19 dec 2014 05:00

23 jan 2015 14:22

Regionen skadar Mariestad och nordöstra Skaraborg

Debatt

Med anledning av alla svikna löften om Mariestad som ett rätts- och förvaltningscentrum i Västra Götalandsregionen kräver vi, undertecknande organisationer, att det omgående tillsätts en oberoende utredning om vad som har utlovats till invånarna i nordöstra Skaraborg och hur detta löfte ska förverkligas eller hur denna del av regionen ska kompenseras med motsvarande regionala arbetstillfällen.

De under året publicerade besluten om bland annat flytt av Regionens Hus i Mariestad till Skövde och flytt av resterande verksamhet till sjukhuslokaler har kommenterats i massmedia av många samhällsengagerade människor. Dessa kommentarer visar att boende och verksamma i området uppfattar att politikerna i Västra Götalandsregionens svikit löftet till invånarna i norra länsdelen från det att regionen bildades.

Eftersom det saknades en folklig förankring hos en klar majoritet av Skaraborgs kommuner vid tidpunkten för regionbildningen så utlovades med stor tydlighet hur och var bland annat Regionorganisationen skulle bedriva sin verksamhet i framtiden. Då uttalades med stor skärpa att Mariestad skulle bli ett rätts - och förvaltningscentrum. De flesta kände sig trygga med detta löfte och många, såväl enskilda som företagare, agerade utifrån dessa politiska utfästelser.

Vad hände då sedan? Ja förutom det att det statliga verk som skulle etableras slapp att förlägga den verksamhet i Maristad som utlovats så försvann de på orten sedan länge etablerade läns- och tingsrätterna. Alltihop genom politiska beslut på olika nivåer.

Det mest anmärkningsvärda sveket svarar dock Västra Götalandsregionens politiker för när man beslutar att avveckla en av de största och viktigare arbetsplatserna i kommunen, Regionens Hus. Vid regionbildningen fanns här cirka 300 arbetstillfällen med väl utbildad arbetskraft och därutöver ett stort antal arbetstillfällen som denna typ av arbetsplats genererar. Att en offentlig organisation med ett direktvalt parlament fattar ett sådant beslut i strid med uttalade löften utan kommunikation med invånare och verksamma i berörd delregion är ovärdigt den svenska demokratin. Folklig förankring av den regionala organisationen kan aldrig skapas genom ett agerande som uppfattas som svek och lögner.

Företrädare för regionorganisationen har under många år förnekat att det skulle vara aktuellt att flytta Regionens Hus-verksamheten från Mariestad. Trots detta så sålde regionens egna fastighetsansvariga, Västfastigheter, byggnaden Regions Hus för cirka 10 år sedan. Det kan noteras att dessa lokaler var mycket billiga i drift och underhåll och synnerligen lämpliga för den administrativa verksamhet som bedrevs i byggnaden. Successivt har personal flyttats från Mariestad och för närvarande återfinns drygt 100 regionanställda i Regionens Hus. Nu ska de kvarvarande resterna av regionens verksamhet dels flytta till Skövde och dels till sjukhuslokaler i Mariestad, långt från centrum och resecentra. Hur attraktiv blir denna arbetsplats med personal som har ett synnerligen stort antal resdagar per år? När regionen etablerar på andra orter så är ett av de viktigaste kriterierna närhet till resecentra.

Att med skattemedel skapa nya kontorslokaler på en ort som har stort överskott på kontorslokaler verkar inte samhällsekonomiskt genomtänkt. Motivet för regionens planer på flytt till sjukhuset är att använda egna lokaler. Dessa lokaler har blivit tomma på grund av att regionens tandvårdsverksamhet flyttat till privata lokaler. När regionen etablerar i Skövde avser man att göra det i privatägda lokaler och då naturligtvis till helt andra priser än vad som är aktuellt vid hyra av Regionens Hus i Mariestad. Agerandet framstår som en ansvarlös lokalförvaltning med åtföljande stora kostnader för skattekollektivet.

För att över huvudet taget kunna återskapa någon form av förtroende för Västra Götalandregionen i nordöstra Skaraborg är det lämpligt att vi som är drabbade av Västra Götalandsregionens agerande får sakliga förklaringar. Vi föreslår, som framgår inledningsvis, att det omgående tillsätts en oberoende utredning om vad som har utlovats till invånarna i nordöstra Skaraborg i samband med regionbildningen och hur detta löfte ska förverkligas. Alternativt kan regionstyrelsen inom två månader redovisa hur denna del av regionen ska kompenseras med motsvarande regionala arbetstillfällen. Tydlighet, ärlighet och god kommunikation är viktiga ledord inom företagsvärlden och borde vara än viktigare vid utövandet av vår demokrati.

Företagarföreningen Sydport

Företagarna i Mariestad

Mitt Mariestad

Fastighetsägare i Mariestad

Kontaktpersoner: Jonas Hedberg och Björn Mossberg

De under året publicerade besluten om bland annat flytt av Regionens Hus i Mariestad till Skövde och flytt av resterande verksamhet till sjukhuslokaler har kommenterats i massmedia av många samhällsengagerade människor. Dessa kommentarer visar att boende och verksamma i området uppfattar att politikerna i Västra Götalandsregionens svikit löftet till invånarna i norra länsdelen från det att regionen bildades.

Eftersom det saknades en folklig förankring hos en klar majoritet av Skaraborgs kommuner vid tidpunkten för regionbildningen så utlovades med stor tydlighet hur och var bland annat Regionorganisationen skulle bedriva sin verksamhet i framtiden. Då uttalades med stor skärpa att Mariestad skulle bli ett rätts - och förvaltningscentrum. De flesta kände sig trygga med detta löfte och många, såväl enskilda som företagare, agerade utifrån dessa politiska utfästelser.

Vad hände då sedan? Ja förutom det att det statliga verk som skulle etableras slapp att förlägga den verksamhet i Maristad som utlovats så försvann de på orten sedan länge etablerade läns- och tingsrätterna. Alltihop genom politiska beslut på olika nivåer.

Det mest anmärkningsvärda sveket svarar dock Västra Götalandsregionens politiker för när man beslutar att avveckla en av de största och viktigare arbetsplatserna i kommunen, Regionens Hus. Vid regionbildningen fanns här cirka 300 arbetstillfällen med väl utbildad arbetskraft och därutöver ett stort antal arbetstillfällen som denna typ av arbetsplats genererar. Att en offentlig organisation med ett direktvalt parlament fattar ett sådant beslut i strid med uttalade löften utan kommunikation med invånare och verksamma i berörd delregion är ovärdigt den svenska demokratin. Folklig förankring av den regionala organisationen kan aldrig skapas genom ett agerande som uppfattas som svek och lögner.

Företrädare för regionorganisationen har under många år förnekat att det skulle vara aktuellt att flytta Regionens Hus-verksamheten från Mariestad. Trots detta så sålde regionens egna fastighetsansvariga, Västfastigheter, byggnaden Regions Hus för cirka 10 år sedan. Det kan noteras att dessa lokaler var mycket billiga i drift och underhåll och synnerligen lämpliga för den administrativa verksamhet som bedrevs i byggnaden. Successivt har personal flyttats från Mariestad och för närvarande återfinns drygt 100 regionanställda i Regionens Hus. Nu ska de kvarvarande resterna av regionens verksamhet dels flytta till Skövde och dels till sjukhuslokaler i Mariestad, långt från centrum och resecentra. Hur attraktiv blir denna arbetsplats med personal som har ett synnerligen stort antal resdagar per år? När regionen etablerar på andra orter så är ett av de viktigaste kriterierna närhet till resecentra.

Att med skattemedel skapa nya kontorslokaler på en ort som har stort överskott på kontorslokaler verkar inte samhällsekonomiskt genomtänkt. Motivet för regionens planer på flytt till sjukhuset är att använda egna lokaler. Dessa lokaler har blivit tomma på grund av att regionens tandvårdsverksamhet flyttat till privata lokaler. När regionen etablerar i Skövde avser man att göra det i privatägda lokaler och då naturligtvis till helt andra priser än vad som är aktuellt vid hyra av Regionens Hus i Mariestad. Agerandet framstår som en ansvarlös lokalförvaltning med åtföljande stora kostnader för skattekollektivet.

För att över huvudet taget kunna återskapa någon form av förtroende för Västra Götalandregionen i nordöstra Skaraborg är det lämpligt att vi som är drabbade av Västra Götalandsregionens agerande får sakliga förklaringar. Vi föreslår, som framgår inledningsvis, att det omgående tillsätts en oberoende utredning om vad som har utlovats till invånarna i nordöstra Skaraborg i samband med regionbildningen och hur detta löfte ska förverkligas. Alternativt kan regionstyrelsen inom två månader redovisa hur denna del av regionen ska kompenseras med motsvarande regionala arbetstillfällen. Tydlighet, ärlighet och god kommunikation är viktiga ledord inom företagsvärlden och borde vara än viktigare vid utövandet av vår demokrati.

Företagarföreningen Sydport

Företagarna i Mariestad

Mitt Mariestad

Fastighetsägare i Mariestad

Kontaktpersoner: Jonas Hedberg och Björn Mossberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.