06 aug 2015 06:00

06 aug 2015 06:00

Regeringens politik hotar ungdomsjobben

Debatt:

Den 1 augusti höjde regeringen med Socialdemokraterna i spetsen arbetsgivaravgifterna för ungdomar från 10,21 procent till 25,46 procent. Denna höjning innebär att det blir en ökad kostnad på 40 000 kronor om året för varje ung anställd. Detta hotar jobben i Skaraborg och i resten av landet. Var sjunde person befinner sig i utanförskap och arbetslöshet och många av dessa är unga. För många ungdomar är det redan svårt att hitta det första jobbet och komma in på arbetsmarknaden.

Det är därför uppseendeväckande att regeringen tillsammans med V och också SD vill göra det ännu svårare för unga att komma in i arbetsmarknaden genom att göra det dyrare att anställa unga. Till och med regeringens egna beräkningar av Finanspolitiska rådet bedömer att regeringens politik kommer att leda till cirka 37 000 färre jobb. Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår speciellt hårt mot turistnäringen, restauranger, många serviceyrken, butiker, industrier, landsbygdsföretag, vården och kommunerna i Skaraborg som har många anställda ungdomar.

När höjningen är genomförd fullt ut innebär det enligt en tidigare utredning från RUT att Skaraborgs arbetsgivare ska betala över 500 miljoner mer i arbetsgivaravgifter per år för sina anställda ungdomar. Det är klart att detta kommer innebära att färre anställs och att de ungdomar som redan är anställda riskerar att förlora sitt jobb. Skaraborgs arbetsgivare och ungdomar behöver inte en politik som gör det svårare för våra ungdomar att få ett jobb och bli anställda, varför har S-regeringen valt att jaga ungdomarna bort från sina jobb?

Nya Moderaterna vill inte höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar, vi vill istället satsa på fler lärlingsjobb och bättre yrkesutbildning. Vi vill även göra det mera lönsamt att arbeta för alla med små inkomster och underlätta ytterligare för flera att få sitt första jobb. Vi har därför föreslagit satsningar på cirka 10 miljarder kronor för att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden.

Medan Nya Moderaterna presenterar förslag för framtiden och för flera jobb i Sverige sätter regeringen igång med sin politik som leder till arbetslöshet. Höjningen av arbetsgivaravgifterna, höjningen av bensinskatten, den planerade kilometerskatten och försämringen av ROT och RUT är ett hårt slag mot Skaraborg och mot Sverige. Regeringens politik orsakar nu ytterligare kostnader för Skaraborgs kommunala och privata arbetsgivare med över 500 miljoner kronor per år. Det kommer leda till att ungdomar får ännu svårare att få ett jobb och det kan väl knappast vara rätt politik att jaga bort ungdomarna från sina jobb. Vi moderater säger nej till denna extra skatt på ungdomsjobb!

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot, Skaraborg

Den 1 augusti höjde regeringen med Socialdemokraterna i spetsen arbetsgivaravgifterna för ungdomar från 10,21 procent till 25,46 procent. Denna höjning innebär att det blir en ökad kostnad på 40 000 kronor om året för varje ung anställd. Detta hotar jobben i Skaraborg och i resten av landet. Var sjunde person befinner sig i utanförskap och arbetslöshet och många av dessa är unga. För många ungdomar är det redan svårt att hitta det första jobbet och komma in på arbetsmarknaden.

Det är därför uppseendeväckande att regeringen tillsammans med V och också SD vill göra det ännu svårare för unga att komma in i arbetsmarknaden genom att göra det dyrare att anställa unga. Till och med regeringens egna beräkningar av Finanspolitiska rådet bedömer att regeringens politik kommer att leda till cirka 37 000 färre jobb. Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar slår speciellt hårt mot turistnäringen, restauranger, många serviceyrken, butiker, industrier, landsbygdsföretag, vården och kommunerna i Skaraborg som har många anställda ungdomar.

När höjningen är genomförd fullt ut innebär det enligt en tidigare utredning från RUT att Skaraborgs arbetsgivare ska betala över 500 miljoner mer i arbetsgivaravgifter per år för sina anställda ungdomar. Det är klart att detta kommer innebära att färre anställs och att de ungdomar som redan är anställda riskerar att förlora sitt jobb. Skaraborgs arbetsgivare och ungdomar behöver inte en politik som gör det svårare för våra ungdomar att få ett jobb och bli anställda, varför har S-regeringen valt att jaga ungdomarna bort från sina jobb?

Nya Moderaterna vill inte höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar, vi vill istället satsa på fler lärlingsjobb och bättre yrkesutbildning. Vi vill även göra det mera lönsamt att arbeta för alla med små inkomster och underlätta ytterligare för flera att få sitt första jobb. Vi har därför föreslagit satsningar på cirka 10 miljarder kronor för att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden.

Medan Nya Moderaterna presenterar förslag för framtiden och för flera jobb i Sverige sätter regeringen igång med sin politik som leder till arbetslöshet. Höjningen av arbetsgivaravgifterna, höjningen av bensinskatten, den planerade kilometerskatten och försämringen av ROT och RUT är ett hårt slag mot Skaraborg och mot Sverige. Regeringens politik orsakar nu ytterligare kostnader för Skaraborgs kommunala och privata arbetsgivare med över 500 miljoner kronor per år. Det kommer leda till att ungdomar får ännu svårare att få ett jobb och det kan väl knappast vara rätt politik att jaga bort ungdomarna från sina jobb. Vi moderater säger nej till denna extra skatt på ungdomsjobb!

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.