09 jan 2015 06:00

23 jan 2015 14:46

Inför leveransgaranti för dricksvattnet?

Debatt : Hampe Mobärg, samordnare VA-Fakta

Dricksvatten. I lördags vaknade tusentals invånare i Mariestad, Hasslerör, Lyrestad, Sjötorp och Ullervad utan vatten i kranarna. Omfattande vattenläckor på både Snuggenäsgatan och i Hassle resulterade i akut reparationsarbete och invånarna fick koka dricksvattnet fram till söndag kväll, eftersom det dåliga trycket i ledningarna innebar risk för bakteriespridning.

Det som har hänt i Mariestad med omnejd är tyvärr ingen slump. I genomsnitt har en kommun i veckan så stora problem med vatten- och avloppsystemet (VA-systemet) att invånarna uppmanas koka sitt dricksvatten. För att säkra ett långsiktigt hållbart underhåll av våra VA-system behöver vi därför införa en nationell leveransgaranti för vattenkonsumenter, på samma sätt som genomförts på elområdet, SJ med flera det är även kostnadseffektivt – att driva en underhållsfilosofi som innebär att man lagar när det går sönder är dyrt.

Underhållsbehovet skjuts idag på framtiden. Beräkningar från Svenskt Vatten visar att förnyelsetakten i vårt drygt 17 000 mil långa VA-nät ligger på 0,4-0,5 procent, jämfört med de 0,6-0,7 procent som skulle behövas. Underinvesteringarna medför ökade risker för läckor och får medföljande negativa effekter för dricksvattenkvalitet, smittspridning och ohälsa. På kort sikt kostar det dessutom inte särskilt mycket för kommunerna att hålla en lägre kvalitet i leveransen av vatten och avlopp? Man lagar bara när ledningar går sönder och betalar därefter.

Som kund kan man heller inte välja bort en VA-leverantör – vi får helt enkelt finna oss i att ställa om vardagsrutinerna, hämta vattentankar, koka kranvattnet innan salladen ska sköljas och tänderna ska borstas. Vad allt detta kostar i hälsa, tid och ansträngning för invånare och näringsidkare ska inte underskattas och situationen är inte hållbar.

Ett steg i rätt riktning vore därför att öka konsumentmakten genom införandet av en leveransgaranti för vatten och avlopp. Hushåll som varit utan fungerande vatten och avlopp under längre än en vecka skulle därmed ha rätt till stöd och ersättning, till exempel genom färskvattenleveranser och möjligheten att enkelt få ekonomisk ersättning eller lägre taxa för perioden i fråga. Det skulle skapa incitament för Sveriges kommuner att renovera i en starkare takt.

Som konsument har man 2014 i de flesta fall ett starkt skydd och rätt att kräva ersättning när man inte får vad man betalat för. Varför ska vatten och avlopp vara annorlunda? Det är hög tid att öka konsumentmakten inom vatten och avlopp – genom införandet av en leveransgaranti bidrar vi till att säkra rent dricksvatten även i framtiden.

Hampe Mobärg

samordnare VA-Fakta

Det som har hänt i Mariestad med omnejd är tyvärr ingen slump. I genomsnitt har en kommun i veckan så stora problem med vatten- och avloppsystemet (VA-systemet) att invånarna uppmanas koka sitt dricksvatten. För att säkra ett långsiktigt hållbart underhåll av våra VA-system behöver vi därför införa en nationell leveransgaranti för vattenkonsumenter, på samma sätt som genomförts på elområdet, SJ med flera det är även kostnadseffektivt – att driva en underhållsfilosofi som innebär att man lagar när det går sönder är dyrt.

Underhållsbehovet skjuts idag på framtiden. Beräkningar från Svenskt Vatten visar att förnyelsetakten i vårt drygt 17 000 mil långa VA-nät ligger på 0,4-0,5 procent, jämfört med de 0,6-0,7 procent som skulle behövas. Underinvesteringarna medför ökade risker för läckor och får medföljande negativa effekter för dricksvattenkvalitet, smittspridning och ohälsa. På kort sikt kostar det dessutom inte särskilt mycket för kommunerna att hålla en lägre kvalitet i leveransen av vatten och avlopp? Man lagar bara när ledningar går sönder och betalar därefter.

Som kund kan man heller inte välja bort en VA-leverantör – vi får helt enkelt finna oss i att ställa om vardagsrutinerna, hämta vattentankar, koka kranvattnet innan salladen ska sköljas och tänderna ska borstas. Vad allt detta kostar i hälsa, tid och ansträngning för invånare och näringsidkare ska inte underskattas och situationen är inte hållbar.

Ett steg i rätt riktning vore därför att öka konsumentmakten genom införandet av en leveransgaranti för vatten och avlopp. Hushåll som varit utan fungerande vatten och avlopp under längre än en vecka skulle därmed ha rätt till stöd och ersättning, till exempel genom färskvattenleveranser och möjligheten att enkelt få ekonomisk ersättning eller lägre taxa för perioden i fråga. Det skulle skapa incitament för Sveriges kommuner att renovera i en starkare takt.

Som konsument har man 2014 i de flesta fall ett starkt skydd och rätt att kräva ersättning när man inte får vad man betalat för. Varför ska vatten och avlopp vara annorlunda? Det är hög tid att öka konsumentmakten inom vatten och avlopp – genom införandet av en leveransgaranti bidrar vi till att säkra rent dricksvatten även i framtiden.

Hampe Mobärg

samordnare VA-Fakta

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.