17 aug 2015 06:00

17 aug 2015 06:00

Studenter drabbas av bostadsbristen

Debatt:

Skolstarten närmar sig för alla nya och gamla studenter på Sveriges högskolor. Att ha en skön semester, ett givande sommarjobb eller kunna plugga ikapp missade tentor kan vara trevligt. Mindre trevligt är den allt värre bostadsbristen som breder ut sig i landets studieorter och större städer. Larmrapporter om studenter som tvingas tältas på gräsmattorna på landets campusområden, eller om kårer som hyr sovsalar för att kunna ta emot nya studenter, lyfter knappt några ögonbryn längre.

Bostadsbristen har länge varit svår. Problemen med regleringar, långa och byråkratiska planprocesser och bristen på byggbar mark är väl kända. Det borde vara självklart för en Allians i opposition att ompröva sin tidigare försiktighet på området.

Det är tyvärr talande för regeringens handlingsförlamning att inget görs åt problematiken. Istället för kraftfulla och verksamma reformer av bostadsmarknaden så återinför bostadsminister Kaplan detaljreglerande subventioner från förra århundradet. Inte nog med att det saknas en riksdagsmajoritet för att backa bandet i bostadspolitiken, det är osäkert huruvida subventionerna ens är lagliga under EU:s konkurrenslagstiftning.

Istället för ökad politisk styrning så föreslår Centerstudenter följande reformer:

- Bygg billigare bostäder. Snittpriset för att bygga bostäder i Sverige ligger över 70 procent över EU-snittet. Givet de stränga detaljregleringarna vi har för nybyggen och den politiska styrning över markanvändning och utseende på byggnader så är det inte konstigt. Långa planprocesser och den oligopolliknande situationen bland byggbolagen är också faktorer som driver upp kostnaderna.

- Ta bort överflödiga byggnormer och sätt en skarp tidsgräns på hur länge planprocesser får hålla på. Tvinga kommuner att arbeta med övergripande stadsplaner istället för detaljplaner och inskränk rätten att överklaga nya byggen. Tydligare regler och krav över hela landet möjliggör för fler utländska byggföretag att etablera sig i Sverige.

- Satsa på studentbostäder. Studenter är en av de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden. Genom att se över eller slopa byggnormerna för studentbostäder, ge studentlägenheter förtur i planprocesserna och bygga högre och tätare så får fler studenter möjlighet till ett tryggt boende.

- Avskaffa hyresregleringen och se över skattepolitiken. Enligt Boverket kan 40 000 nya bostäder bli tillgängliga om hyresregleringen avskaffas. Inte nog med att regleringen enligt forskningen skapar segregation, den ger också upphov till omfattande svarthandel, osäkra andra- och tredjehandskontrakt och till och med dödsfall med kopplingar till organiserad brottslighet. Hyresregleringen måste avskaffas. Tillsammans med en översyn av flyttskatterna och ränteavdraget så kan prisrallyt hejdas och fler flyttkedjor skapas.

Bostadsbristen är akut. Regeringen måste backa från sin kontraproduktiva politik och presentera riktiga reformer. Alliansen måste ta tjuren vid hornen och på allvar ifrågasätta sin tidigare politik och förmånerna för insiders på bostadsmarknaden.

Alfred Askeljung (C)

Förbundsordförande Centerstudenter

Skolstarten närmar sig för alla nya och gamla studenter på Sveriges högskolor. Att ha en skön semester, ett givande sommarjobb eller kunna plugga ikapp missade tentor kan vara trevligt. Mindre trevligt är den allt värre bostadsbristen som breder ut sig i landets studieorter och större städer. Larmrapporter om studenter som tvingas tältas på gräsmattorna på landets campusområden, eller om kårer som hyr sovsalar för att kunna ta emot nya studenter, lyfter knappt några ögonbryn längre.

Bostadsbristen har länge varit svår. Problemen med regleringar, långa och byråkratiska planprocesser och bristen på byggbar mark är väl kända. Det borde vara självklart för en Allians i opposition att ompröva sin tidigare försiktighet på området.

Det är tyvärr talande för regeringens handlingsförlamning att inget görs åt problematiken. Istället för kraftfulla och verksamma reformer av bostadsmarknaden så återinför bostadsminister Kaplan detaljreglerande subventioner från förra århundradet. Inte nog med att det saknas en riksdagsmajoritet för att backa bandet i bostadspolitiken, det är osäkert huruvida subventionerna ens är lagliga under EU:s konkurrenslagstiftning.

Istället för ökad politisk styrning så föreslår Centerstudenter följande reformer:

- Bygg billigare bostäder. Snittpriset för att bygga bostäder i Sverige ligger över 70 procent över EU-snittet. Givet de stränga detaljregleringarna vi har för nybyggen och den politiska styrning över markanvändning och utseende på byggnader så är det inte konstigt. Långa planprocesser och den oligopolliknande situationen bland byggbolagen är också faktorer som driver upp kostnaderna.

- Ta bort överflödiga byggnormer och sätt en skarp tidsgräns på hur länge planprocesser får hålla på. Tvinga kommuner att arbeta med övergripande stadsplaner istället för detaljplaner och inskränk rätten att överklaga nya byggen. Tydligare regler och krav över hela landet möjliggör för fler utländska byggföretag att etablera sig i Sverige.

- Satsa på studentbostäder. Studenter är en av de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden. Genom att se över eller slopa byggnormerna för studentbostäder, ge studentlägenheter förtur i planprocesserna och bygga högre och tätare så får fler studenter möjlighet till ett tryggt boende.

- Avskaffa hyresregleringen och se över skattepolitiken. Enligt Boverket kan 40 000 nya bostäder bli tillgängliga om hyresregleringen avskaffas. Inte nog med att regleringen enligt forskningen skapar segregation, den ger också upphov till omfattande svarthandel, osäkra andra- och tredjehandskontrakt och till och med dödsfall med kopplingar till organiserad brottslighet. Hyresregleringen måste avskaffas. Tillsammans med en översyn av flyttskatterna och ränteavdraget så kan prisrallyt hejdas och fler flyttkedjor skapas.

Bostadsbristen är akut. Regeringen måste backa från sin kontraproduktiva politik och presentera riktiga reformer. Alliansen måste ta tjuren vid hornen och på allvar ifrågasätta sin tidigare politik och förmånerna för insiders på bostadsmarknaden.

Alfred Askeljung (C)

Förbundsordförande Centerstudenter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.