09 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Rim om närodlat

Hej ni politiker i Töreboda

Här önskas det grönsaker goda!

De får gärna odlas lokalt

– För vem vill ta hem globalt

Nej, bättre att gynna de runt knuten

Kan nog ordnas utan upphandling bruten

Och kött kan man få från närslakteri

Det gäller att satsa för då är man fri

och inte i händerna på importören

med antibiotikakött som förgör en´

Vi är en gammal jordbruksbygd

som håller på heder, moral och dygd

Låt gamla som unga få näringsrik mat

– Nästa gång kanske den ligger på ditt fat!

Hej ni politiker i Töreboda

Här önskas det grönsaker goda!

De får gärna odlas lokalt

– För vem vill ta hem globalt

Nej, bättre att gynna de runt knuten

Kan nog ordnas utan upphandling bruten

Och kött kan man få från närslakteri

Det gäller att satsa för då är man fri

och inte i händerna på importören

med antibiotikakött som förgör en´

Vi är en gammal jordbruksbygd

som håller på heder, moral och dygd

Låt gamla som unga få näringsrik mat

– Nästa gång kanske den ligger på ditt fat!

  • Yvonne Antonsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.