22 jan 2015 06:00

29 jan 2015 10:39

Gräv ner kabel för säker elförsörjning

DEBATT: Strömavbrott

Så ser vi återigen att det är skillnad mellan landsbygd och stad. Det som utlöser ramaskri i staden anses fortfarande normalt på landet. Strömavbrott alltså. Att nätbolagen fortfarande, 10 år efter Gudrun, ännu inte klarat av att gräva ner sitt lokalnät är inte acceptabelt.

Luftledningar är omoderna. Att gräva ner lokalnätet borde vara ett krav från riksdag och regering. Företagare på landsbygden har lika stora behov av en säker elförsörjning som företagen i städerna. Lantbruket har många elberoende maskiner och utrustning som måste fungera dygnet runt oavsett väder för att djuren skall kunna skötas.

Oavsett att man har reservelverk, djurskyddslagen är tydlig på att djurskyddet inte får eftersättas, så räcker inte det att hålla igång allt fullt ut. Det är markägare som fått släppa till mark för luftledningar, på olika spänningsnivåer, sedan elen introducerades. I motsats till vårt grannland Danmark fortsätter Sverige att bygga luftledningar, både regionalt och nationellt. När de som äger marken kräver kabel och årliga ersättningar idiotförklaras de. Det verkar vara en självklarhet att släppa till mark för en usel ersättning, till råga för all framtid, för att övriga skall få el. Men varför får de inte ens tillgång till ström själva vid oväder?

Tekniken finns för alla spänningsnivåer att markförlägga. Bland annat i Karlskrona finns en kabeltillverkare som är världsledande. Visst är det dyrare initialt att lägga kabel men de samhällsekonomiska vinsterna blir stora. Mycket skog sparas och odlingshindren på åkrarna försvinner. En ren vinst är att de elektromagnetiska fälten, vars skadeverkningar är dåligt utredda, i stort sett blir försumbara med kabel på grund av kabelns isolering och de täckande massorna. Jo även markkablar tar mark i anspråk men i så mycket mindre omfattning. Och de har den fördelen att de kan läggas i vägen eller i dess omedelbara anslutning. Kombinationen cykelbana och kabel är ett bra alternativ.

Tyvärr tillåter statsmakterna att verk och myndigheter får fortsätta med sitt stuprörstänkande. Samarbete och samplanering borde vara ett krav. Det planeras för ny järnväg mellan Göteborg - Jönköping - Stockholm. Har någon över huvud taget tänkt på att samtidigt planera för kraftkablar?

Skall det verkligen vara nödvändigt att skaffa reservelverk för att nätbolagen inte klarar sina distributionsuppgifter?

Vågar statsmakterna sätta krav på ett markförlagt elnät

Elisabeth Thisner

Ordförande LRF Mariestad

Luftledningar är omoderna. Att gräva ner lokalnätet borde vara ett krav från riksdag och regering. Företagare på landsbygden har lika stora behov av en säker elförsörjning som företagen i städerna. Lantbruket har många elberoende maskiner och utrustning som måste fungera dygnet runt oavsett väder för att djuren skall kunna skötas.

Oavsett att man har reservelverk, djurskyddslagen är tydlig på att djurskyddet inte får eftersättas, så räcker inte det att hålla igång allt fullt ut. Det är markägare som fått släppa till mark för luftledningar, på olika spänningsnivåer, sedan elen introducerades. I motsats till vårt grannland Danmark fortsätter Sverige att bygga luftledningar, både regionalt och nationellt. När de som äger marken kräver kabel och årliga ersättningar idiotförklaras de. Det verkar vara en självklarhet att släppa till mark för en usel ersättning, till råga för all framtid, för att övriga skall få el. Men varför får de inte ens tillgång till ström själva vid oväder?

Tekniken finns för alla spänningsnivåer att markförlägga. Bland annat i Karlskrona finns en kabeltillverkare som är världsledande. Visst är det dyrare initialt att lägga kabel men de samhällsekonomiska vinsterna blir stora. Mycket skog sparas och odlingshindren på åkrarna försvinner. En ren vinst är att de elektromagnetiska fälten, vars skadeverkningar är dåligt utredda, i stort sett blir försumbara med kabel på grund av kabelns isolering och de täckande massorna. Jo även markkablar tar mark i anspråk men i så mycket mindre omfattning. Och de har den fördelen att de kan läggas i vägen eller i dess omedelbara anslutning. Kombinationen cykelbana och kabel är ett bra alternativ.

Tyvärr tillåter statsmakterna att verk och myndigheter får fortsätta med sitt stuprörstänkande. Samarbete och samplanering borde vara ett krav. Det planeras för ny järnväg mellan Göteborg - Jönköping - Stockholm. Har någon över huvud taget tänkt på att samtidigt planera för kraftkablar?

Skall det verkligen vara nödvändigt att skaffa reservelverk för att nätbolagen inte klarar sina distributionsuppgifter?

Vågar statsmakterna sätta krav på ett markförlagt elnät

Elisabeth Thisner

Ordförande LRF Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.