27 apr 2015 06:00

27 apr 2015 06:00

Vi gör olika prioriteringar

Replik: Vårbudgeten

Cecilia Widegren väljer ett lite högt och nästan raljerande tonläge i svaret på min artikel om de förbättringar som människor som idag har en ansträngd ekonomi får, i och med vårbudgeten. Men det bottnar väl i att Cecilia Widegren och jag inte har riktigt samma agenda.

Åratal av bland annat skattesänkningar och försämringar i a-kassa och den i mitt tycke felaktiga omfördelning som det fört med sig, är ett tecken på att vi gör olika prioriteringar. Men jag kommer fortsätta att hurra (om vi nu ska använda det uttrycket) när det genomförs förbättringar som minskar inkomstskillnader och klyftor i samhället.

Satsningar inom äldreomsorgen är nödvändiga och kommer att kräva mer resurser framöver. Regeringen tillför en miljard i vårbudgeten. Precis som Cecilia Widegren (och jättemånga andra alliansdebattörer) påpekat görs samtidigt neddragningar på andra områden inom äldreomsorgen. Ni har rätt, för år 2015 innebär det nästan ett nollsummespel. 2016 däremot blir nettoeffekten en dryg miljard för kommunsektorn för satsning på ökad bemanning. Men glöm inte bort, om regeringens budget röstats igenom redan i höstas hade satsningen på äldreomsorgen fått genomslag även i år.

ROT-avdraget har tjänat många bra syften och inneburit fler arbetstillfällen. Nu tas inte avdraget bort, men kommer förmodligen förändras. I det förslag som nu diskuteras föreslås taket vara oförändrat på 50 000 kr medan subventionsgraden sänks till 30 %. Den totala skattereduktion som man kan få idag skulle i så fall gälla även i fortsättningen, däremot krävs att den som beställer jobbet betalar mer för att få ut maximal skattereduktion.

Jag tror att regeringen gjort bedömningen utifrån att reformen genom åren blivit allt dyrare, och att man tror att sysselsättningseffekten av en sådan förändring skulle bli relativt liten. Dessutom behövs resurser för andra åtgärder som har betydelse för sysselsättningen.

Marie Engström Rosengren

Vänsterpartiet

Åratal av bland annat skattesänkningar och försämringar i a-kassa och den i mitt tycke felaktiga omfördelning som det fört med sig, är ett tecken på att vi gör olika prioriteringar. Men jag kommer fortsätta att hurra (om vi nu ska använda det uttrycket) när det genomförs förbättringar som minskar inkomstskillnader och klyftor i samhället.

Satsningar inom äldreomsorgen är nödvändiga och kommer att kräva mer resurser framöver. Regeringen tillför en miljard i vårbudgeten. Precis som Cecilia Widegren (och jättemånga andra alliansdebattörer) påpekat görs samtidigt neddragningar på andra områden inom äldreomsorgen. Ni har rätt, för år 2015 innebär det nästan ett nollsummespel. 2016 däremot blir nettoeffekten en dryg miljard för kommunsektorn för satsning på ökad bemanning. Men glöm inte bort, om regeringens budget röstats igenom redan i höstas hade satsningen på äldreomsorgen fått genomslag även i år.

ROT-avdraget har tjänat många bra syften och inneburit fler arbetstillfällen. Nu tas inte avdraget bort, men kommer förmodligen förändras. I det förslag som nu diskuteras föreslås taket vara oförändrat på 50 000 kr medan subventionsgraden sänks till 30 %. Den totala skattereduktion som man kan få idag skulle i så fall gälla även i fortsättningen, däremot krävs att den som beställer jobbet betalar mer för att få ut maximal skattereduktion.

Jag tror att regeringen gjort bedömningen utifrån att reformen genom åren blivit allt dyrare, och att man tror att sysselsättningseffekten av en sådan förändring skulle bli relativt liten. Dessutom behövs resurser för andra åtgärder som har betydelse för sysselsättningen.

Marie Engström Rosengren

Vänsterpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.