14 aug 2015 06:00

14 aug 2015 06:00

Skolstarten ställer kvalitet och kunskap i fokus

Debatt: Skolpolitik

Det är spännande, skolstarten. Både för elever och lärare, en nystart på många sätt. Samtidigt ställs frågor om kvalitet, kunskap och inte minst lite fjärilar i magen. Kommer man att räcka till? Under sommaren har över 340 lärartjänster i Skaraborgs 15 kommuner varit vakanta och utannonserats. En av många stora utmaningar som skolledare jobbar aktivt med.

Skolstarten behöver inte bara bli en nystart för elever vid höstens nya termin, utan Skaraborg och Sverige behöver en rejäl verktygslåda av konkreta förslag för att utveckla skolan, till morgondagens läroplats där kunskap och kvalitet för alla, medarbetare och elever, står i fokus.

Moderaterna kommer därför att fortsätta presentera konkreta förslag för att stärka kunskapsskolan för alla, utöver de 100 nya förslag för ett bättre Skaraborg och Sverige.

Vi måste fortsätta investera i våra lärare, och utveckla Sverige som kunskapsnation. Den fortsatta satsningen på läraryrket är ett långsiktiga arbete för att utveckla och förbättra resultat och återupprätta den svenska kunskapsskolan.

- Ett av förslagen är att den allmänna förskolan ska utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år. Det skulle innebära att Skaraborgs familjer får möjlighet till avgiftsfri förskola för sina barn 15 timmar i veckan redan från det att barnet är två år gammalt.

- Vi vill ö̈ka stödet till mindre barngrupper i förskolan till att omfatta en miljard kronor per år. Det ska särskilt premiera de förskolor som arbetar aktivt med språkinlärning.

- Vi vill erbjuda sommarskola för alla som önskar det. Det bör finnas en tydlig skyldighet för Sveriges och Skaraborgs kommuner att erbjuda sommarskola för de elever som löper risk att inte bli behöriga.

- Men inget är så viktigt som våra lärare. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är undervisningsrelaterade faktorer som i hög grad påverkar elevers resultat. Utan kompetenta lärare gör mindre barngrupper och sommarskola varken till eller ifrån.

- Därför anser vi att lärarutbildningen ska följas upp och fortsätta att utvecklas med bl a ledarskap och digital kompetens. Dessutom ska alla skolhuvudmän ge sina lärare en individuell kompetensutvecklingsplan för att garantera regelbunden fortbildning. På sikt vill vi se ett krav på regelbunden fortbildning för bibehållen lärarlegitimation. Det är även av vikt att fler karriärvägar skapas genom lärarcoacher som ska stötta skolor som inte klarar av att leva upp till kunskapskraven.

Skaraborg och Sverige har stora utmaningar för att utveckla kunskapsskolan för alla elever. Vi kommer fortsätta presentera förslag för en bättre skola, för att stärka medarbetare, lärare, pedagoger, skolledare m fl. Sverige och Skaraborg kan mer.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Det är spännande, skolstarten. Både för elever och lärare, en nystart på många sätt. Samtidigt ställs frågor om kvalitet, kunskap och inte minst lite fjärilar i magen. Kommer man att räcka till? Under sommaren har över 340 lärartjänster i Skaraborgs 15 kommuner varit vakanta och utannonserats. En av många stora utmaningar som skolledare jobbar aktivt med.

Skolstarten behöver inte bara bli en nystart för elever vid höstens nya termin, utan Skaraborg och Sverige behöver en rejäl verktygslåda av konkreta förslag för att utveckla skolan, till morgondagens läroplats där kunskap och kvalitet för alla, medarbetare och elever, står i fokus.

Moderaterna kommer därför att fortsätta presentera konkreta förslag för att stärka kunskapsskolan för alla, utöver de 100 nya förslag för ett bättre Skaraborg och Sverige.

Vi måste fortsätta investera i våra lärare, och utveckla Sverige som kunskapsnation. Den fortsatta satsningen på läraryrket är ett långsiktiga arbete för att utveckla och förbättra resultat och återupprätta den svenska kunskapsskolan.

- Ett av förslagen är att den allmänna förskolan ska utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år. Det skulle innebära att Skaraborgs familjer får möjlighet till avgiftsfri förskola för sina barn 15 timmar i veckan redan från det att barnet är två år gammalt.

- Vi vill ö̈ka stödet till mindre barngrupper i förskolan till att omfatta en miljard kronor per år. Det ska särskilt premiera de förskolor som arbetar aktivt med språkinlärning.

- Vi vill erbjuda sommarskola för alla som önskar det. Det bör finnas en tydlig skyldighet för Sveriges och Skaraborgs kommuner att erbjuda sommarskola för de elever som löper risk att inte bli behöriga.

- Men inget är så viktigt som våra lärare. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är undervisningsrelaterade faktorer som i hög grad påverkar elevers resultat. Utan kompetenta lärare gör mindre barngrupper och sommarskola varken till eller ifrån.

- Därför anser vi att lärarutbildningen ska följas upp och fortsätta att utvecklas med bl a ledarskap och digital kompetens. Dessutom ska alla skolhuvudmän ge sina lärare en individuell kompetensutvecklingsplan för att garantera regelbunden fortbildning. På sikt vill vi se ett krav på regelbunden fortbildning för bibehållen lärarlegitimation. Det är även av vikt att fler karriärvägar skapas genom lärarcoacher som ska stötta skolor som inte klarar av att leva upp till kunskapskraven.

Skaraborg och Sverige har stora utmaningar för att utveckla kunskapsskolan för alla elever. Vi kommer fortsätta presentera förslag för en bättre skola, för att stärka medarbetare, lärare, pedagoger, skolledare m fl. Sverige och Skaraborg kan mer.

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.