21 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:45

Det är behoven av vård som ska styra

Vårdvalet i primärvården har en omvänd Robin Hood effekt. Vårdcentraler får etablera sig vart de vill, och det leder till att de relativt friska får mer vård på bekostnad av de relativt sjuka.

Det har Riksrevisionen visat i sin granskning av vårdval i primärvården. Hälso- och sjukvårdslagen har omvänd prioritering; att det är behoven av vård som ska styra. Riksrevisionen är tydliga i sin utvärdering: Vårdkostnaderna tycks öka, skillnaderna mellan landstingen minskar inte och vårdkrävande patienter missgynnas. De önskade effekterna för innovation och utveckling i vården har i stort sett uteblivit.

Vårdcentralernas tillgänglighet har ökat mest i områden där människor är friskare och tjänar mer. Där har det blivit fler vårdcentraler, fler fast anställda läkare och fler läkarbesök. Äldre och kroniskt sjuka får vänta längre i kön, för att andra med mer bagatellartade åkommor har mer resurser att ta sig fram till vården. De nyliberala idéerna om de välsignade marknadskrafterna inom den offentliga sektorn har än en gång visat sig leda till en omfördelning till dem som redan har det bra.

Frågan avgörs först i riksdagen. Det är upp till de borgerliga partierna och SD att visa de ställer upp på förslaget att avskaffa tvångs-LOV, den överrock som påtvingats landstingen för att låta marknaden styra etableringarna inom primärvården.

Vi i vänsterpartiet vill att den moderatledda blågröna ledningen i Västra Götaland, efter ett nytt riksdagsbeslut, avskaffar vårdvalet och börjar styra efter principen att de som mest behöver vård ska vara prioriterade. Primärvårdens vårdcentraler har unika möjligheter att möta befolkningens behov av vård och jobba förebyggande för en bättre folkhälsa. Möjligheterna minskar när de fria marknadskrafterna styr, så att vårdcentralerna geografiskt etablerar sig för största vinstchans.

Vi i vänsterpartiet förväntar oss att Riksrevisionens rapport tas på allvar.

Eva Olofsson, Oppositionsråd för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

Jan Alexandersson, ersättare i Regionstyrelsen för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

Egon Frid, Vara, (v) ledamot i regionfullmäktige

Det har Riksrevisionen visat i sin granskning av vårdval i primärvården. Hälso- och sjukvårdslagen har omvänd prioritering; att det är behoven av vård som ska styra. Riksrevisionen är tydliga i sin utvärdering: Vårdkostnaderna tycks öka, skillnaderna mellan landstingen minskar inte och vårdkrävande patienter missgynnas. De önskade effekterna för innovation och utveckling i vården har i stort sett uteblivit.

Vårdcentralernas tillgänglighet har ökat mest i områden där människor är friskare och tjänar mer. Där har det blivit fler vårdcentraler, fler fast anställda läkare och fler läkarbesök. Äldre och kroniskt sjuka får vänta längre i kön, för att andra med mer bagatellartade åkommor har mer resurser att ta sig fram till vården. De nyliberala idéerna om de välsignade marknadskrafterna inom den offentliga sektorn har än en gång visat sig leda till en omfördelning till dem som redan har det bra.

Frågan avgörs först i riksdagen. Det är upp till de borgerliga partierna och SD att visa de ställer upp på förslaget att avskaffa tvångs-LOV, den överrock som påtvingats landstingen för att låta marknaden styra etableringarna inom primärvården.

Vi i vänsterpartiet vill att den moderatledda blågröna ledningen i Västra Götaland, efter ett nytt riksdagsbeslut, avskaffar vårdvalet och börjar styra efter principen att de som mest behöver vård ska vara prioriterade. Primärvårdens vårdcentraler har unika möjligheter att möta befolkningens behov av vård och jobba förebyggande för en bättre folkhälsa. Möjligheterna minskar när de fria marknadskrafterna styr, så att vårdcentralerna geografiskt etablerar sig för största vinstchans.

Vi i vänsterpartiet förväntar oss att Riksrevisionens rapport tas på allvar.

Eva Olofsson, Oppositionsråd för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

Jan Alexandersson, ersättare i Regionstyrelsen för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen

Egon Frid, Vara, (v) ledamot i regionfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.