande verksamhet med cirka 4 200 medarbetare och en omsättning på 3,7 – 3,8 miljarder. Men vi upplever också stora utmaningar. Underskottet har en prognos på 70 miljoner för 2015 samtidigt som vårdbehoven ökar och kostnadsökningen för bland annat läkemedel skenar. Det är svårt att säga nej till läkemedel som botar och höjer livskvalitén. Alltfler unga upplever psykisk ohälsa, nyinflyttade behöver vård, det blir allt svårare att rekrytera personal osv.

Vi arbetar aktivt med den internkontroll som revisionen bland annat gav påpekanden om. Under 2015 har vi genom olika åtgärder i verksamheten reducerat kostnaderna med 48 miljoner. Ytterligare krafttag krävs under 2016. Skaraborgs Sjukhus har ändå lyckats med en god produktivitet under 2015. Skas är inte ensamt bland sjukhusen inom Västra Götaland att kämpa med ekonomin

Vi har ett gott samarbete med Hälso- och Sjukvårdsnämnd Östra som bland annat har rollen att möta medborgare, beställa och fördela medel till den vård Skaraborgs Sjukhus ska ge. Tillsammans arbetar vi också med utveckling av närsjukvård och psykiatri. Den psykiatriska vården har förbättrats under året. Under första halvåret la vi tillsammans ned mycket tid på att lyfta psykiatrin med gott resultat.

Under 2016 kommer arbetet med personcentrerad vård att vara i fokus. Dialogen mellan patienten och vårdpersonalen höjer kvalitén samtidigt som kostnaderna kan bli lägre då vårdtiden på sjukhus kan kortas. Det goda samarbetet mellan sjukhuset och Patientnämnden börjar bli känt i hela regionen, trots att antalet ärenden ökar. Det är viktigt att minimera att vårdskador uppstår. Däremot måste vi bli bättre på jämlik vård.

Tapprast är personalen. Rekryteringen av personal har varit tuff. Tyvärr har flera sjuksköterskor av olika anledningar slutat men vi har ändå lyckats minska övertiden för att förbättra arbetsmiljön. Utvecklingen för jämställda löner fortsätter. 33 medarbetare läser vidareutbildning med bibehållen lön. Läkarutbildningen är mycket positiv för SkaS.

På byggsidan är det fart med flera ny- och ombyggnader. Nya lokaler för barnsjukvården i Skövde invigs under 2016. De fantastiska förlossningslokalerna är redan i bruk. Beslut om ny akutbyggnad har tagits på regionledningsnivå. Tandvårdshus är på gång. Ny mottagning har invigts i Mariestad. Solvärmeprojektet i Skövde omfattar 2700 kvadratmeter.

Jag vill också rikta ett varmt tack till Röda Korsets frivilligarbete. Ni gör en värdefull insats genom stödet till våra patienter.

Ulla-Britt Hagström (L)

Ordförande Skaraborgs sjukhus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.