20 apr 2015 06:00

20 apr 2015 06:00

Kommer utredningen för sent?

Debatt: Skatteverkets flytt

Skatteverket har, den 24 mars, föreslagit att genom flytt från mindre orter centralisera sin verksamhet. Detta förslag går stick i stäv med riksdagens syn på inomregional balans. Undertecknade ifrågasätter Skatteverkets agerande.

Vi kommunstyrelseordförande har räknat på konsekvenserna i händelse av att detta beslut går igenom. I exempelvis Mariestad förloras 80 statliga arbetstillfällen. Detta kan jämföras med att Göteborg skulle tappa 1600 arbetstillfällen. I Lycksele ska enligt förslaget 30 arbetstillfällen flyttas till Umeå och 30 Lyckselejobb motsvarar 300 arbetstillfällen i Umeå eller 5 000 i Stockholm. Denna ekvation är gjord av alla utpekade kommuner. Vi är alla överens om att resultatet blir mycket negativa konsekvenser för kommunernas utveckling i framtiden om Skatteverket genomför den föreslagna flytten.

Det är inte något nytt att Sveriges kommuners samhällsutveckling är beroende av att ungdomar skaffar sig eftergymnasial utbildning på högskolor eller universitet i de stora städerna och att de efter utbildningen återvänder till sin hemkommun för att bo och arbeta. Statliga myndigheter har i detta ett enormt ansvar för att behålla och utlokalisera statliga arbetstillfällen på mindre orter och att minska urbaniseringen som sker över hela Sverige.

Vi kommunstyrelseordförande upplever civilminister Ardalan Shekarabis (S) uttalande om att det inte finns något helhetsperspektiv på var de statliga jobben finns i landet som mycket positivt. Civilministern tillsammans med regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild för att kunna styra lokaliseringen hårdare. Också det ser vi som mycket positivt. Men - vi kommunstyrelseordförande - är mycket oroliga över att denna utredning som civilministern föreslagit kommer först efter att Skatteverkets tänkta centraliseringsförslag redan genomförts och då saknar verkan.

Samtliga kommunstyrelseordförande nedan vill därför träffa finansminister Magdalena Andersson snarast för att gemensamt framföra, att den utredning som civilministern begärt, måste genomförs innan Skatteverket stänger de nio utpekade kontoren.

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Lilly Bäcklund (S)

ks ordf. Lycksele

Hans-Göran Johansson (C)

ks ordf. Värnamo

Mikael Löthstam (S)

ks ordf. Hudiksvall

Lars Nyander (S)

ks ordf. Ängelholm

Karl-Erik Olsson (S)

ks ordf. Simrishamn

Leif Pettersson (S)

ks ordf. Ludvika

Helena Proos (S)

ks ordf. Enköping

Henrik Tvarnö (S)

ks ordf. Vetlanda

Vi kommunstyrelseordförande har räknat på konsekvenserna i händelse av att detta beslut går igenom. I exempelvis Mariestad förloras 80 statliga arbetstillfällen. Detta kan jämföras med att Göteborg skulle tappa 1600 arbetstillfällen. I Lycksele ska enligt förslaget 30 arbetstillfällen flyttas till Umeå och 30 Lyckselejobb motsvarar 300 arbetstillfällen i Umeå eller 5 000 i Stockholm. Denna ekvation är gjord av alla utpekade kommuner. Vi är alla överens om att resultatet blir mycket negativa konsekvenser för kommunernas utveckling i framtiden om Skatteverket genomför den föreslagna flytten.

Det är inte något nytt att Sveriges kommuners samhällsutveckling är beroende av att ungdomar skaffar sig eftergymnasial utbildning på högskolor eller universitet i de stora städerna och att de efter utbildningen återvänder till sin hemkommun för att bo och arbeta. Statliga myndigheter har i detta ett enormt ansvar för att behålla och utlokalisera statliga arbetstillfällen på mindre orter och att minska urbaniseringen som sker över hela Sverige.

Vi kommunstyrelseordförande upplever civilminister Ardalan Shekarabis (S) uttalande om att det inte finns något helhetsperspektiv på var de statliga jobben finns i landet som mycket positivt. Civilministern tillsammans med regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild för att kunna styra lokaliseringen hårdare. Också det ser vi som mycket positivt. Men - vi kommunstyrelseordförande - är mycket oroliga över att denna utredning som civilministern föreslagit kommer först efter att Skatteverkets tänkta centraliseringsförslag redan genomförts och då saknar verkan.

Samtliga kommunstyrelseordförande nedan vill därför träffa finansminister Magdalena Andersson snarast för att gemensamt framföra, att den utredning som civilministern begärt, måste genomförs innan Skatteverket stänger de nio utpekade kontoren.

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Lilly Bäcklund (S)

ks ordf. Lycksele

Hans-Göran Johansson (C)

ks ordf. Värnamo

Mikael Löthstam (S)

ks ordf. Hudiksvall

Lars Nyander (S)

ks ordf. Ängelholm

Karl-Erik Olsson (S)

ks ordf. Simrishamn

Leif Pettersson (S)

ks ordf. Ludvika

Helena Proos (S)

ks ordf. Enköping

Henrik Tvarnö (S)

ks ordf. Vetlanda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.