05 aug 2015 06:00

05 aug 2015 06:00

Den militära alliansfriheten har spelat ut sin roll

Debatt: Försvaret

Den oroande omvärldsutvecklingen med ökade spänningar i Östersjön kräver åtgärder på flera nivåer. Vi behöver stärka den svenska säkerhets- och försvarsförmågan. Med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld ökar också kraven på den svenska utrikespolitiken. Nya Moderaterna efterlyser en tydlig färdplan för ett svenskt medlemskap i Nato. Den rödgröna regeringen med statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström måste se den nya verkligheten. Den svenska militära alliansfriheten har spelat ut sin roll.

Enligt en ny rapport från den amerikanska tankesmedjan Cepa övade Ryssland med 33 000 soldater i mars i år på att invadera Gotland, Åland, Bornholm och norra Norge. Alla dessa platser är strategiskt viktiga för försvaret av de baltiska staterna, både ur Natos och Rysslands synvinkel.

Den rödgröna regeringen menar att Sveriges militära alliansfrihet räddar oss. Enligt regeringen kommer vi att kunna stå utanför en konflikt i vårt närområde, Sverige står ju utanför Nato. Så ser inte verkligheten ut. År 2009 antogs den svenska solidaritetsförklaringen och samma år trädde Lissabonfördraget i kraft med dess solidaritetsklausuler. Våra försvarspolitiska samarbeten bland annat det fördjupande samarbetet med Nato påverkar också alliansfriheten.

Under förra mandatperioden beslutade Alliansregeringen om en översyn av Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten. Utredaren Tomas Bertelman, Sveriges tidigare ambassadör i Moskva, menar att Sveriges försvarssamarbete med Nato gör att Sverige ses som en del i den västliga militäralliansen. Det Bertelman kommer fram till är att Ryssland och andra aktörer kan räkna Sverige som en del i Natos allians. Detta utan att vi omfattas av Natos kollektiva försvarsgaranti.

Nya Moderaterna efterlyser en tydlig färdplan för ett svenskt medlemskap i Nato. Målet är en svensk ansökan under nästa mandatperiod. Detta kräver förberedelser och en bred nationell debatt om Sveriges framtida säkerhet och försvar.

Sverige gör rätt som fördjupar försvarssamarbetet med Nato. Men den svenska militära alliansfriheten är ur takt med tiden. Den rödgröna regeringen kan inte fortsätta att möta den mycket oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld och vårt närområde med skygglappar. Stefan Löfven och Margot Wallström måste se verkligheten för vad den är och börja planera för att föra Sverige mot ett Natomedlemskap.

Karin Enström (M)

Utrikespolitisk talesperson samt vice ordförande riksdagens utrikesutskott

Den oroande omvärldsutvecklingen med ökade spänningar i Östersjön kräver åtgärder på flera nivåer. Vi behöver stärka den svenska säkerhets- och försvarsförmågan. Med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld ökar också kraven på den svenska utrikespolitiken. Nya Moderaterna efterlyser en tydlig färdplan för ett svenskt medlemskap i Nato. Den rödgröna regeringen med statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström måste se den nya verkligheten. Den svenska militära alliansfriheten har spelat ut sin roll.

Enligt en ny rapport från den amerikanska tankesmedjan Cepa övade Ryssland med 33 000 soldater i mars i år på att invadera Gotland, Åland, Bornholm och norra Norge. Alla dessa platser är strategiskt viktiga för försvaret av de baltiska staterna, både ur Natos och Rysslands synvinkel.

Den rödgröna regeringen menar att Sveriges militära alliansfrihet räddar oss. Enligt regeringen kommer vi att kunna stå utanför en konflikt i vårt närområde, Sverige står ju utanför Nato. Så ser inte verkligheten ut. År 2009 antogs den svenska solidaritetsförklaringen och samma år trädde Lissabonfördraget i kraft med dess solidaritetsklausuler. Våra försvarspolitiska samarbeten bland annat det fördjupande samarbetet med Nato påverkar också alliansfriheten.

Under förra mandatperioden beslutade Alliansregeringen om en översyn av Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten. Utredaren Tomas Bertelman, Sveriges tidigare ambassadör i Moskva, menar att Sveriges försvarssamarbete med Nato gör att Sverige ses som en del i den västliga militäralliansen. Det Bertelman kommer fram till är att Ryssland och andra aktörer kan räkna Sverige som en del i Natos allians. Detta utan att vi omfattas av Natos kollektiva försvarsgaranti.

Nya Moderaterna efterlyser en tydlig färdplan för ett svenskt medlemskap i Nato. Målet är en svensk ansökan under nästa mandatperiod. Detta kräver förberedelser och en bred nationell debatt om Sveriges framtida säkerhet och försvar.

Sverige gör rätt som fördjupar försvarssamarbetet med Nato. Men den svenska militära alliansfriheten är ur takt med tiden. Den rödgröna regeringen kan inte fortsätta att möta den mycket oroande säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld och vårt närområde med skygglappar. Stefan Löfven och Margot Wallström måste se verkligheten för vad den är och börja planera för att föra Sverige mot ett Natomedlemskap.

Karin Enström (M)

Utrikespolitisk talesperson samt vice ordförande riksdagens utrikesutskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.