24 jul 2015 06:00

24 jul 2015 06:00

Gör en översyn av Arbetsförmedlingen

Debatt:

Läget på arbetsmarknaden är annorlunda idag än för 20 år sedan. Bland annat behöver fler ett mer omfattande stöd än tidigare. I två tillkännagivanden har riksdagen under våren påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som Alliansregeringen tillsatte. Det finns starka skäl att göra den första större översynen på 20 år. Förtroendet är lågt och det finns stora utmaningar. I Almedalen aviserade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att direktiv för en utredning ska komma under hösten. Det är ett välkommet besked. Men det återstår att se vad direktiven innehåller.

Moderaternas syn på saken är tydlig. Översynen bör gå igenom hela organisationen och styrningen, men också de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Kontakterna med arbetsgivare ska analyseras, eftersom goda kontakter är en förutsättning för att förbättra matchningen. Utredningen bör också se över hur andra aktörer kan bidra till att hjälpa människor att komma i jobb. Tyvärr har Socialdemokraterna i regeringsställning visat en tämligen nonchalant inställning till riksdagens tillkännagivanden.

Nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) påpekade gång på gång i valrörelsen att en reformering av Arbetsförmedlingen skulle vara en av de första åtgärderna i regeringsställning. Men istället för att fortsätta den utredning som pågick, valde regeringen att sparka ansvarig utredare, avveckla utredningen och tillsätta en myndighetsanalys via Statskontoret. Ett uppdrag som genomförs regelmässigt på myndigheter. Dessutom omfattade uppdraget till Statskontoret enbart intern ledning och styrning.

Under Alliansregeringens tid sjönk utanförskapet med drygt 200 000 personer. När Moderaterna nu förnyar sin politik gör vi det mot bakgrund av det nya utanförskap som växer fram bland unga och utrikes födda med låg utbildning. Därför är det viktigt att vi utvecklar nya förslag för att fler ska kunna få sitt första jobb. I den strävan är det viktigt att den breda översynen av Arbetsförmedlingen återupptas.

Jenny Petersson (M)

Riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet

Läget på arbetsmarknaden är annorlunda idag än för 20 år sedan. Bland annat behöver fler ett mer omfattande stöd än tidigare. I två tillkännagivanden har riksdagen under våren påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som Alliansregeringen tillsatte. Det finns starka skäl att göra den första större översynen på 20 år. Förtroendet är lågt och det finns stora utmaningar. I Almedalen aviserade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att direktiv för en utredning ska komma under hösten. Det är ett välkommet besked. Men det återstår att se vad direktiven innehåller.

Moderaternas syn på saken är tydlig. Översynen bör gå igenom hela organisationen och styrningen, men också de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Kontakterna med arbetsgivare ska analyseras, eftersom goda kontakter är en förutsättning för att förbättra matchningen. Utredningen bör också se över hur andra aktörer kan bidra till att hjälpa människor att komma i jobb. Tyvärr har Socialdemokraterna i regeringsställning visat en tämligen nonchalant inställning till riksdagens tillkännagivanden.

Nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) påpekade gång på gång i valrörelsen att en reformering av Arbetsförmedlingen skulle vara en av de första åtgärderna i regeringsställning. Men istället för att fortsätta den utredning som pågick, valde regeringen att sparka ansvarig utredare, avveckla utredningen och tillsätta en myndighetsanalys via Statskontoret. Ett uppdrag som genomförs regelmässigt på myndigheter. Dessutom omfattade uppdraget till Statskontoret enbart intern ledning och styrning.

Under Alliansregeringens tid sjönk utanförskapet med drygt 200 000 personer. När Moderaterna nu förnyar sin politik gör vi det mot bakgrund av det nya utanförskap som växer fram bland unga och utrikes födda med låg utbildning. Därför är det viktigt att vi utvecklar nya förslag för att fler ska kunna få sitt första jobb. I den strävan är det viktigt att den breda översynen av Arbetsförmedlingen återupptas.

Jenny Petersson (M)

Riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.