17 apr 2015 06:00

17 apr 2015 06:00

Kvinnor och låginkomsttagare gynnas

Replik: Vårbudgeten

Med rubriken ”Vänsterregeringen slår mot hushållen” går bland andra riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) till angrepp mot regeringens vårbudget. Artikeln kan sägas vara en sammanfattning av den kritik som i dagarna förts fram från den borgerliga oppositionen.

Det var främst en rubrik som fick mig att höja på ögonbrynen nämligen ”Sämre ekonomi för vanliga hushåll i Skaraborg”.

Vanliga i det här sammanhanget, exemplifieras med ett hushåll som hittills använt genomsnittligt rot-avdrag och har två (!) bilar. Om Widegren med genomsnittligt rot-avdrag menar avdrag i jämförelse med alla invånare eller med de som någon gång använt rot-avdrag, framgår inte. En inte helt oviktig undran då summorna avviker avsevärt och kan få helt olika betydelse i ett sådant påstående.

Oavsett det vet vi att avdraget utnyttjas mer vid högre inkomster, enligt SCB:s statistik. Därmed inte sagt att rot-avdraget kan ha sina fördelar.

I vilket fall som helst gläds jag åt att vårbudgeten är den första budgeten på länge där människor med lägre inkomster får jämförelsevis mer och där kvinnor gynnas. Vänsterpartiets påverkan har haft betydelse.

Samtliga alliansbudgetar har hittills visat en omvänd fördelningsprofil. Nu har vi fått en budget som vänder den trenden. Sådana saker som höjt underhållsstöd till ensamföräldrar, glasögonbidrag och kostnadsfri medicin till barn, höjt bostadstillägg för pensionärer, förbättringar i a-kassa och sjuk- och aktivitetsersättning får tillsammans med jobb- och utbildningssatsningar direkt betydelse i människors vardag.

Marie Engström Rosengren

vänsterpartiet

Vanliga i det här sammanhanget, exemplifieras med ett hushåll som hittills använt genomsnittligt rot-avdrag och har två (!) bilar. Om Widegren med genomsnittligt rot-avdrag menar avdrag i jämförelse med alla invånare eller med de som någon gång använt rot-avdrag, framgår inte. En inte helt oviktig undran då summorna avviker avsevärt och kan få helt olika betydelse i ett sådant påstående.

Oavsett det vet vi att avdraget utnyttjas mer vid högre inkomster, enligt SCB:s statistik. Därmed inte sagt att rot-avdraget kan ha sina fördelar.

I vilket fall som helst gläds jag åt att vårbudgeten är den första budgeten på länge där människor med lägre inkomster får jämförelsevis mer och där kvinnor gynnas. Vänsterpartiets påverkan har haft betydelse.

Samtliga alliansbudgetar har hittills visat en omvänd fördelningsprofil. Nu har vi fått en budget som vänder den trenden. Sådana saker som höjt underhållsstöd till ensamföräldrar, glasögonbidrag och kostnadsfri medicin till barn, höjt bostadstillägg för pensionärer, förbättringar i a-kassa och sjuk- och aktivitetsersättning får tillsammans med jobb- och utbildningssatsningar direkt betydelse i människors vardag.

Marie Engström Rosengren

vänsterpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.