09 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Värna sjukförsäkringsreformen

Svenskar är sedan 2006/2007 inte mer sjukfrånvarande än andra. Situationen är relativt ny och samtidigt mycket glädjande för Sverige och svenskarna.

Sjukfrånvaro på kort och lång sikt utgör en påglig del av statens kostnader. Varje sjukdag som kan undvikas är därför av stort värde för landets ekonomi. Minst lika viktigt är det givetvis för individ och organisation. Sedan 2007 har sjuktalen fallit kraftigt. John Selander, professor i rehabiliteringsvetenskap, nämner ett antal troliga förklaringar till denna positiva utveckling. Sjukförsäkringens attraktivitet har minskats i förhållande till arbetets. Jobbskatteavdragen, i kombination med införandet av rehabiliteringskedjan och den bortre tidsgränsen, har i samverkan pressat ned sjuktalen till en historiskt låg nivå. Enligt Försäkringskassan har rehabiliteringskedjan haft stor betydelse för den lägre sjukfrånvaron samtidigt som ny forskning visar att rehabiliteringsarbetet fungerar allt bättre. Selander konstaterar också att det inom forskningen är väl belagt att individen påverkas av ekonomiska incitament.

Ett av regeringens bärande löften är att ta bort den bortre tidsgränsen och att göra sjukförsäkringen attraktivare i förhållande till arbete. Det kan verka humant och lockande men strider uppenbart mot både forskning och empiri. Och kosta lär det också göra, såväl ekonomiskt som mänskligt.

Sjukfrånvaro på kort och lång sikt utgör en påglig del av statens kostnader. Varje sjukdag som kan undvikas är därför av stort värde för landets ekonomi. Minst lika viktigt är det givetvis för individ och organisation. Sedan 2007 har sjuktalen fallit kraftigt. John Selander, professor i rehabiliteringsvetenskap, nämner ett antal troliga förklaringar till denna positiva utveckling. Sjukförsäkringens attraktivitet har minskats i förhållande till arbetets. Jobbskatteavdragen, i kombination med införandet av rehabiliteringskedjan och den bortre tidsgränsen, har i samverkan pressat ned sjuktalen till en historiskt låg nivå. Enligt Försäkringskassan har rehabiliteringskedjan haft stor betydelse för den lägre sjukfrånvaron samtidigt som ny forskning visar att rehabiliteringsarbetet fungerar allt bättre. Selander konstaterar också att det inom forskningen är väl belagt att individen påverkas av ekonomiska incitament.

Ett av regeringens bärande löften är att ta bort den bortre tidsgränsen och att göra sjukförsäkringen attraktivare i förhållande till arbete. Det kan verka humant och lockande men strider uppenbart mot både forskning och empiri. Och kosta lär det också göra, såväl ekonomiskt som mänskligt.

  • Sivert Aronsson (FP)GÖTEBORG

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.