27 mar 2015 06:00

27 mar 2015 06:00

Fler i arbete, vägen framåt

Replik:

Svar till (S) riksdagsledamöters debattartikel i MT den 18/3

Att skapa fler vägar, fortsätta sänka trösklar, för fler att kunna och deltaga i arbetslivet, efter bästa förmåga, inte minst genom arbetsträning och rehabilitering, är grundläggande för Moderaterna och Allianspartierna. Vägen framåt är att fortsätta stärka arbetslinjen, fler vägar till jobb och fler i arbete.

Alla som vill och kan arbeta, åtminstone delar av en arbetsdag, ska ges den möjligheten, vilket bör vara strävan. Det är när man känner och upplever att man gör skillnad och får delta i arbetsgemenskap som fler växer och utvecklas. Därtill kan fler försörja sig.

År 2006 mitt i en ekonomisk högkonjunktur och med en socialdemokratisk regering arbetade svenska folket 7 072 miljoner timmar. År 2013, fortfarande i den längsta ekonomiska krisen i världen sedan depressionen på 1930-talet, arbetade svenska folket 7511 miljoner timmar, enligt SCB. Det är antalet arbetade timmar som bygger välstånd och skapar möjligheter till mer resurser till skola och vård.

(S)-riksdagsledamöterna Lundh Sammeli och Ohlsson, försöker dölja det faktum att utanförskapet minskade med ungefär 200 000 människor när alliansregeringen hade ansvaret. Över 300 000 fler människor hade förra året ett jobb att gå till jämfört med i högkonjunkturen 2006, enligt SCB. Alliansens arbetslinje hade ersatt (S) bidragslinje.

Nu får vi inte blunda för att antalet korttidssjukskrivna ökar igen. Det är allvarligt och moderaterna är ödmjuka. Men svaren ligger inte i att återgå till gamla lösningar som inte höll måttet inte ens förr. Mer än varannan skattekrona vill (S) spendera i sin budget till ökade bidrag och utbyggda transfereringssystem. Höja skatter och avgifter på arbete och försämra det populära ROT-avdraget som bara i Skaraborg skapat över 800 fler företagare. Till och med LO, som med SACO vill att värnskatten tas bort och att skatterna på arbete inte bör höjas.

Mitt i högkonjunkturen 2006 förtidspensionerades över 140 människor ut ur arbetskraften varje dag, året om. Det var inte att ta ansvar på bästa sätt för att fler människor skulle kunna ta sig från ett utanförskap in i en arbetsgemenskap. Nu behövs en modern, stabil och trygg sjukförsäkring, omställning och rehabilitering, för fler tillbaka till arbetsmarknaden.

Det gäller att stå upp för arbetslinjen alla dagar om året. Mer, fler och högre bidrag och ersättningar för att inte arbeta leder fel. Arbetade timmar avgör vår framtid. Det är fler nya företag, entreprenörskap och människor som arbetar som bygger Sverige och Skaraborg starkt.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Svar till (S) riksdagsledamöters debattartikel i MT den 18/3

Att skapa fler vägar, fortsätta sänka trösklar, för fler att kunna och deltaga i arbetslivet, efter bästa förmåga, inte minst genom arbetsträning och rehabilitering, är grundläggande för Moderaterna och Allianspartierna. Vägen framåt är att fortsätta stärka arbetslinjen, fler vägar till jobb och fler i arbete.

Alla som vill och kan arbeta, åtminstone delar av en arbetsdag, ska ges den möjligheten, vilket bör vara strävan. Det är när man känner och upplever att man gör skillnad och får delta i arbetsgemenskap som fler växer och utvecklas. Därtill kan fler försörja sig.

År 2006 mitt i en ekonomisk högkonjunktur och med en socialdemokratisk regering arbetade svenska folket 7 072 miljoner timmar. År 2013, fortfarande i den längsta ekonomiska krisen i världen sedan depressionen på 1930-talet, arbetade svenska folket 7511 miljoner timmar, enligt SCB. Det är antalet arbetade timmar som bygger välstånd och skapar möjligheter till mer resurser till skola och vård.

(S)-riksdagsledamöterna Lundh Sammeli och Ohlsson, försöker dölja det faktum att utanförskapet minskade med ungefär 200 000 människor när alliansregeringen hade ansvaret. Över 300 000 fler människor hade förra året ett jobb att gå till jämfört med i högkonjunkturen 2006, enligt SCB. Alliansens arbetslinje hade ersatt (S) bidragslinje.

Nu får vi inte blunda för att antalet korttidssjukskrivna ökar igen. Det är allvarligt och moderaterna är ödmjuka. Men svaren ligger inte i att återgå till gamla lösningar som inte höll måttet inte ens förr. Mer än varannan skattekrona vill (S) spendera i sin budget till ökade bidrag och utbyggda transfereringssystem. Höja skatter och avgifter på arbete och försämra det populära ROT-avdraget som bara i Skaraborg skapat över 800 fler företagare. Till och med LO, som med SACO vill att värnskatten tas bort och att skatterna på arbete inte bör höjas.

Mitt i högkonjunkturen 2006 förtidspensionerades över 140 människor ut ur arbetskraften varje dag, året om. Det var inte att ta ansvar på bästa sätt för att fler människor skulle kunna ta sig från ett utanförskap in i en arbetsgemenskap. Nu behövs en modern, stabil och trygg sjukförsäkring, omställning och rehabilitering, för fler tillbaka till arbetsmarknaden.

Det gäller att stå upp för arbetslinjen alla dagar om året. Mer, fler och högre bidrag och ersättningar för att inte arbeta leder fel. Arbetade timmar avgör vår framtid. Det är fler nya företag, entreprenörskap och människor som arbetar som bygger Sverige och Skaraborg starkt.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.