27 okt 2014 07:30

23 jan 2015 14:44

För ett ekologiskt jordbruk

Jordbrukspolitik

Överens. Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om att utreda hur en skatt på konstgödsel kan återinföras. Det är ett av de verktyg som krävs för att minska läckaget av gödning till vattendrag och minska tillförseln av tungmetaller till jorden. Det är också en viktig åtgärd för att påskynda omställningen till ett ekologiskt jordbruk.

Svar till Anders Forsberg, MT 17/10:

Vi behöver denna omställning för att Sverige ska klara fler av de miljömål som alliansregeringen misslyckades uppfylla. Det handlar om att säkerställa en giftfri miljö, minskad övergödning, grundvatten av god kvalitet, rikt odlingslandskap och rikt växt- och djurliv. Vi måste ta ansvar för samhället och landsbygdens framtid. Då krävs ekonomiska styrmedel som gör att miljöförstöring kostar mer till förmån för de miljövänliga alternativen.

I Mariestads-tidningen 17/10 skriver Anders Forsberg (SD) att detta är ett dråpslag mot jordbruket, trots att utredningen inte ens satt igång. Till skillnad från Forsberg är vi i Miljöpartiet beredda att ta ansvar för att vara med och forma ett hållbart jordbruk för framtiden. Att prata om ”straffbeskattning” är okunnigt då Miljöpartiets ingång alltid varit att varje krona från gödselskatten ska återföras till jordbrukets miljöarbete. Det är så ekonomiska styrmedel fungerar. Att främja omställningen av jordbruket är snarare en möjlighet. Vi vill ge svenska bönder goda förutsättningar att ställa om till giftfri, ekologisk produktion.

Miljöpartiet satsar på landsbygden och jordbruket. Vi har under hela valrörelsen pratat om vår politik för att i framtiden kunna transportera sig även på landsbygden, om stora satsningar på biobränslen och om förutsättningarna för jordbruket att vara med i den omställningen. Vi har också lyft fram våra krav på att främja svensk matproduktion i all offentlig upphandling och på en livsmedelsstrategi för att öka matproduktionen och Sveriges självförsörjning av mat. Det är viktiga åtgärder för framtidens jordbruk och en förutsättning för att hela Sverige ska leva. Självklart ska detta utformas på ett sätt som gör att vi når miljömålen. Att regeringen nu ska utreda hur en skatt på konstgödsel kan utformas och användas är ett viktigt steg i den riktningen.

Stina Bergström (MP)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Svar till Anders Forsberg, MT 17/10:

Vi behöver denna omställning för att Sverige ska klara fler av de miljömål som alliansregeringen misslyckades uppfylla. Det handlar om att säkerställa en giftfri miljö, minskad övergödning, grundvatten av god kvalitet, rikt odlingslandskap och rikt växt- och djurliv. Vi måste ta ansvar för samhället och landsbygdens framtid. Då krävs ekonomiska styrmedel som gör att miljöförstöring kostar mer till förmån för de miljövänliga alternativen.

I Mariestads-tidningen 17/10 skriver Anders Forsberg (SD) att detta är ett dråpslag mot jordbruket, trots att utredningen inte ens satt igång. Till skillnad från Forsberg är vi i Miljöpartiet beredda att ta ansvar för att vara med och forma ett hållbart jordbruk för framtiden. Att prata om ”straffbeskattning” är okunnigt då Miljöpartiets ingång alltid varit att varje krona från gödselskatten ska återföras till jordbrukets miljöarbete. Det är så ekonomiska styrmedel fungerar. Att främja omställningen av jordbruket är snarare en möjlighet. Vi vill ge svenska bönder goda förutsättningar att ställa om till giftfri, ekologisk produktion.

Miljöpartiet satsar på landsbygden och jordbruket. Vi har under hela valrörelsen pratat om vår politik för att i framtiden kunna transportera sig även på landsbygden, om stora satsningar på biobränslen och om förutsättningarna för jordbruket att vara med i den omställningen. Vi har också lyft fram våra krav på att främja svensk matproduktion i all offentlig upphandling och på en livsmedelsstrategi för att öka matproduktionen och Sveriges självförsörjning av mat. Det är viktiga åtgärder för framtidens jordbruk och en förutsättning för att hela Sverige ska leva. Självklart ska detta utformas på ett sätt som gör att vi når miljömålen. Att regeringen nu ska utreda hur en skatt på konstgödsel kan utformas och användas är ett viktigt steg i den riktningen.

Stina Bergström (MP)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.